مطالعات پردیس هنر و معماری 120 صفحه

مطالعات پردیس هنر و معماری 120 صفحه دانلود مطالعات طراحی پردیس هنر و معماری, ضوابط و استاندارد طراحی پردیس هنر و معماری, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای پردیس هنر و معماری, دانلود رایگان رساله معماری پردیس هنر و معماری, نمونه موردی و نمونه مشابه پردیس هنر و معماری, دانلود تحقیق معماری پردیس هنر و معماری, مبانی نظری و پیشینه تحقیق پردیس هنر و معماری

مطالعات پردیس هنر و معماری هنرهای حقیقی راهمواره حامل پیام یا معانی حقیقی دانسته اند كه هنرمند سعی درابلاغ آن معانی می نماید.بعبارت دیگرچنین هنری همواره سعی دربیان موضوعی ورای ظاهر خویش را دارد.درچنین طرز تفكری از صورت هنری است كه فرم یا صورخارجی یك شیء به معنا راه می یابد.

دانلود مطالعات طراحی پردیس هنر و معماری

مطالعات پردیس هنر و معماری شكل تازه محتوای تازه می آفریند.شناخت این معنا وپرداختن به آن درصورت خارجی فرم وفضایی معماری از جمله مهمترین پرسشهای این موضوع است.
یك دانشگاه بایدآیینه تحولات جهانی تكنولوژی آموزشی وتفكرباشد كه ازاین راه باعث ایجاد دگرگونیهای اساسی درآموزش معماری گردد. دردانشگاه باید روشهای استفاده از قوای ذهنی به قصد ایجاد توان تحلیل واستدلال ،به دانشجوی معماری آموزش داده شود. باید ذوق وسلیقه اوتربیت وارتقا یابد.

مطالعات پردیس هنر و معماری 120 صفحه

ضوابط و استاندارد طراحی پردیس هنر و معماری

مطالعات پردیس هنر و معماری سرعت تغییرات تكنولوژی وتحولات معماری ازطریق كیفیت فضایی باعث رشد تفكرهای جدید می گردد. بنابراین برای فراهم كردن زمینه مناسب جهت شكل گیری چنین كیفیتی از معماری ،استفاده ازمفاهیم معماری سنتی به شكلی تازه را به عنوان نقطه شروع خلق آثارهنری در زندگی جدید می توان یافت. وبا این روش می توانیم با ایجاد كیفیت ویژه درفضا مخاطب را در شرایط خاص قراردهیم.

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای پردیس هنر و معماری

مطالعات پردیس هنر و معماری بدیهی است معماری نه تنها با استفاده استادانه ازفرم سروكارمی یابد. بلكه به ساخت فضاها نیزمربوط می شود. بنابراین هنرومعماری به عنوان دولایه سیال و انعطاف پذیرمی باشند كه با بیان معنای هنری ونحوه استفاده ازآن درمی یابیم كه هنرومعماری به موازات هم عمل می كنند ودر بعضی شرایط با هم یك نقطه تلاقی را ایجادمی كنند.بنابراین می توان اینطور بیان كرد كه این دولایه بر روی یكدیگر تأثیر می گذارند ودر یك نقطه بهم می رسند.
معماری هنری است كه در پس ظاهر خارجی حاوی معنایی مؤثر ومهم در جهت ساماندهی هدفی كاربردی است.

دانلود رایگان رساله پردیس هنر و معماری

برای تشریح ضرورت مسئله ابتدا باید تعریف واضحی از پردیس ؛ هنر و معماری داشت ، که به شرح ذیل می باشد:

مطالب مشابه :   مطالعات دبستان 115 صفحه

مطالعات پردیس هنر و معماری تعریف پردیس:مجموعه های دانشگاهی اعم از مجتمع های بزرگ و دانشکده های تک رشته ای ؛ پردیس نامیده می شود.
پردیس به انگلیسی( Paradise)‏ واژه ای ایرانیست که به انگلیسی آورده شده است و معرب آن به صورت فردیس و فردوس و در بعضی زبان های اروپایی به صورت پارادایس در آمده است؛بیشتر به عنوان بهشت شناخته می شود و به کار می رود.

نمونه موردی و نمونه مشابه پردیس هنر و معماری

مطالعات پردیس هنر و معماری تعریف هنر: در تاریخ فرهنگ و هنر انسانی، معنای هنر با نوعی الهام و اشراق همراه بوده است که گاهی عقل و ادراک انسانی از درک سرّ آن عاجز است. این موضوع نمایان‌گر این نکته است که هنر بیشتر با جان پاک هنرمند و یا سبک بیان او پیوند دارد، نه با صورت‌های ذهنی و خیالی وی. البته برای هنر، نمی‌توان مانند اشیا و عناصر طبیعی، فرمول یا ضابطه خاص تعیین نمود، و از نظر منطقی، جنس، فصل و حد آن را ترسیم نموده و تعریف علمی از آن ارائه داد؛ چرا که هنر، امری معنوی است و در دل آن نوعی اشراق و شهود نهفته است.

دانلود مطالعات پردیس هنر و معماری

مطالعات پردیس هنر و معماری تعریف معماری: امروزه واژه «معماری» در دو معنای وابسته بکار می رود.
1) معماری به عنوان فرآیند ساماندهی فضا که اسم معنا شمرده شده است و به یک فعالیت آفرینشگر ( خلاقانه ) آدمی توجه دارد و بر پایۀ علمی – تجربی ، هنر و فناوری ساخت، پدید می آید. این برداشت بیشتر از سوی معماران صورت می گیرد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پردیس هنر و معماری

2) معماری به عنوان دستاورد ساماندهی فضا یا اثر معماری که اسم ذات شمرده شده است و به ساختمانهایی اشاره دارد که پیش از ساخت آنها این فرایند پیموده شده است . این برداشت بیشتر از سوی باستان شناسان و مورخین معماری بکار می رود.
در این تحقیق به واژه معماری به معنای معمارانه اش پرداخته خواهد شد.

هدف از طراحی دانشکده هنر و معماری

مطالعات پردیس هنر و معماری با توجه به کثرت رشته های هنر و معماری در گرگان و کمبود فضاهای آموزشی مناسب با این رشته ها و پراکنده بودن این فضا ها؛ تصمیم به طراحی پردیس هنر و معماری نمودم ، زیرا بر این باورم ؛ آموزش صحیح در یک دانشکده اولویت اول است که نیاز به محیط آموزشی مناسب برای پرورش و پیشرفت استعداد ها دارد و آموزش درست نیز؛ نیاز به فضای سالم دارد و این فضا را تنها دیوارها ، ستون ها ، رنگ ها و نقش ها نمی سازند بلکه این افراد هستند که فضا ی سالم را می سازند.پس یک مدرسه هنر و معماری باید فراتر از یک ساختمان فنی و مهندسی باشد.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشكده معماری (بدون تصوير و نقشه) 110 صفحه

مطالعات پردیس هنر و معماری در طراحی این دانشکده سعی خواهد شد با فضا سازی متناسب برای هر درس ؛ ارائه عملی دروس با سهولت بیشتری امکان پذیر باشد و اساتید بتوانند به بهترین نحو به تدریس پرداخته و هنرآموزان را در رشته های دلخواه خود ؛ نه تنها به صورت تئوری بلکه به صورت عملی و علمی آموزش دهند.

از دیگر ویژگی های این طرح سعی در شاخص نمودن مجموعه در سایت وایجاد ارتباط بین قسمتهای سایت با استفاده از خود مجموعه و خلق فضاهایی با دید و منظر مناسب با توجه به عملکرد اجتناب از یکنواختی وتکنوایی فضاها وتاکید برهندسه قوی و روشن عناصر می باشد.هر بنای آموزشی می باید برخوردار از یک سری ضوابط و استانداردهای مصوب باشد که چه بیشترجنبه کالبدی وساختمانی دارنداما این ضوابط تنها بخشی از آن چیزی است که یک بنای آموزشی نیازمند است .به طور کلی استانداردهای معماری ضوابطی هستند که با توجه به ساختار فیزیکی و نیازهای کالبدی افراد استفاده کننده تعیین می شوند و می توان آنها را اولین فاکتور در امر طراحی دانست اما آنچه از اهمیتی بالاتر برخوردار است بر آوردن نیازهای روحی استفاده کنندگان است که در واقع وجه تمایز معماری با ساختمان سازی است .

بیان مسأله
آنچه انسان از دنیای درون و بیرون خود درك می كند سرانجام بصورت شكلی از بیان وبا معنای خاص به عرصه ظهور می رسد. اینكه معانی زندگی را شكل می دهد یا زندگی ما مفاهیم را بوجود می آورند ،شاید پرداختن به یك دور باطل باشد ،اما ملاكهای ارزش گذاری درذهن انسان معیارهای معناگرا ومفهوم ساز هستند.ما معنایی را انتخاب می كنیم وحوزه دلالت آنرا تاحدی كه مقیاس ذهنی ما اجازه می دهد درك می كنیم وگاهی هم كه دامنه معانی مفاهیم از حوزه ادراك ما بالاتر است،درآنصورت تعلق خود را نسبت به آن با بی نهایتها بیان می كنیم .

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات پردیس هنر و معماری 120 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات پردیس هنر و معماری 120 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

 

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده معماری 70 صفحه

مقدمه8
ضرورت طرح 9
بيان مسأله10
فصل اول : سابقه آموزش عالي
مقدمه11
دارالفنون14
اولين معمار تحصيلكرده ايراني16
نخستين مدرسه هنرهاي زيبا ايران19
انگيزه هاي ايجاد دانشگاه تهران 20
تأسيس دانشگاه تهران 22
دانشگاه شهيد بهشتي 23
دانشگاه علم وصنعت 24
دانشگاه جامع علمي كاربردي 25
سابقه دانشگاه آزاد 26
دانشگاه آزاد اسلامي 26
دانشكده هنر دانشگاه آزاد اسلامي 27
منابع 27
نخستين مدرسه هنرهاي زيبا اروپا وآمريكا 29
منابع30
فصل دوم : عوامل نيازمندي به تأسيس دانشگاه
بالا بودن نسبت شهري 31
اثرات عوامل طبيعي،اقتصادي بر توزيع جمعيت 31
بالا بودن نسبت بيكاري 32
ضريب شاغل خانوار 33
استقبال جوانان و نوجوانان از آموزش عالي 34
پيش بيني جمعيت آينده 34
پيش بيني تعداد دانشجويان تا سال……35
پيش بيني جمعيت كشور تا سال……35
پيش بيني تقاضاي آموزش عالي در ايران تا سال………36
بررسي نياز به نيروي انساني متخصص در سطوح عالي 37
پيش بيني رشد آموزش عالي درايران 37

بررسي ديدگاه معماران ايران دررابطه نقش وتأثيردانشكده معماري 42
منابع 44

فصل سوم :
هنر
تعريف هنر 66
فعاليت هنري 67
ارزش هنر 68
ماهيت و چيستي هنر69
نسبت هنر وزيبايي 70
احساس و تفاهم 71
نتيجه گيري75
فضا
مقدمه 76
معماري
معماري چيست؟ 77
عناصر تشكيل دهنده معماري 81
گونه شناسي معماري 82
كلياتي درباره معماري ومعماران 84
دست آوردهاي معماري ايران 88
ايده هاي طراحي90
منابع 91

فصل چهارم : معرفي چند نمونه
مدرسه بوزار 45
مدرسه باوهاوس 48
دانشكده معماري اورگن 51
آموزش سنتي معماري 51
دانشگاه هاروارد 52
دانشگاه آكسفورد 56
مدرسه سنتي مشهد 60
دانشگاه تهران 62

فصل پنجم : برنامه فيزيكي واستانداردها
بررسي وتعريف عوامل مؤثردر برنامه فيزيكي 93
استانداردها(تفكيك و توزيع فضاها درطبقات…94
طبقه بندي فضا هاي اصلي وفرعي بطور كلي 95
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي 96
مشخصات فضاهاي آموزشي 97
سرانه كلاسها 99
مبلمان كلاسها 100
كارگاه ماكت سازي 102
ضوابط طراحي درگروه فضاهاي كمك آموزشي 103
مشخصات فضاهاي اداري 104
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي رفاهي خدماتي 105
پياده رو،ورودي،راهرو،پله،سطح شيبدا107
تعيين تعداد پذيرش 109
تعاريف 110
برنامه هاي درسي واحدهاي آموزشي 113
محاسبه كادر علمي مورد نياز 115
تعيين ظرفيت،تعداد وسطح فضاهاي آموزشي 116
كادراداري وخدماتي مورد نياز 129
منابع 129
فصل ششم : سازه وتأسيسات
مطالعات اوليه سازه129
تأسيسات 130
سيستم اعلام حريق 130
سيستم صوتي 134

فصل هفتم : اقليم وخصوصيات جغرافيايي

مقدمه 134
بررسی اقلیم 134
مشخصات جغرافیایی 134
خصوصیات جمعیتی 134

دیدگاهتان را بنویسید