خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات موزه / مطالعات موزه کودک 80 صفحه

مطالعات موزه کودک 80 صفحه

مطالعات موزه کودک دانلود رساله موزه کودک

مطالعات موزه کودک دانلود رساله معماری موزه کودک ریز فضا و برنامه فیزیکی موزه کودک نقشه و پلان موزه کودک دانلود رایگان رساله معماری پروژه موزه کودک دانلود پایان نامه معماری موزه کودک ضوابط و استاندارد موزه کودک

مطالعات موزه کودک 80 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

مطالعات موزه کودک 80 صفحه
مطالعات موزه کودک 80 صفحه

فهرست مطالب مطالعات موزه کودک دانلود رساله موزه کودک

فصل اول : مطالعات پایه
1-1- روان شناسی کودک
1-2- اهمیت روان شناسی کودک
1-3- ریشه های فلسفی : جان لاک ، ژان ژاک روسو
1-4- هدف و فایده ی مطالعه روان شناسی کودک
1-5- موضوعات مورد مطالعه در روان شناسی کودک
1-5-1 جنبه های مختلف رشد کودک
1-5-2 نیازهای کودک در سنین مختلف
1-5-3 شیوه های صحیح فرزند پروری
1-5-4 مقابله با برخی مشکلات رفتاری- روانی دوران کودکی
1-5-5- رشد عاطفی
-5-5-1- خصایص حالات عاطفی کودکان
1-5-6- کنجکاوی
1-5-7- رشد اجتماعی
1-5-7-1- رفتار اجتماعی در سنین پیش از مدرسه
1-5-7-2- شکل های رفتار اجتماعی
1-6- بازی و ایجاد خلاقیت در کودک
1-6-1- خصایص بازی کودکان
1-7- رشد و خلاقیت در کودکان
1-7-1- رشد و تکامل خلاقیت
فصل دوم : مطالعات تکمیلی
2-1- کودک و معماری
2-1-1- دریافت حسی کودک از فضا
2-1-2- طراحی برای کودکان
2-1-3- کودکان و رنگ ها
2-1-3-1- کودکان و روان شناسی رنگ ها
2-1-3-2- دریافت رنگ ها
2-1-4- کودک ، شرایط محیطی و کالبدی
2-2- موزه های کودکان در جهان امروز
2-2-1- مقیاس
2-2-2- جهت گیری کودکانه
2-2-3- تکرار
2-2-4- نفوذ فیزیکی
2-2-5- امکان فضاسازی توسط کودکان
2-2-6-بازسازی فضاهای واقعی در مقیاس های کودکانه
فصل سوم : مطالعات تطبیقی
3-1- موزه کودکان هیوگو
3-2- موزه کودکان کیدسپیس
3-3- بچه ها در پرواز
3-4- قصر کودکان من
فصل چهارم : مطالعات زمینه
4-1- بررسی و شناخت استان گلستان بعنوان بستر طراحی در کشور ایران
4-1-1- مشخصات جغرافیایی استان گلستان
4-2- بررسی و شناخت شهر بعنوان بستر طراحی در استان گلستان
4-2-1- موقعیت و ویژگی های جغرافیایی و کالبدی شهر
4-2-2- سیر شکل گیری شهر
4-2-3- جمعیت شهر و ویژگی های فرهنگی شهر
4-2-3-1- تحولات شاخص نسبت جنسی
4-2-3-2- ساختار سنی جمعیت
4-2-4- ویژگی های اقتصادی شهر
4-2-5- اقلیم شهر
4-2-5-1- جهت گیری بهینه ساختمان
4-2-5-2- فرم بهینه ساختمان
4-2-5-3- رطوبت نسبی منطقه
4-2-5-4- دما
4-2-5-5- تابش
4-2-5-6- باد
4-2-5-7- بارندگی
4-2-5-8- روزها و ماههای یخبندان
-2-5-9- نتایج کاربردی بررسی اقلیمی
4-2-6- توپوگرافی شهر
4-3- ویژگی های کالبدی سایت انتخابی در شهرستان
فصل پنجم : معرفی طرح موزه کودکان در شهر
5-1- مخاطبان موزه کودکان در شهر
5-2- شناخت فضاها
5-3- نحوه طراحی فضاها
5-3-1- فضاهای آموزشی
5-3-1-1- آشنایی با گیاهان
5-3-1-2- آشنایی با جانوران
5-3-1-3- آشنایی با بدن انسان
5-3-1-4- گالری موقت
5-3-1-5- کتابخانه
5-3-1-6- داستان گویی
5-3-2- تفریحی
5-3-2-1- نقاشی
5-3-2-2- بازی با پازل
5-3-2-3- بازی با انواع ماشین و هواپیما
5-3-2-4- بازی با آب
5-3-2-5- بازی با ماسه
5-3-2-6- بازی با توپ
5-3-2-7- آمفی تئاتر
5-3-3- طراحی محوطه
5-4- تاسیسات
5-5- برنامه ریزی فیزیکی طرح
5-6- ایده های طراحی
5-7- ارائه نقشه ها
منابع و مآخذ

مطالب مشابه :   مطالعات باغ موزه | دانلود رساله باغ موزه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید