خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات سینما و آمفی تئاتر / پایان نامه آمفی تئاتر (مطالعات،نقشه،رندر)

پایان نامه آمفی تئاتر (مطالعات،نقشه،رندر)

پایان نامه آمفی تئاتر

اغاز نمايش در هر سرزميني را بايد در آداب ، رسوم و مناسك مذهبي آن قوم و در فعاليتهاي انساني براي تنازع بقا جستجو كرد.
انسان بدوي براي تسلط يافتن بر محيط زندگاني و براي شناخت و كنترل نيروهاي سركش طبيعت شروع به خلق شخصيتهاي جادويي با كمك لباس ، گريم و ماسك مي كند.
چه اين انسان مي پنداشت كه با خلق پایان نامه آمفی تئاتر اين شخصيتها و اجراي مراسم سحر و جادو مي تواند بر جادوگران و گياهان تاثير نهد و آنها را در خدمت خود گيرد.
از سوي ديگر ، انسان بدوي كه در بيان افكار و عواطف خود ناتوان بود حركت را به كمك طلبيده و از طريق حركات موزون سعي در بيان افكار و عواطف خود كرد و براي درك لذت و به عنوان نيايش و سخن گفتن با خدايان خود شروع به انجام حركات موزون (رقص) مي كند. بنابراين اولين هنرهاي نمايشي در درون همين مراسم جادويي و حركات موزون است كه شكل مي گيرد .

پایان نامه معماری آمفی تئاتر

آئين و مراسم جادويي كه اولين هسته هاي نمايشي را در درون خود پرورش مي دهند، روش تعليم بودند، زيرا مشخصه جامعه ابتدايي نداشتن زبان نوشتاري است و اجراي آئين و مراسم جادويي وسيله اي براي انتقال دانش و سنن يك قوم به نسلهاي بعدي است. آئين براي مهار كردن حوادث احتمالي آينده اجرا مي شود.
آئين و مراسم جادويي كه گفتيم ريشه هاي تئاتراند غالبا براي بزرگداشت پایان نامه آمفی تئاتر نيرويي فوق طبيعي ، پيروزي در شكار يا جنگ ، گذشته يك قوم و يك قهرمان به كار مي روند.
آئين ها مي توانند سرگرم كننده و لذت بخش باشد پيدا است غالب اين عملكردها را مي توان با درجات و روشهاي متنوع و گوناگوني در تئاتر نيز به كار گرفت لذا مي توان به اين نتيجه رسيد كه آئين هاي بدوي و تئاتري كه ما مي شناسيم به وضوح با هم مربوطند.آئين ها و تئاتر از عوامل اساسي مشابهي استفاده مي كنند: موسيقي ، حركات موزون (رقص) ، گفتار ، لباس اجراكندگان ، تماشاگران و صحنه .

نقشه و فایل سه بعدی آمفی تئاتر

گاه تئاتر و آئين در هم ادغام شده اند ، اما در جوامع پيشرفته هر يك كاركرد معين خود را دارند اگر چه بايد گفت كه مرز ميان اين دو ، هميشه به دقت روشن نيست .
در اكثر آئين نامه هاي ابتدايي بهره گيري از رقصهاي پانتوميم به همراه موسيقي ضربي ضروري است و گاه صداي آوازي نيز ضرورت مي يابد . گفتار و ديالوگ در آئين¬ها از ضرورت كمتري برخوردارند اما گريم و لباس از و.سايل اصلي اجراي آئين به شمار مي آيند . يكي از پيشكسوتان و يا روحانيون تمرين سختي را براي اداره حسن اجراي آئين به كار مي گيرد كه كاملا با كارگرداني تئاتر قابل مقايسه است ‹‹ مكان اجرا›› و اگر تماشاگري وجود داشته باشد ‹‹تالار نمايش›› نيز از ضروريات به شمار مي روند . تنظيم فضاي اجراي آئين بسيار متنوع است گاه مكاني دايره مانند برگزيده پایان نامه آمفی تئاتر مي شود كه توسط تماشاگران احاطه مي گردد و گاه صحنه اي در نظر گرفته مي شود كه پس زمينه آن را با گوني رنگ شده يا با قابي از پارچه مي پوشانند و تماشاگران در سه سوي صحنه مي نشينند يا مي ايستند و گاه فضايي باز به عنوان پس زمينه مورد استفاده قرار مي گيرد مثل كنار دريا بنا بر آنچه آمد ، آيا هيچ تفاوتي قابل ملاحظه اي ميان مراسم آئيني و تئاتر وجود ندارد ؟

مطالب مشابه :   مطالعات سالن نمایش و کنسرت 160 صفحه

پلان اتوکد پایان نامه آمفی تئاتر

برخي محققان هنوز خط فاصل روشني بين اين دو مي كشند، در حالي كه بعضي معتقدند تفاوتها آن قدر ناچيز است كه اكثر آئين ها را بايد جزئي از تاريخ تئاتر بشمار آورد. البته اين اختلاف نظرها را مي توان حل كرد اما شايد بتوان با توجه به بعضي فرضيه هاي بنيادي زمينه اختلاف را كاهش داد اول آنكه ذهن انسان نمي تواند آشوب را تحمل كند بنابراين جستجوي نظم و پرسش علت چيزها امري است ابدي (جهان چگونه بوجود آمد ؟ چرا پديده هاي طبيعي رخ مي دهند يا تکرار مي شوند، عمل و عكس العمل انسانها مفاهيمي را در مورد رابطه خود با خدايان با جهان با جامعه پایان نامه آمفی تئاتر و با خويشتن تنظيم و قاعده بندي مي كند.
دوم اينكه انسان مذهب علم و نهادي سياسي و اجتماعي و هنر خود را از طريق اين مفاهيم شكل مي دهد . سوم اينكه تئاتر در هر عصري اعتقادات رايج همان عصر را درباره انسان و جايگاه او در جهان و جامعه منعكس مي كند. اگر اين فرضيه ها را بپذيريم چنين مي نمايد كه در آغاز فعاليتهاي تئاتري از طريق آئين ها اولين وسايلي بودند تا مردم توسط آنها نقطه نظرهاي خويش را درباره خود و جهان قاعده بندي كنند.

نقشه اتوکد dwg پایان نامه آمفی تئاتر

در سده چهارم قبل از ميلاد ارسطو گفت انسان به حسب طبيعت خود جانوري مقلد است و از تقليد كردن از اشخاص چيزها و حركات ديگران و نيز از تماشاي تقليد لذت مي برد . در سده بيستم عده اي روانشناسان اظهار كردند انسان داراي استعداد خيال پردازي است و از اين طريق مي كوشد واقعيت بيروني را مناسب حال خود و آنچنانكه در زندگي روزمره با ان برخورد مي كند بازسازي كند از اين رو تئاتر به انسان امكان مي دهد تا اضطرابها و ترسهاي خود را عينيت ببخشد تا بتواند با انها برخورد كند يا اميدها و روياهايش را يابد . همچنين وسيله اي مي شود كه انسان توسط ان جهان خود را تعريف كند يا از طريق آن از واقعيتهاي تلخ بگريزد.

طرح نهایی آمفی تئاتر

اما نه غريزه مقلد انسان نه ميل وافر براي خيال پردازي هيچ يك ما را به تئاتر راهبر نخواهد شد. پس توضيح بيشتري لازم است. شايد بتوان گفت يكي از شرايط ضروري براي پيدايش تئاتر فراهم آمدن درك نسبيتا پيچيده اي از جهان است كه در آن امكان داشتن نظر گاه عيني و بيطرفانه از مسائل انساني وجود داشته باشد مثلا يكي از علائم اين فرا يافت ظهور يا بروز يك برخورد كمدي با مسائل است زيرا براي آنكه در راه خير و سعادت مردم از معيارهاي جدي صرفنظر كرده و معيارهاي مضحك را برگزينيم نياز به بينشي عيني و بي طرفانه داريم . علامت ديگر گسترش حسن زيبايي شناختي است . مثلا هنگامي كه فرا يافت هاي انسان از جهان خود تغيير مي كند .

مطالب مشابه :   مطالعات آمفی تئاتر | دانلود رساله طراحی آمفی تئاتر

فایل سه بعدی پایان نامه آمفی تئاتر

اغلب از اجراي آئين و توسل به اسطوره ها براي رسيدن به خوشبختي صرفنظر مي كند. در اين حال طبعا تا مدتي آئين را تنها به عنوان بخشي از برنامه هاي سنتي و آموزشي خود حفظ مي كند سرانجام به اين نتيجه مي رسد كه اين داستانها و متنهاي نمايشي را تنها به خاطر كيفيتهاي زيبايي شناسي ارزيابي كند، و نه به خاطر ارزش مذهبي يا اجتماعي آنها ، دو شرط ديگر نيز كه مربوط به حس زيبايي شناسي داراي اهميت اند: پيدا شدن اشخاصي كه مي توانند عناصري تئاتري را به تجربه هايي متعالي و فراتر بدل كنند و جامعه اي كه قادر باشد ارزش تئاتر را به عنوان فعاليتي مستقل و ويژه بپذيريد. چرا كه تئاتر آموزش مي دهد ارشاد مي كند و سرگرم مي كند و نيز در راه كشف جهان و انسان و الهام بخشيدن به تماشاگران گام بر مي دارد. تئاتر همواره با انسان بوده است و فرهنگهاي مختلف با آن رفتاري گوناگون داشته اند:

نقشه اتوکد پایان نامه آمفی تئاتر

گاه به داشتن تئاتر مباهات مي نمودند و گاه همچون عامل فساد جامعه تكفير و طردش مي كردند . بر اين برخوردهاي متفاوت و تناقض آميز دو علت عمده را مي توان برشمرد: نخست تنوع و پيچيدگي تئاتر كه قادر است از پيش پا افتاده ترين حركات نمايشي و تفريحي تا متعالي ترين جنبه هاي معرفت بشر را به نمايش بگذارد. ديگر دامنه نفوذ و اقتدار فرهنگي آن در قرون وسطي تئاتر سراسر در خدمت آموزشهاي اخلاقي و تجسم بخشيدن به داستانهاي انجيل قرار مي گيرد پس از رسانس اروپا انسان همچون وجودي زمينی اما لايق رسيدن به كمال تعريف مي شود پس انسان گرايي و واقع گرايي بر ضوابط فلسفي و فرهنگي و تبع آن بر تئاتر زمان حكم مي گردد و شخصيتهاي اساطيري در درام ها جاي خود را به انسانهاي واقعي مي سپارند .

دانلود پلان آمفی تئاتر

هنگامي كه كپرنيك اعلام مي كند زمين و به تبع آن انسان مركز عالم نيست . تئاتر آرمان گرا و بزرگ نمايي پديد مي ايد تا اشتياق رسيدن به جاودانگي را پاسخ گويد عق گرايي عصر نئو كلاسيسم احساس گرايي عصر رمانتيسم طبيعت گرايي عصر علم و انقلابهاي سياسي و اجتماعي و بالاخره تكنولوژي همه تئاتري متناسب با فرا يافت دوران خود را به وجود مي آورند . در شرق ، اما تئاتر راه و رسالت ديگري در پيش مي گيرد . از انجا كه انسان شرقي شكافي ميان تفكر و دين قائل نيست همه اعمال بشر چه روحاني و چه مادي همواره به سوي هدفي واحد ميل مي كنند : رستگاري در فرهنگ شرق رستگاري خود ارزشي غايي است كه هم ناشي از ديانت و هم باني فلسفه و علوم است . تئاتر شرقي به جاي زبان و مفاهيم تعقلي و واقع گرايانه زبان تمثيلي را بر مي گزيند و تركيبي از دين ، آئين ، اخلاق و سرگرمي است.

مطالب مشابه :   مطالعات سالن نمايش يا تئاتر 190 صفحه

پروژه معماری آمفی تئاتر

اين تئاتر مي كوشد تماشاگر خود را آرامشي روحاني ببخشد و او را با حيات دروني خويش و با نظم جهان هماهنگ سازد تا سرانجام او را به رستگاري هدايت كند . هر چند داستانها و حوادث هيجان انگيز در تئاتر شرق فراوان است اما قصد آنها به هيچ وجه داستان گويي و ايجاد هيجانهاي كاذب نيست .در اين تفكر تمام عالم هستي ، حتي شخصيتها و صحنه ها ، تمثيل و مظهري از تجليات وجودند. ظواهر هر چه باشند ، هدف نهايي با بياني غير مستقيم برانگيختن احساسات كيفي و حالات ويژه انساني است.

فایل autocad آمفی تئاتر

2 – 1 شناخت هنر نمايش در ايران
1 –2 – 1 تاريخچه
تئاتر به خاطر طبيعت نقادانه اش ظالمان مستبد را خوش نمي آيد، از سويي آنان خود چندان گرفتار تاخت و تاز و حفظ بقاي خود بودند، كه حتي مجال پرداختن به يك نمايش رسمي و دولتي را نمي داشتند.
هنر همواره در مجامعي رشد مي كند كه داراي ثباتي دراز مدت باشند، زيرا هنر نيز همچون علم نتيجه كار گروهي و انتقال تجربه ها و دستاوردها از گروهي به گروه ديگر است. حكومت هاي ايراني همواره پس از رسيدن به قدرت همه دستاوردهاي پيش از خود را از ميان برداشته و سازمان ديگري را پي ريزي مي كردند.

رندر سه بعدی آمفی تئاتر

در چنين شرايطي سنت هاي جديد نمايشي تنها به صورت نمايش هاي آئيني و بومي كه ريشه در اعماق فرهنگ جامعه دارد به جا مي ماند و هرگونه نوآوري با مقاومتي جدي رو به رو مي شود. بنابراين نمايشگران آزاد و حرفه اي، اگر وجود داشته باشند، براي جلب تماشاگر ناچار به دلقكي و مسخرگي روي مي آورند، در نتيجه مهر بي ارزشي مي خورند. چون بي ارزشند، از حلقه فرهيختگان جامعه دور مي افتند و چون مطرود و مكروهند عوامانه و گمنام مي مانند.

پایان نامه آمفی تئاتر (مطالعات،نقشه،رندر)
حجم فایل : 92 مگابایت می باشد.

قیمت : 50000 تومان

این فایل شامل مطالعات + نقشه اتوکد + عکس های سه بعدی می باشد که بعد از خرید میتوانید دانلود کنید.
چنانچه در رابطه با این فایل سوالی داشتید با آی دی تلگرام gholami1988@ یا با شماره 09125879258 تماس بگیرید.

جهت خرید کلیک کنید

مشاهده فهرست مطالعات این پایان نامه : مطالعات آمفی تئاتر 130 صفحه

 

دیدگاهتان را بنویسید