مطالعات پایانه مسافربری 150 صفحه

مطالعات پایانه مسافربری دانلود رساله معماری پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری دانلود رساله معماری پایانه مسافربری ریز فضا و برنامه فیزیکی پایانه مسافربری نقشه و پلان پایانه مسافربری دانلود رایگان رساله معماری پروژه پایانه مسافربری دانلود پایان نامه معماری پایانه مسافربری ضوابط و استاندارد پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری 150 صفحه

قیمت : 12000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات پایانه مسافربری دانلود رساله معماری پایانه مسافربری
مطالعات پایانه مسافربری دانلود رساله معماری پایانه مسافربری

فهرست مطالب مطالعات پایانه مسافربری دانلود رساله معماری پایانه مسافربری

1-1. کليات موضوع 9
1-2. سير وسفر در ايران 10
1-3. تعريف ترمينال 11
1-4. نقش ترمينال در شهر ( پايانه) 12
1-4-1. تقسيم بندي ترمينالها 13
1-4-2. انواع ترمينالها: 15
1-5-1. مکان يابي 15
1-5-2. فونکسيون و عملکرد ترمينال 18
1-6. تاريخچه ترمينال در ايران 21
1-7. پايانه مسافري ، يک مکان معماري 23
1-7-2.آشتي فن آوري و بوم شناسي 26
1-7-3. پايانه‌هاي آخر خط 28
شين تاک ماتسو 28
1-7-4. مکان و طبيعت 30
1-8..مکان ترمينال اتوبوس 31
1-8-1. فاصله مکاني داخل ترمينال 32
1-9 . تاريخچه ترمينالها 37
فصل دوم 42
معماري 47
2-2. خصوصيات آب و هوائي بندرعباس 49
2-3-2. ويژگي‌هاي اقليمي شهر بندرعباس 53
2-3-2-1. درجه حرارت 55
2-3-2-2. بارندگي 56
2-3-2-3. ميزان رطوبت 57
2-4. شرايط اقليمي بندرعباس و تاثير آن بر شکل گيري مجموعه 60
2-4-1-5. تابش آفتاب 62
2-4-3. شرايط اقليمي بندرعباس و ساختمان 64
2-5. اهداف طراحي اقليمي 66
2-5-1. راهنماي طراحي اقليمي 67
تعيين جهت استقرار به منظور جلوگيري از تابش آفتاب به فضاهاي داخلي 68
2-5-3. راه‌حل‌هاي معمارانه 73
جمع بندي ساختارهاي محيطي 76
2-5-5. وضعيت توپوگرافي 79
فصل سوم 84
ضوابط، مقررات 84
و استانداردهاي طراحي پايانه 84
3-2-1. محل پايانه اتوبوس برون شهري 88
3-2-2. فضاهاي مورد نياز 90
3-3. ضوابط توقفگاههاي اتوبوس 96
فصل چهارم 101
بررسي مصاديق معماري 101
4-1-3. پايانه شرق 105
4-2-1. پايانه هاي مسافربري شانگهاي چين 109
4-2-2. پايانه هاي اتوبوس بندر نيويورک 112
4-2-3. ترمينال اتوبوس جرج واشنگتن 113
فصل پنجم 116
برنامه ريزي فيزيکي و فضايي 116
5-2. بررسي تعداد مسافرتها و مسافرين 118
5-2-1. برآورد تعداد مسافرين در ساعت پيک و برآورد مسافرين سال 1400 120
5-2-2. برآورد تعداد مسافرين مسيرهاي مختلف 123
5-2-3. زمانهاي توقف مسافر در ترمينال 124
5-2-4. انواع فضاهاي مورد نياز ترمينال 126
محل نشستن براي عموم ( سالن انتظار) 134
سکوي سوار شدن 135
فصل ششم 139
تجزيه و تحليل سايت 139
6-1. موقعيت زمين و همسايگي‌ها 140
محدوده و وسعت اراضي 141
6-2. ويژگيهاي زيست محيطي 142
6-3. موقعيت محلي 143

مطالب مشابه :   مطالعات پایانه مسافربری 100 صفحه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید