خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن و مراکز خاص / مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه

مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه

مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه دانلود مطالعات طراحی پژوهشکده حافظ شناسی, ضوابط و استاندارد طراحی پژوهشکده حافظ شناسی, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای پژوهشکده حافظ شناسی, دانلود رایگان رساله معماری پژوهشکده حافظ شناسی, نمونه موردی و نمونه مشابه پژوهشکده حافظ شناسی, دانلود تحقیق معماری پژوهشکده حافظ شناسی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهشکده حافظ شناسی

حافظ، جدو طنز، وصف و نقد اجتماعی و اخلاقی و مدح، طبیعت گرایی و اندیشه های عرفانی والهی را با خوشباشی و رندی و اندیشه های خیالی و فلسفی در می آمیزد و مجموع ظرفیت های معنوی موجود در قالب های مختلف شعر را در غزل خویش متمرکز می سازد.

مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه

غزل حافظ
فریادها و پیام های اصلی شاعر ، در محور های افقی بیان می شوند ودر کل غزلیات وی امتداد و گسترش می یابند.

مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه

غزل های به ظاهر متحدالمعنی به جزیره ای می مانند در یک اقیانوس .
نو آوری اصلی به سبب تک بیت های درخشان ،مستقل و خوش مضمون فراوانی است که ایجاد کرده .استقلالی که حافظ از این طریق به غزل داده به میزان زیادی از ساختار سوره های قران تأثیر گرفته است که آن را انقلابی درآفرینش اینگونه شعر دانسته اند
حسن مهرویان مجلس گرچه دل میبرد و دین
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
بنا به ماهیت و طبیعتش شعر حافظ شرح طلب است .به دلیل چند معنایی ، چد پهلویی و فرهنگ مندی شعر حافظ .
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

مطالب مشابه :   مطالعات خانه علوم و فناوری 170 صفحه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه
قیمت : 8000 تومان
این مطالعات بصورت فایل پی دی اف می باشد.
جهت خرید کلیک کنید

– پيشگفتار
مقدمه
شناخت مشكلات و كمبودها
تعريف موضوع
طرح مساله
سايت طراحي
اهداف كلي پژوهشكده حافظ شناسي
ضرورت و اهميت موضوع در مقياس جهاني
ضرورت و اهميت موضوع در مقياس ملي
ضرورت و اهميت موضوع در مقياس شهري
شناخت مشكلاتو كمبودها در سايت
ابزار، امكانات، جامعه آماري و منابع اصلي تحقيق
سازمانها و موسسات بهره بردار طرح
فصل اول(مباني نظري)
بخش اول: زندگي نامه حافظ –
زندگي حافظ – –
— خانواده حافظ
— وفات حافظ
بخش دوم: ويژگي هاي اشعار حافظ –
– ديوان حافظ –
— شعر حافظ
— گونه هاي شعر حافظ
قالب ها و درون مايه هاي شعر حافظ —
– حافظ و دنياي غرب –
— تاثير حافظ بر متفكران و نويسندگان غرب
حافظ و جهاني سازي فرهنگ ها – –
چهار مولفه فكري حافظ —
– بخش سوم: هنر، شعر، معماري
— هنرچيست؟
– وجه مشترك بين هنر ها –
شعر و معماري —
فضا —
— فضا و معماري
– فضا و شعر –
– حركت در شعر –
پويايي و سياليت —
— پويايي متناسب با انديشه شاعرانه
معماري و حركت – –
تخيل و تخيل در معماري —
– بخش چهارم: معماري در شعر حافظ
مباني نظري حافظ – –
— جهان بيني حافظ
غزل حافظ —
اختصاصات شعر حافظ —
موسيقي شعر حافظ – –
— ايهام در شعر حافظ
– رمزپردازي و حضور سمبوليسم قوي –
لحن مناسب و شور افكن شاعر در آغاز شعرها —
– تنوع و تكرار –
— تاملي زيبايي شناسي منظره در شعر حافظ
بخش پنجم: باغ و باغ سازي ايراني –
تاريخچه باغ ايراني – –
– فلسفه به وجود آمدن باغ ايراني –
— اصول طراحي باغ ايراني
الگو هاي باغ ايراني —
– ويژگي هاي باغ ها –
– تقسيم بندي باغ ها در جهان –
— هندسه و ساختار ونظام باغ ايراني
نقشه باغ هاي ايراني —
باغ هاي شيراز(باغ دلگشا، باغ قوام، باغ گلشن، باغ تخت، باغ ارم) – –
آب در طراحي پارك و باغ ايراني(آب و روانشناسي، آب و انعكاس، – –
طراحي آب در سبكهاي مختلف، آب نما، چشمه، بركه،آبشارها و
جويبارها)
فصل دوم(مطالعات بستر طرح)
بخش اول: معرفي استان فارس –
استان فارس – –
— مشخصات جغرافيايي استان
ويژگي هاي جمعيتي —
اقليم استان —
مطالعات اقليمي استان فارس – –
— منطقه نيمه بياباني
سه ناحيه اقليمي استان – –
شدت برودت هوا —
بخش دوم: تاريخ –
— شيراز
شيراز در دوره هاي مختلف سياسي – –
– بخش سوم: ويژگي هاي فرهنگي اجتماعي
نگرش فرهنگي اجتماعي – –
— مشاهير و بزرگان علم وادب و فلسفه در شيراز
فرهنگ، هنر، جهانگردي —
– بخش چهارم: هنر و معماري شيراز
درونگرايي و تركيب زيباي سنگ، آجر و چوب – –
نظری به سیمای منطقه
نگاهي به شهر —
— موضوعات اقليمي در شيراز
برسي معماري و بافت شيراز در ارتباط با مسائل اقليمي – –
مطالعات تابش و سايه در دم حالت جهت گيري بنا – –
– تاثير باد در جهت گيري بنا –
— فرم ساختمان در رابطه با اقليم
– مصالح ساختماني در شيراز –
بخش ششم: آرامگاه حافظ (باغ مزار) –
– تاريخچه آرامگاه –
— بناي آرامگاه
— طراح آرامگاه
نماد شناسي بنا —
فصل سوم(مطالعات موضوع طرح)
– بخش اول: بررسي نگرشهاي صحيح معماري
نگرش اقليمي – –
– نگرش شكلي –
— نگرش تاريخي تكاملي
نگرش فضا گرا —
نگرش پاسخدهندگي محيط – –
بخش دوم: بررسي نمونه هاي مشابه –
— نمونه هاي مشابه داخلي (يادمان شيخ اشراق – بنياد آفرينشهاي هنري نياوران – موژه هنرهاي معاصر تهران)
— نمونه هاي مشابه خارجي (مركز تحقيقات فولگر شكسپير – مركز پل آكله – برج آلبرت انيشتين)
– بخش سوم: برنامه ريزي فضا ها
اصول معمول در برنامه ريزي فضاها – –
– استانداردها و مشخصات كيفي و ويژگي هاي خاص فضا ها –
— سرانه ها و تعيين ظرفيت پروژه
جداول برنامه فيزيكي مجموعه —

مطالب مشابه :   مطالعات آرامگاه آذریزدی 180 صفحه

فصل چهام(روند طرح)
– بخش اول: تحليل سايت
— مكان سايت(مشخصات زمين- مساحت زمين- نقشه قرارگيري سايت در بافت)
– تعريف دسترسي ها –
عملكردهاي موجود در اطراف سايت —
— چشم اندازها
تحليل نهايي سايت – –
بخش دوم: گزينه هاي طراحي –
– اتودهاي حجمي اوليه –
— اتود برگزيده
منابع

دیدگاهتان را بنویسید