مطالعات کلینیک قلب 140صفحه

مطالعات کلینیک قلب دانلود رساله معماری طراحی کلینیک قلب

دانلود مطالعات کلینیک قلب دانلود رساله معماری طراحی کلینیک قلب ریز فضا و برنامه فیزیکی رصدخانه ، ضوابط و استاندارد طراحی کلینیک قلب نقشه و پلان اتوکد کلینیک قلب پروژه پایان نامه طراحی کلینیک قلب

مطالعات کلینیک قلب 140صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید
مطالعات کلینیک قلب دانلود رساله معماری طراحی کلینیک قلب
مطالعات کلینیک قلب دانلود رساله معماری طراحی کلینیک قلب

فهرست مطالب مطالعات کلینیک قلب دانلود رساله معماری طراحی کلینیک قلب

فصل اول:کلیات
1-1-چکیده
1-2-مقدمه
1-3-تعریف طرح
1-4-بیماری قلبی
1-5-بیمار اورژانسی
1-6-بیمار سرپایی
1-7-مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی
1-8-ارائه دلایل انتخاب موضوع
1-9-هدف از انتخاب پروژه
1-10-نتیجه گیری
فصل دوم:شناخت
2-1-تاریخچه
2-2-بیمارستانهای ایران
2-3-وجه تسمیه بیمارستان
2-4-تشکیلات بیمارستان
2-4-1-جایگاه و اهمیت بیمارستان های ایران
2-5-بخشهای مختلف بیمارستان
2-6-بیمارستان در حال
2-7-باز زنده سازی بینارستان
2-8-بیمارستان در آینده
2-9-عوامل اجتماعی موثر در بیمارستان
2-10محیط بهداشتی و پزشکی
فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی
3-1-معرفی بیمارستان قلب تهران
3-1-1-زیرزمین
3-1-2-طبقه همکف
3-1-3-طبقه اول
3-1-4-هال ورودی و پذیرش
3-1-5-نواقص و کمبودها
3-1-6-درمانگاه
3-1-7-اورژانس
3-1-8-سلف سرویس
3-1-9-پاتولوژی
3-1-10-اشعه ایکس
3-2-بیمارستان قلب کردکوی
3-2-1-طبقات ساختمان
3-2-2-ساختمان دوم،آنژیوگرافی
3-3-بیمارستان شولوزان
3-3-1-بخش جراحی
3-3-2-داروخانه در سطح چهارم
3-4-بیمارستان آکولی
3-4-1-برنامه معماري
3-5-بیمارستان كارولينا
3-6-بیمارستان يوتا ولي
3-7-بیمارستان قلب اينديانا
3-8-نتیجه گیری
فصل چهارم:ضوابط طراحي بيمارستان
4-1-تعریف بیمارستان
4-2-تیپولوژی
4-2-1سیستم پاویون
4-2-2سیستم متراکم
4-3-درمانگاه
4-3-1-درمانگاه مستقل
4-3-2-درمانگاه بیمارستانی
4-3-3-درمانگاه اورژانس
4-4-کلینیک پزشکان
4-4-1-انواع کلینیک پزشکان
4-5-طراحی بناهای درمانی
4-6-مقررات عمومی
4-7-شرایط بهداشتی بخشها
4-8-معیارهای برنامه ریزی وطراحی بیمارستان
4-9-بیمار
4-10-اتاق بستری بیمار
4-11-تسهیلات مورد لزوم اتاق بستری
4-12-بخشهای بستری در بیمارستان قلب و عروق
4-13-مراقبت ویژه
4-14-ضوابط شهرسازی موثر بر طرح
4-15-شرایط تاسیس وبهره برداری
4-16-شرایط ساختمانی
4-17-شرایط ارزشیابی
4-18-اندازه قطعات
4-19-مقررات ساختمان
4-20-همجواریهای مناسب
فصل پنجم:مباني نظري
5-1-مبانی نظری
5-2-تئوریهای مرتبط با موضوع
5-2-1-انسان طبیعت معماری
5-3-طراحی داخلی
5-4-کندوکاوی کوتاه بر مبانی نظری زیبایی شناسی
5-5-رنگ عامل نشاط بخش
5-5-1-کاربرد در درمان بیمار
5-6-صدا عاملی آرامبخش یا استرس زا
5-7-حضور طبیعت در بیمارستان
5-7-1-در فضای سبز
5-7-2-در پیاده روها
فصل ششم :برنامه ريزي فيزيكي
6-1-برنامه ریزی عملکردهای درمانگاه
6-1-1-سیرکولاسیونهای اصلی درمانگاه
6-1-2-انتظار پیش از پذیرش
6-1-3-سیرکولاسیون کادر
6-1-4-سیرکولاسیونهای وسایل در درمانگاه
6-2-برنامه ریزی فیزیکی
6-2-1-تقسیم بندی فضاهای درمانگاه
6-2-2-سیستم ادغام مصاحبه ومعاینه
6-2-3-سیستم تفکیک مصاحبه ومعاینه
6-2-4-فضاهای مکمل
6-3-اتاق نوار قلب
6-3-1-اکوکاردیوگرافی
6-3-2-تیلت تست
6-3-3-هولتر مانیتورینگ
6-3-4-تالیم اسکینگ
6-3-5-آنژیوگرافی
6-4-رادیولوژی
6-4-1-اتاق بررسی گزارش نویسی
6-4-2-تاریکخانه
6-5-آزمایشگاه کلینیکی
6-6-داروخانه
6-7-بخش اداری
6-8-پذیرش
6-9-صندوق
6-10-خدمات وپشتیبانی
6-10-1-اتاق غذاخوری
6-10-2-کاخداری
6-11-تدارکات مرکزی استریل
6-11-1-تجهیزات استریل
6-12-جمع آوری زباله
6-13-رختکن کارکنان
6-14-انبارها
6-15-اتاق نظافت
6-16-اتاق کار کثیف
6-17-سرویسهای بهداشتی
6-18-اتاق استراحت کارکنان
6-19-مراقبتهای ویژه قلبی
6-20-پیش ورودی
6-21-اتاق ایزوله
6-22-اتاق بستری یک تختخوابی
6-22-1-اتاق بستری چند تختخوابی
6-23-معاینه ومعالجه
6-24-واحد پرستاری
6-24-1-شای سرویس مرکزی
6-24-2-شمای یک راهرویی
6-24-3-شمای مربع شکل
6-25-بخش اورژانس
6-25-1-برنامه معماری بخش اورژانس
6-26-بخش اعمال جراحی
6-26-1-جهت
6-27-ضوابط طراحی فضاهای عمومی بیمارستان
6-27-1-ورودیها
6-27-2-راهروها
6-27-3-آسانسورها
6-27-4-راه پله
6-27-5-سطح شیبدار
6-27-6-راههای فرار
6-27-7-پله فرار
6-27-8-پارکینگها
6-28-خیابانها در بیمارستان
6-29-پیاده روها
6-30-کف سازی
6-31-دیوارها
6-32-سقفها
6-33-سازه
6-33-1-مصالح ساختمانی
6-33-3-سرعت و تداوم عملیات اجرایی
6-33-3-زلزله
6-33-4-درزهای حرارتی وجدا کننده
6-34-تاسیسات
6-34-1-تاسیسات مکانیکی
6-34-2-تاسیسات الکتریکی
6-34-3-انتخاب سیستم
6-35-تاسیسات بهداشتی
6-35-1-سیستم توزیع آب در محوطه
6-35-2-سیستم توزیع آب در داخل ساختمان
6-36-فاضلاب
6-36-1-نحوه جمع آوری فاضلاب محوطه
6-37-پیش بینی توسعه آینده
6-38-محاسبه فضاها وریز فضاها
منابع

دیدگاهتان را بنویسید