خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات بیمارستان و مراکز درمانی / مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری 200 صفحه

مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری 200 صفحه

مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری دانلود رساله معماری مرکز درمانی بهداشتی شهری

دانلود مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری دانلود رساله معماری مرکز درمانی بهداشتی شهری ریز فضا و برنامه فیزیکی مرکز درمانی بهداشتی شهری ، ضوابط و استاندارد مرکز درمانی بهداشتی شهری نقشه و پلان اتوکد مرکز درمانی بهداشتی شهری پروژه پایان نامه مرکز درمانی بهداشتی شهری

مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری 200 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید
مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری دانلود رساله معماری مرکز درمانی بهداشتی شهری
مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری دانلود رساله معماری مرکز درمانی بهداشتی شهری

فهرست مطالب مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری دانلود رساله معماری مرکز درمانی بهداشتی شهری

مقدمه
پيش گفتار
تئوري و عمل
کليات بيمارستان
اظهارنظرهاي کلي
تقسيم بندي و تعيين حدود
دوره کاربري
اقتصاد
قوانين طراحي
پيوستگي

بخش اول – مفاهيم طراحي
شکل هاي ساختمان
1-1 سايت
1-1-1 توصيف شهر تهران (اقليم-تاريخ)
سير تحول كاربري خدمات درماني
سير تحول استخوانبندي شهر تهران
موقعيت استقرار شهر و بستر طبيعي آن
مكان استقرار شهر تهران از شمال به جنوب به 3 منطقه اصلي قابل تفكيك است
ارتفاع و شيب تهران
توسعه ي شهر
2-1-1 زلزله
بررسي احتمالي رويداد گسلش زمينلرزه اي
حريم گسال زمين لرزه اي
گسلش شمال تهران
3-1-1 اقليم
منظر و فضاي سبز
طراحي سايت و جانمايي ساختمان در آن
جاگيري ساختمان
جاگيري ساختمان و طرح سايت
پوشش گياهي – بادشکن
پوشش گياهي – سايه درختان
جاگيري ساختمان و طرح سايت
آب نماها و حوض ها
گياهان مجاور پوسته ساختمان
بام سبز
فرم باز يا بسته ؟
راهبردهاي طراحي ساختمان هاي باز
توصيه هاي عمومي
راهبردهاي طراحي ساختمان هاي بسته
ترکيب معماري
مسائل عمومي در طراحي بازشوها عبارتند از
ارتباط ساختمان با زمين
چيدمان عملکردي فضاهاي داخلي (مناطق حرارتي)
آفتابگيري و کنترل تابش
آفتاب و سايه
شيشه
جهت گيري جنوبي
جهت گيري شمالي
جهت گيري شرقي-غربي
1-2 دسترسي ها
جانمايي سايت در بافت
موقعيت
مساحت
3-1 بافت منطقه
بافت منطقه
4-1 استفاده از زمين در حال حاضر
5-1 ديد و منظر
6-1 توسعه مجموعه در آينده

بخش دوم – برنامه ريزي فيزيکي
1-2 جاگيري ساختمان در سايت

بخش سوم برنامه ريزي فيزيکي
مقدمه
مراکز پزشکي، بهداشتي و مطب هاي جمعي
مراکز پزشکي، بهداشتي و مطب هاي جمعي
-1 ورودي و لابي
2-ورودي بيماران سوانح
داروخانه
فضاهاي مراقبتي
عملکرد و ساختار
طرح کلي اتاق ها
گروه هاي پرستاري
واحدهاي مرطوب (توالت و دستشويي)
کلينيک هاي روزانه(جراحي بيماران سرپايي)
سوانح و اورژانس (A&E)
تعيين حدود
3-آزمايشگاه
راديولوژي
پاتولوژي-سردخانه محل جنازه ها
4-آشپزخانه
تدارک غذا
5-رختشويي خانه
6-بخش جراحي
تمرکز مزايا و معايب
عملکرد و طرح کلي
سازمان دهي بخش جراحي
فضاهاي اصلي عمل جراحي
امکانات پس از عمل
7-بخش هاي بستري
فضاهاي مراقبتي
بخش هاي مراقبت
1-7 فضاي درمان مخصوص پزشکي داخلي
2-7 زنان و زايمان
3-7 معالجات اورولوژي
4-7 درمان چشم
5-7 اعصاب و روان
6-7 پوست
7-7 درمان گوش و حلق و بيني (ENT)
8-7 نوزادان و کودکان
8- راهروها، درها، پله ها، آسانسورها
9- فضاهاي تدارکاتي
8- استانداردها
نمونه چند بيمارستان ساخته شده
بيمارستان دکتر علي شريعتي
بيمارستان شهداي گمنام

مطالب مشابه :   مطالعات بیمارستان 107 صفحه

بخش چهارم – مقدمات طراحي
حجم هاي پيشنهادي
حجم هاي منتخب
حجم نهايي

بخش پنجم – تحقيق سازه هاي بيمارستاني
سازه هاي بيمارستاني

بخش ششم – مصالح ساختماني

بخش هفتم – طرح نهايي
پلان آکس بندي
پلان فونداسيون
تيرريزي طبقه همکف
تيرريزي طبقه اول
تيريزي طبقه دوم
تيريزي طبقه سوم
تيرريزي طبقه چهارم
تيرريزي طبقه پنجم
تيريزي طبقه ششم و هفتم
تيرريزي طبقه هشتم
تيرريزي بام
نماي غربي
نماي شرقي
نماي جنوبي
نماي شمالي
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
پلان طبقه سوم
پلان طبقه چهارم
پلان طبقه پنجم
پلان طبقه ششم و هفتم
پلان طبقه هشتم
پلان زيرزمين اول
پلان زيرزمين دوم
پلان زيرزمين سوم و چهارم
مقطع آ-آ
مقطع ب_ب

مقدمه :
مرکز درماني بهداشتي شهر يکي از عناصر زنجيره درماني کشور است که به منظور ارائه خدمات بهداشتي و درماني به بيماران احداث مي شود.
مرکز درماني و بهداشتي مورد نظر به صورت درمانگاه مستقل وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي خواهد بود که مي تواند جمعيت 15 هزار نفري محله اي از شهر را پوشش دهد.
رئوس برنامه کار شامل بخش درماني-بهداشتي و اداري خدماتي مي باشد.
از آنجا که موضوع ” طرح مرکز بهداشتي و درماني شهري” به عنوان برنامه طراحي “درس تمرين معماري4” گروه معماري دانشگاه تهران جنوب تعيين شد تصميم نهايي توسط استاد و دانشجويان اين کلاس مبني بر آن شد که در تجربه يک کار گروهي 9 نفره زير نظر استاد راهنما جناب آقاي مهندس کريم آبادي به مطالعه و طراحي اين مرکز بپردازيم.
در اين آلبوم دو جلدي سعي بر اين شده است که خلاصه اي از مراحل مطالعه –برنامه ريزي و طراحي دانشجويان گروه معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران گردآوري شود .

پيش گفتار:
تئوري و عمل : معمولا چنين به نظر مي رسد که طراحي بيمارستان عاري از هرگونه خلاقيت بوده و بيشترين کمبودها در زمان نظم بخشيدن به پلان ساختمان بروز مي نمايد. صفاتي که (اکثرا به حق) چون يکنواختي و استاندارد نثار طرح بيمازستان مي شوند و تنها دفاع اين است که بگوييم پاسخگويي به نيازهاي عملکردي ما را مجبور به ايجاد چنين طرحهايي نموده است.
با وجد اين هنوز راه حلهاي ابتکاري با توجه به احتراز شبيه سازي و يا ناديد گرفتن نيازهاي عملکردي وجود دارند . طراحي بيمارستان در نظر علمي بايد از کارايي عملي برخوردار شود .عملکردي وجود دارند . طراحي بيمارستان از نظر علمي بايد از کارايي عملي برخوردار شود .البته بايد به تقدم و تاخر در اين جمله دقت شود که اين مطلب از مقاصد و اهداف ما در طراحي بيمارستان بوده است .
کليات بيمارستان : هزينه هاي مربوط به ساخت يک بيمارستان، بسيار بالا است. بنابراين، مديريت پروژه و طراحي مجموعه ضروري است. به حداقل رساندن هزينه هاي پروژه و کارکنان بايد يک اولويت باشد.
طراحي پروژه بايد در برگيرنده مشاوره هاي فشرده با مشتريان، پزشکان، مهندسين معمار، طراحان و کارشناسان بيمارستاني در طول مراحل اوليه باشد تا خطر تصميمات نامطلوب سرمايه گذاري و افزايش ناخواسته هزينه هاي عمليات را از ميان بردارد. بر اهميت همکاري ميان مهندسي معمار، مديران و کارشناسان فني نمي توان تأکيد بيش از اندازه کرد.
پس از طراحي شکل کلي پروژه، مرحله طراحي ساختمان که تعيين کننده سازه و شکل بيمارستان و نيز تدارکات خدمات و سيستم هاي مهندسي و جزييات امکانات و تجهيزات پزشکي است مورد نياز مي باشد.
اظهارنظرهاي کلي : موسسات و سازمان هاي پزشکي، ارايه کننده درمان و مراقبت از بيماران با شرايط مزمن و حاد است. هدف هاي مراقبت پزشکي از نظر ماهيت و ميزان گوناگون است و بايد دقيقا مشخص باشند.
بنابراين، بيمارستان ها از نظر تعداد تخصصها و دپارتمان هاي تخصصي و امکانات درماني، تدارک و تهيه داروهاي شفابخش ، داروهاي بازدارنده و نقاهت، معاينه (تشخيص) و درمان، ميزان مراقبت ، استاندارد پذيرش و ميزان آسايش و رفاه، مراقبت رواني، فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي متفاوت هستند.
در حالي که پيش از اين بيمارستان ها را با آگاهي طراحي مي نمودند، امروزه تمايلي را مي توان نسبت به راحتي روز افزون امکانات مشاهده کرد. بيمارستان هاي مدرن از نظر ظاهري شبيه هتل ها هستند؛ جوي مسکوني به نظر مي رسد که نسبت به شرايط بهداشتي سخت بيمارستان هاي قديمي ز اهميت بيشتري برخوردار است. طول اقامت بيماران به شدت کوتاه تر مي شود و اتاق هاي يک يا دو تخته (به خصوص براي بيماران خصوصي) ترجيح داده مي شوند.
تقسيم بندي و تعيين حدود : بيمارستان هاي عمومي، به قسمت هاي عملياتي مراقبت، معاينه و درمان، تدارک، قسمت اداري و تکنولوژي تقسيم مي شوند. علاوه بر اين ها قسمت هاي مسکوني و احتمالا آموزش و تحقيق و پشتيباني عمليات خدماتي نيز وجود خواهد داشت. همه اين قسمت ها در داخل بيمارستان دقيقا مشخص مي شوند. اين گزينه ها، با در نظر گرفتن ترتيب قسمت هاي مختلف، از تنوع زيادي برخوردارند اما حفظ کوتاه ترين ارتباط افقي و عمودي همزمان با تعيين حدود هر بخش عملي مهم است و تا حد امکان انجام مي شود.
طراحي ساختمان : ساختن يک بيمارستان، يک پروژه بسيار پيچيده است و نيازمند طراحي سيستماتيک براي ارايه بهداشت و انعطاف مورد نياز است زيرا شمار زيادي از افراد را در بر مي گيرد. مراحل ساخت بايد برآوردنده نيازهاي اين عملکردها باشد: پذيرش، تحقيق (در بيمارستان هاي دانشگاهي)، آموزش، فعاليت پزشکي، ذخيره سازي و مديريت يک متدلوژي مناسب طراحي، با به کارگيري تنوعي از ابعاد فضاها و تاسيسات به تحقيق اين امر کمک مي کند.
تيم طراحي، متشکل از آرشيتکت ها، دکترها، نرس ها، مهندسين و کارکنان اداري بايد هم در خلال طراحي و هم در مراحل ساخت، همکاري نزديکي با هم داشته باشند، زيرا طرح اوليه در هر مرحله قبل از تکميل مي تواند به دليل عدم پيش بيني توسعه که ايجاد نقص و اشتباه مي کند تغيير يابد.

مطالب مشابه :   دانلود رساله معماری بیمارستان 140 صفحه

8 تا 10 سال طول مي کشد تا يک پروژه بيمارستاني از مرحله گفتگو براي طرح اوليه به مرحله بهره برداري برسد. اين زمان برابر زمان مورد نياز براي پيشرفت و ايجاد يک نسل جديد تکنولوژي پزشکي است که اين امر باعث اين خطر مي شود که اگر روش هاي طراحي و ساخت معمولي مورد استفاده قرار گيرد، ساختمان در زمان بهره برداري خارج از رده باشد.
براي آن که طرح ساختمان واقعيت گرايانه باشد، همکاري با حرف و صنايع مربوطه از شروع کار از اهميت برخوردار است. به عنوان مثال، از آن جا که ابعاد و اندازه هاي تجهيزات به موازات پيشرفت هاي تکنولوژي کامپيوتر مرتبا در حال تغيير است، اين امر در نظام فضاها تاثيري به سزا دارد. ابعاد دپارتمان هاي خاص (مثلاً راديولوژي و راديوتراپي) نيز در سال ها اخير تغيير قابل ملاحظه اي داشته است به طوري که مشاوره با کاربران موردنظر از اهميت بالايي برخوردار است.
اصلاحات خدمات بهداشتي، تأثير به سزايي به طراحي بيمارستان ها در آينده خواهد داشت به همان تربيت که روند خروج تخصص هاي پزشکي از بيمارستان هاي عمومي و ساخت مراکز کلينيک جداگانه با مديريت خاص خود (مثلاً راديولوژي، کلينيک هاي روزانه سالمندان، مراکز درماني سيار) وجود دارد. به علاوه، عوامل جلوگيري از حريق و
کاهش سروصدا و نيز مقررات ساختمان سازي و ضروريات گروه هاي حرفه اي مربوطه تأثير بيشتري بر طراحي مي گذارند.

دیدگاهتان را بنویسید