خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله باغ ، پارک ، فضای سبز / مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – آشیانه کودک 250 صفحه

مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – آشیانه کودک 250 صفحه

مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان : پارك بايد ارتباط مستقيمي با خيابانها و پياده روهاي اطراف خود داشته باشد و به سهولت امكان گذر از طريق پارك به داخل هر فراهم باشد . به عبارت ديگر فضاها و گذرهاي پارك بايد در تداوم گذرهاي شهري قرار بگيرد . زيرا پارك نيز نوعي فضاي شهري است كه پس از عبور از خيابانها با كاربريهاي تجاري و خدماتي پر از ازدحام گذر به مكاني آرامش بخش ميسر مي گردد .

بنابراين پارك فضاي ويژه و مجزا از ديگر فضاهاي شهري نيست كه بخواهيم دورش را محصور كنيم و براي ورود به آن شرايط و محدوديتهايي به وجود آوريم . با توجه به اينكه پارك براي كودكان طراحي مي شود بايد ضوابط و مقررات مربوط به كودك را رعايت كرد و مطالعاتي در زمينه روانشناسي كودك داشت و مباني نظري طراحي را بر اين اساس قرار داد.

مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – آشیانه کودک 250 صفحه | دانلود پارک کودک | مطالعات پارک کودکان | دانلود رساله معماری مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان | جدول برنامه فیزیکی پارک تفریحی آموزشی كودكان | دانلود رایگان رساله و مطالعات رشته معماری

مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان - آشیانه کودک

فهرست مطالب مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – آشیانه کودک

مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – آشیانه کودک 250 صفحه
قیمت : 15000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

چكيده 25
لزوم انجام اين طرح 27
نتايج حاصل از انجام طرح 28
ايده كلي طرح 31
روش تحقيق 32
برنامه ريزي كالبدي طرح 32

فصل اول مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – شناخت مخاطب پروژه
1-1- شناخت روحي و جسمي كودكان 36
2-1- رشد كودك 38
3-1- مراحل مختلف رشد كودك 43

فصل دوم مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – روانشناسي كودك
1-2- كودك از ديدگاه روانشناسي 47
-2- نقاشي و زندگي عاطفي كودك 49
1-2-2- سرآغاز 49
3-2- بكارگيري رنگ 56
1-3-2- رنگ و تخيلات 56
2-3-3- چشم انداز تكاملي بكارگيري رنگ 61
3-3-2- نماد رنگها 64
4-2- هنر و كودكان 69
1-4-2- جنبه هاي گوناگون هنر 69
2-4-2- نظرگاه هنر كودكان 75
3-4-2- شباهت ها و اختلاف هاي بين هنر كودكان و هنر عاميانه و ساده و “بدو78
4-4-2- موسيقي و تئاتر 81
6-4-2- موسيقي براي كوچكترها – كليد اصلي فراگيري 83
5-2- آموزش از طريق استفاده از تكنولوژي مدرن 85
6-2- بازي و رشد كودكان 88
1-6-2- مهارت يابي 89
2-6-2- جستجو 89
3-6-2- كاردرماني 89
4-6-2- تفريح 90
7-2- بازي و رشد 90
1-7-2- بعد جسماني 91
2-7-2- بعد شناختي و نمادين 92
3-7-2- زبان و نشانه 92
4-7-2- عاطفي اجتماعي 92
5-7-2- اخلاقي و معنوي 93
8-2- پيشرفت هاي رشدي 93
9-2- انواع بازي 94
1-9-2- بازي فعال 96
2-9-2- بازي مهارتي و اكتشافي 96
3-9-2- بازي تقليدي 96
4-9-2- بازي سازنده 96
5-9-2- بازي نقش 98
6-9-2- بازي قاعده مند 98
7-9-2- بازي و تعامل اجتماعي 99
10-2- محيط بازي 100
1-10-2- هوش و استعداد 106
2-10-2- عامل جنسيت 106
11-2- نقش سن در بازي هاي كودكان 106

مطالب مشابه :   دانلود رساله و مطالعات باغ کودک 140 صفحه

فصل سوم مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – پارك و پارك سازي
1-3- سر تاریخ پارک سازی در دنیا 112
2-3- سير تاريخ پرديس هاي ايران زمين 115
3-3- باغهاي قديم ايران 119
1-3-3- آب و هنر در باغ 130
2-3-3- نهرها 131
3-3-3- آب نماها 132
4-3-3- مصالح ساختماني آب نماها 133
5-3-3- ابعاد آب نماها 133
4-3- تعريف پارك كودك 136
1-4-3- پارك كودك 136
2-4-3- برنامه هاي ديگر پارك 136
3-4-3- اهداف پيدايش پارك كودك 137
5-3- پاركها و انواع فعاليتهاي تفريحي و بازي ها ( پارك كودك ) 137
6-3- زمينهاي بازي و فعاليت هاي تفريحي در پاركها براي كودكان 139
1-6-3- زمينهاي بازي مختص كودكان زير 3 سال 139
2-6-3- زمينهاي بازي كودكان بين 3 تا 7 سال 139
3-6-3- زمينهاي بازي كودكان بين 3 تا 7 سال 140
7-3- بررسي و شناخت مشخصات زمينهاي بازي و فضاهاي تفحي براي كودكان 141
1-7-3- ماسه 141
2-7-3-آب (چشمه ها ي آب = استخرهاي كم عمق – حوضهاي كم عمق) 141
3-7-3- زمينه سفت براي بازي هاي خياباني141
4-7-3- زمين بازي آزاد براي همه 142
5-7-3- وسايل بالا رفتن و بازيهاي تحركي142
6-7-3- طناب و تابهاي لوله اي 142
7-7-3- سرسره 143
8-7-3- چهار پايه ها و تيرهائي براي پرش 143
8-3- زمين بازي براي همه گروههاي سني 143
1-8-3- فضايي باز براي فعاليت هاي سازنده با كارگاه 144
2-8-3- تئاتر روباز و فعاليت هاي فرهنگي و نمايشي 145
3-8-3- زمين سفت براي بازي خياباني و توپ بازي 145
4-8-3- ميدان هاي بازي 145
5-8-3- زمين بازي براي بچه هاي كوچك 146

فصل چهارم مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – ارزيابي نمونه هاي پارك
1-4- ارزيابي طرحهاي داخلي 148
1-1-4- پارك لاله 148
2-1-4- پارك جمشيديه 151
2-4- آشنايي با نمونه پاركهايي از جهان 154
1-2-4- پارك ساوتهمپتون Sovthampton 154
2-2-4- پارك گروگااسن Groga Park Essen 156
3-2-4- پارك دلاويلت Delavileet 157
4-2-4- باغ بوتانيكال Botanical 164
5-2-4- پارك دلاسوليداريتات : Parc de la solidaritat 165
6-2-4- پارك لالينرا Lalinera167
7-2-4- محوطه سازي اسپيلتورم Spielturm – بيتيگهام – بيزينگن Bissingen Bietigheim
–پيترهانسPeterHannes ، استوتگارت Stuttgart169

فصل پنجم مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – تجزيه و تحليل سايت
1-5-پارك و پارك سازي 173
2-5- تاثير فضاي سبز در فزيولوژي انساني 176
3-5- پارك سازي 178
1-3-5- پارك هاي جنگلي 179
2-3-5- پارك هاي ملي 180
3-3-5- پارك هاي گياه شناسي 181
4-3-5- پارك هاي وحش 181
5-3-5- پارك هاي ورزشي 182
6-3-5- پارك هاي عمومي 183
4-5- تاريخچه اراضي عباس آباد 184
5-5- بررسي جمعيت تهران 190
6-5- بررسي ويژگي هاي جغرافيايي 191
7-5- بررسي ويژگي هاي اقليمي 191
1-7-5- دما 191
2-7-5- رطوبت نسبي 192
3-7-5- بارندگي 192
4-7-5- تابش خورشيد 193
5-7-5- باد 193
6-7-5- سايه و نور 195
7-7-5- جهت استقرار ساختمان 195
8-7-5- شكل و فرم ساختمان 196
8-5- بررسي ويژگي هاي طبيعي 197
1-8-5- بررسي ويژگي هاي طبيعي تهران 197
2-8-5- وضعيت طبيعي اراضي 200
9-5- بررسي ويژگي هاي كالبدي 201
1-9-5- معرفي كاربردهاي موجود در اراضي عباس آباد 201
2-9-5- معرفي شبكه ارتباطي ارضي عباس آباد 204
3-9-5- مكان يابي طرح 205
4-9-5- توانهاي چشم انداز 206
5-9-5- توانهاي دسترسي و حركت 207
10-5- معرفي سايت 208

مطالب مشابه :   مطالعات باغ موزه اسلام 110 صفحه

فصل ششم مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – برنامه فيزيكي
1-5-6دستورالعمل معماري براي كودكان 215
2-6- عملكرد كيفي 216
1-2-6- محيطي با فضاي كافي 216
2-2-6- اتاق همگاني 217
3-2-6- اتاق هاي كوچك با درها 218
4-2-6- طاقچه ، گوشه ، برآمدگي 219
5-2-6- پله ها 219
6-2-6- طبقه دوم 220
7-2-6- برج ها ، خانه هاي درختي ، و مكانهاي بالا220
3-6- ساختار خانه 221
1-3-6- اضافه شدن عناصر 222
2-3-6- مبلمان كودك 222
3-3-6- بازيهاي مخصوص 224
4-3-6- اشياء بزرگترها 224
4-6- عكس ، نقشه كتاب ، كتابخانه 225
1-4-6- آشپزخانه كودكان در گوشه ي آشپزخانه 225
5-6- جاهاي مختلف براي نگهداري انواع چيزها 226
6-6- چشم انداز پنجره ها و ديگر پل هاي ارتباطي227
7-6- مكان خارجي در داخل 227
1-7-6- بيرون و اطراف خانه 228
2-7-6- طبيعت 229
8-6- طراحي كيفي 230
1-8-6- نماي اشتباه ناپذير خانه 230
2-8-6- نماهاي خانه 231
3-8-6- ورودي هاي دعوت كننده 231
3-8-6- ورودي هاي دعوت كننده 232
4-8-6- فرم هاي آشنا 232
5-8-6- روشنايي 232
6-8-6- راحتي ( آسايش ) 233
7-8-6- زندگي چوبي 234
8-8-6- رنگارنگ 234
9-8-6- دستشويي ، نه اتاق بچه 235
9-6- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان (استانداردها ) 236
10-6- بررسي استانداردها 238
1-10-6- ابعاد زمين 238
2-10-6- فضاهاي راهروها 240
3-10-6- دستشويي و توالت كودكان 240
4-10-6- سالن بازي سرپوشيده 240
5-10-6- اصول روشنايي بناهاي آموزشي براي كودكان 243
11-6- زمينهاي بازي 246
1-11-6- شرايط محل هاي بازي 246
12-6- برنامه فيزيكي 248
1-12-6- برنامه ريزي كالبدي مجموعه 248

فصل هفتم مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – توجيه طرح
1-5- آناليز موقعيت كلي سايت 260
2-7- آناليز عوارض ، ناهمواري ها و شيب زمين 261
3-7- آناليز ديد و منظر در سايت 263
4-7- ابزارهاي طراحي 264
1-4-7- استانداردها 264
2-4-7- اقليم و تاثير آن بر جهت گيري 264
3-4-7- طبيعت و نقاشي كودكان 265
5-7- جانمايي اوليه در سايت 265
1-5-7- ساختمان اصلي مجموعه (فضاي آموزشي) 266
2-5-7- جانمائي فضاهاي تفريحي محوطه 267
3-5-7- فضاهاي بازي هاي فكري 267
4-5-7- محل درياچه و آب نما 267
5-5-7- پاركينگها 268
6-7- ايده اصلي طرح 268
فصل هشتم مطالعات پارک تفریحی آموزشی كودكان – نتيجه گيري
نتيجه گيري273
منابع

تصاویر
1 ارتباط کودک و طبیعت 30
1-2 کودک و فضا 42
2-3 استفاده کودک از رنگهای ملایم 53
2-4 تخیلات در نقاشی کودک 56
2-5 بکارگیری رنگهای مختلف در نقاشی 60
2-6 زمینه متضاد و نورانی در نقاشی 60
2-7 رنگ سیاه نشانگر عدم و نیستی 68
2-8 رنگ آبی نماد عقل و قدرت 77
قرمز سرزندگی و در عین حال ضعف
2-9 موسیقی و نقاشی 81
2-10 بازی موضوع محرک و تشویق کننده 88
2-11 بازی و رشد کودک 94
2-12 بازی های قاعده مند 98
2-13طبیعت برانگیزنده شادیدر کودک 104
2-14 وسیله بازی برای همه گروههای سنی 110
3-15 باغ احمراء در جنوب اسپانیا 114
3-16 طرحی از بلوار چهار تا هشت ردیفه صفویه122
3-17تصویری از باغ ارم شیراز همراه 128
با آب نما ،‌ استخر و سروهای شیرازی
3-18 طرحی از آب نما همراه با فواره و 133
شمای مکانیزم فواره
3-19 بازی و فعالیت تفریحی کودکان همراه 144
کارگاه ساخت و ساز
4-20 پلان پارک لاله تهران 150
4-22 حرکت آب در پارک با الهام از 153
4-23 آب عنصر اصلی طبیعت 153
4-24 موقعیت و مشخصات پارک ساونهمپتون155
4-25 پارک دلاویلت 160
4-26 پلان باغ بوتانیکال 164
4-27 پلان پارک دلاسولید اریتات 167
4-28 پلان پارک لانیرا 169
4-29پلان و مقطع محوطه سازي 171
5-30 اراضی عباس آباد به همراه شریانها 217
5-31جهت استقرار زمین 196
5-32نقشه پهنه بندی 199
5-33کاربری های موجود در سایت 203
5-34 شبکه ارتباطی اطراف سایت 205
5-35تعیین محدوده سایت 208
5-36 معرفی کاربریهای اطراف سایت 209
5-37 مسیر های سواره اطراف سایت 209
5-38 مسیرهای پیاده اطراف سایت 210
5-39 جهت باد غالب تابستان وزمستان 210
5-40 مسیر حرکت خورشید211
5-41 دید ومنظرهای مناسب وجهت شیب 211
5-42 جهت مطلوب نسبت به بادوخورشید 212
5-43 دیدبه سمت کتابخانه ملی 212
5-44 میدان فرهنگ 213
5- 45 فرهنگستان هنر213
7-46 محيط با فضاي كافي 217
7-47اتاق همگاني 218
7-48 گوشه ها و برآمدگي 219
7-49 پله ها 220
7-50 ساختار خانه 221
7-51 مبلمان كودك 223
7-52 اشياء بزرگترها 225
7-53آشپزخانه كودكان در گوشه آشپزخاه 226
7-54 مكان خارجي در داخل 228
7-55 بيرون و اطراف خانه 229
7-56 نماي اشتباه ناپذير خانه 230
7-57 روشنايي 233
7-58 راحتي ( آسايش ) 234
7-59 شناخت رنگها 235
7-60 نمونه از فضاي بازي كودكان 248

مطالب مشابه :   مطالعات باغ و پرديس

جدول يا نمودار
7-51 نمونه از فضاي بازي كودكان 31
نمودار1 ايده كلي طرح 33
جدول2 فضاهاي باز براي كودكان 43
جدول 1-3 روحيات كودك در سنين مختلف 237
جدول7-10 ميانگين قد و وزن كودكان 264
گروه سني 5-11 ساله
جدول7-11 ارتفاع وسائل كار كودكان 268
جدول7-12 انداره فضاي بازي 269
جدول7-13 اندازه فضاي مورد نياز براي كودكان 279
جدول7-14 ارتفاع وسائل كار به اينچ براي 293
دانش آموزان كودكستان و مقطع ابتدايي
جدول7-15 مساحت محل بازي از خانه 276

 

 

دیدگاهتان را بنویسید