خانه / نقشه و رندر معماری / دانلود طرح نهایی و پایان نامه ایستگاه آتش نشانی

دانلود طرح نهایی و پایان نامه ایستگاه آتش نشانی

دانلود طرح نهایی و پایان نامه ایستگاه آتش نشانی

پایان نامه ایستگاه آتش نشانی شامل مطالعات ، نقشه و عکس های سه بعدی ( رندر ) : ايستگاه محلي است براي استقرار و انتظار نيروهاي آتش نشاني و نجات و همچنين، نگهداري خودروها و تجهيزات و مواد اطفايي و وسايل نجات و خودروهاي آمبولانس، براي کمک هاي اوليه و حمل مصدوم (البته در ايران ايستگاه هاي اندکي وجود دارند که خودروهاي آمبولانس و اورژانس را نيز نگهداري نمايند).

دانلود رایگان پلان ایستگاه آتش نشانی

در ايستگاه، نيروها موظفند در ساعات غير حادثه، خود و تجهيزاتشان، در آمادگي کامل باشند. در بعضي از ايستگاه ها، پایان نامه ایستگاه آتش نشانی بنا به نياز، يک برج ديده باني نيز ساخته شده است، که هدف آن ديده باني به منظور رؤيت آتش سوزي، نگهباني و همچنين به عنوان لوله ي خشک کن، مي باشد. اين برج ها عامل مؤثري در شناسايي به موقع حريق ها است، زيرا گاهي مردم به دلايل مختلف، به موقع بع اداره ي آتش نشاني اطلاع نمي دهند و دچار خسارت هاي بي شمار مالي و جاني مي شوند.

دانلود نقشه اتوکد ایستگاه آتش نشانی

3-2- انواع ايستگاه هاي آتش نشاني
3-2-1- ايستگاه بزرگ (مادر)
اين ايستگاه در زميني به وسعت حدود 6 هزار متر مربع و به طورت چند منظوره ايجاد مي گردد پایان ایستگاه آتش نشانی و در آن سه نيروي حريق، نجات و گروه پشتيباني؛ مستقر مي شوند و براي شهرهاي بزرگ و پر جمعيت پيشنهاد مي شود. فعاليت هايي مانند آموزش مردم، پيشگيري، پشتيباني، از ايستگاه هاي فرعي، عمليات ويژه (سقوط، بهمن،زلزله و …)؛ در آن انجام مي گردد. وسايل مستقر در اين ايستگاه، شامل اتومبيل هاي حريق (4 تا 7 دستگاه)، اتومبيل هاي گروه نجات (2 تا 4 دستگاه) و خودروهاي ويژه مانند لودر، جرثقيل، ژنراتور و …؛با توجه به نياز منطقه مي باشد. اين ايستگاه از امکانات ورزشي مناسبي برخوردار است. در هر شيفت اين ايستگاه 22 تا 23 نفر فعاليت دارند.

مطالب مشابه :   پایان نامه آمفی تئاتر (مطالعات،نقشه،رندر)

دانلود رایگان پلان ایستگاه آتش نشانی

3-2-2- ايستگاه متوسط
زمين مورد نياز اين ايستگاه حدود 3 هزار متر مربع است، که در آن بني 3 تا 6 دستگاه اتومبيل حريق و نجات مستقر مي باشد و 15 تا 22 نفر آتش نشان در هر شيفت آماده هستند.
3-2-3- ايستگاه کوچک
پایان نامه ایستگاه آتش نشانیاين نوع ايستگاه در زميني به مساحت حدود 200 متر مربع ساخته مي شود که 1 تا 4 دستگاه، خودروي آتش نشاني و يک دستگاه خودروي نجات با تمام تجهيزات، براي شرکت در يک حادثه ي حريق يا نجات، مستقر خواهد شد و در هر شيفت حدوداً هفت نفر، فعاليت دارند.

ریز فضاهای پایان نامه ایستگاه آتش نشانی

پایان نامه ایستگاه آتش نشانی لازم به ذکر است که شيفت کاري دو حالت دارد، يکي 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت و حالت ديگر 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت مي باشد.
3-3- طبقه بندي گروه هاي آتش نشاني
1- گروه پيشرو
2- سري یک
3- سري دو
4- پشتيباني
5- امداد و نجات

ریز فضاهای پایان نامه ایستگاه آتش نشانی

• تعريف گروه هاي آتش نشاني
3-3-1- گروه پيشرو
پایان نامه ایستگاه آتش نشانیاز آنجايي که زمان در حوادث نقش مهمي دارد، از دادن زمان مي تواند موجب بروز يا تشديد خسارت مالي و جاني گردد؛ لذا معمولاً فرمانده عمليات سري يک، با يک يا حداکثر دو دستگاه وسيله ي نقليه، که به تجهيزات اوليه ي آتش نشاني و نجات و امداد مجهز است و از سرعت و شتاب کافي برخوردار است، با تعدادي از مأمورين ورزيده ي خود، قبل از بقيه به محل حادثه مي رسند و در اولين فرصت، به شناسايي نوع حادثه و راه هاي مقابله با آن مي پردازند و وارد عمليات مي گردند.

مطالب مشابه :   پایان نامه اقامتگاه بین راهی (مطالعات،نقشه،رندر)

برنامه فیزیکی ایستگاه آتش نشانی

3-3-2- سري يک
پایان نامه ایستگاه آتش نشانی از آن جايي که شرح وظايف دقيق بين مأموران و گروه ها، نقش به سزايي در سرعت عمليات دارد، يک ايستگاه که از امکانات عملياتي و نيروي انساني کافي برخوردار است، گروهي تحت عنوان «سرييک» تشکيل مي دهند، که وظايف آن در شرکت در عمليات مهار حريق در بافت هاي قديمي شهر، که داراي کوچه هاي کم عرض و پر پيچ و خم مي باشد و دسترسي به محل، به علت باريکي و پيچ و خم بودن کوچه ميسر نباشد، از کپسول هاي ضد حريق يا اتصال لوله هاي آبرساني، براي مهر حريق بهره مي برند و در صورتيکه حادثه قابل مهار کردن نباشد، از نيروي سري دو کمک مي گيرند.

استانداردهای طراحی ایستگاه آتش نشانی

3-3-3- سري دو
پایان نامه ایستگاه آتش نشانی نيروهاي سري دو، معمولاً مجهز به وسايل نقليه بزرگتر و تواناتر مي باشند و براي حوادث شهري که نياز به نيرو و امکانات بيشتري دارد يا بعد مسافت آن تا ايستگاه دور مي باشد، اعزام مي شوند. اين گروه شامل 2 يا 3 وسيله ي نقليه حامل آب کف هاي شيميايي و ديگر امکانات مورد نياز مي باشد.

جدول برنامه فیزیکی پایان نامه ایستگاه آتش نشانی

3-3-4- گروه پشتيباني
پایان نامه ایستگاه آتش نشانی در بعضي از حوادث شهري و منطقه اي، حادثه به شدتي سنگين است که با تجهيزات و وسايل موجود آتش نشاني و هلال احمر، عمليات دچار مشکل و نقص مي گردد و نياز به وسايل پشتيباني، شامل جرثقيل، کاميون حامل نردبان- بالابر، لودر، قايق نجات و … مي باشد. در اين گونه موارد از امکانات و وسايل پشتيباني ايستگاه، جهت عمليات استفاده مي گردد.

طراحی معماری ایستگاه آتش نشانی

3-3-5- گروه هاي امداد و نجات
پایان نامه ایستگاه آتش نشانی پيشرفت تکنولوژي و مکانيزه شدن ابزار، باعث ساخت و توليد وسايلي مي شود که روز به روز آسايش و رفاه انسان را در زندگي، به دنبال دارد.همچنين اگر اين امکانات و وسايل به طور صحيح استفاده نشود، مي تواند خطر آفرين باشد، به طوري که همه ساله جان ميليون ها انسان را مورد هجوم حوادث مختلف قرار داده و تعداد بي شماري را به کام مرگ يا نقص عضو مي کشاند. پس مي طلبد حوادث را واقع بينانه مد نظر قرار داده، تا با درک و توجه خاص به آن، به تدريج باعث کاهش آمار حوادث در تمام سطوح باشيم. لذا در همين راستا دومين گروهي که در سازمان آتش نشاني مسؤليت امداد رساني به حوادث شهري و برون شهري را بر عهده دارد، گروه نجات و امداد مي باشد. اين گروه متشکل از کادري مجرب با تخصص هاي منحصر به فرد مي باشد، که وظايف آنان نجات و انتقال مصدومين و مجروحين ناشي از حوادث مختلف، به اماکن درماني است.

مطالب مشابه :   پایان نامه آمفی تئاتر (مطالعات،نقشه،رندر)

دانلود پایان نامه معماری ایستگاه آتش نشانی

پایان نامه ایستگاه آتش نشانی به طور مختصر، وظيفه ي عملياتي گروه هاي نجات و امداد شرکت در عمليات امداد رساني، بجز موارد آتش سوزي است؛ و هرگاه جان انسان يا حيواني در خطر باشد، به عمليات مي پردازند و در دو بُعد کلي که يکي شرکت در حوادث شهري و ديگري حوادث منطقه اي خلاصه شده است؛ که به اجمال به ذکر بعضي نمونه هاي عمليات مي پردازيم.

پایان نامه ایستگاه آتش نشانی(مطالعات،نقشه،رندر)
حجم فایل : 70 مگابایت می باشد.

قیمت : 50000 تومان

این فایل شامل مطالعات + نقشه اتوکد + عکس های سه بعدی می باشد که بعد از خرید میتوانید دانلود کنید.
چنانچه در رابطه با این فایل سوالی داشتید با آی دی تلگرام gholami1988@ یا با شماره 09125879258 تماس بگیرید.

جهت خرید کلیک کنید

مشاهده فهرست مطالعات این پایان نامه : مطالعات ایستگاه آتش نشانی

دیدگاهتان را بنویسید