خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله مدرسه دانشگاه دانشکده فضا های آموزشی / مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان 125 صفحه

مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان 125 صفحه

مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان دانلود رساله معماری مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان

دانلود مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان دانلود رساله معماری مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان ریز فضا و برنامه فیزیکی مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان ، ضوابط و استاندارد مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان نقشه و پلان اتوکد مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان پروژه پایان نامه مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان

مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان 125 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید
مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان دانلود رساله معماری مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان
مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان دانلود رساله معماری مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان

فهرست مطالب مطالعات مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان دانلود رساله معماری مركز علمی و آموزشی برای كودكان پیش از دبستان

مقدمه
بیان موضوع و طرح مسأله
بیان ضرورت و اهمیت مسأله
اهداف تحقیق
نتیجه گیری
برنامه زمان بندی
بخش اول : مطالعات پایه
فصل اول : روانشناسی كودك (برخورد روانشناسانه با موضوع)
روانشناسی رشد
روانشناسی كودك
شناخت كودك از دیدگاه روانشناسی
روانشناسی رشد
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد
مراحل رشد كودك
تقسیم بندی دوران كودكی
ویژگی كودكان 4-3 ساله
ویژگی كودكان 5-4 ساله
ویژگی كودكان 6-5 ساله
نتیجه گیری
فصل دوم : نگاهی به آموزش و پرورش (شناخت تكنولوژی آموزشی)
شناخت و تحلیل سیستم های مختلف آموزشی
اهداف آموزش
روش های آموزش
نقد و بررسی نظام های آموزشی
سنتی (معلم محور)
رایج (موضوع محور)
مدرن (دانش آموز محور)
نگاهی به آموزش و پرورش پیش از دبستان در جهان امروز
اهداف آموزش و پرورش در كودكستان ها و مراكز آموزشی ـ تربیتی پیش از دبستان
انتخاب شیوه آموزش مناسب
نتیجه گیری
فصل سوم : ابزارهای آموزشی
بازی
تعریف بازی
اهمیت و هدف بازی
عوامل موثر در بازی
خصوصیات بازی
انواع بازی از جهت محتوا و كاربرد
مراحل رشد و انواع بازی در آن ها
نقاشی
تعریف نقاشی كودكان
مراحل نقاشی كودكان
چرا كودكان نقاشی می كشند
قصه ـ قصه گویی
رسانه های آموزشی
ویژگی یك رسانه آموزشی مطلوب
طبقه بندی قراردادی رسانه های آموزشی
نتیجه
بخش دوم : مطالعات زمینه
ضوابط مكان یابی
الف) ضوابط اجتماعی بافت
ب ) ضوابط كالبدی بافت
مختصری در باب شهر مشهد
چگونگی پیدایش شهر مشهد
شناخت كلی شهر مشهد
مطالعات جمعیتی
توسعه كالبدی شهر و آثار جمعیتی
مطالعات جغرافیایی
خصوصیات اقلیمی منطقه مشهد
دما و رطوبت
باد
وضعیت حرارتی هوا در شب و روز
نتیجه گیری
بخش سوم : مطالعات تكمیلی
فصل اول : فضا
روش آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان
نقش معماری در پرورش فكری كودكان
فضا
میزان درك كودك از فضا
كشف روابط فضایی كودك
نیاز به تملك فضا
غنی سازی فضا برای رشد همه جانبه حواس كودك
معیار های كیفیت فضا
سازمان دهی
زمان و مسیر
جزء ـ كل
فرم
تأثیر شرایط محیطی بر كودكان
نور و روشنایی
سروصدا
تهویه
شرایط حرارتی
تأثیر شرایط كالبدی بر كودكان
رنگ
فرم
مقیاس
جنس
تزئینات
مبلمان آموزشی
اندازه مدرسه و مهد كودك
فصل سوم : عمده ترین ویژگی های اقلیمی در مورد ساختمانهای آموزشی
ویژگی های اقلیمی در مورد ساختمان های آموزشی
موارد حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی
ویژگی های اقلیمی
نیازهای حرارتی
جهت استقرار ساختمان
فرم كالبدی و سازماندهی پلان
اندازه پنجره ها
اندازه سایه بان
مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی
سیستم مكانیكی
فصل چهارم : ایمنی
ایمنی در محوطه
نرده های ایمنی
ایمنی در مسیرهای حركت
ایمنی در راهروها
ایمنی در مسیر پله ها
ایمنی پوشش كف
ایمنی درها
ایمنی پنجره ها
ایمنی در فضای بهداشتی
ایمنی تجهیزات
فصل پنجم : ابعاد و استانداردها
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضای آموزشی
اندازه های بدن كودكان پیش از دبستان
معرفی فضاها در مراكز آموزشی
فصل ششم : اصول طراحی
بخش چهارم : مطالعات تطبیقی
بررسی مهد كودك Adharshila Vatika
بررسی مهد كودك Sunshine Kindergarta
بررسی باشگاه كودك و آینده
بخش پنجم : طراحی
معرفی حوزه های برنامه فیزیكی
سایت آنالیز
منابع و مآخذ

مطالب مشابه :   مطالعات مدرسه هنر و معماری 400 صفحه

مقدمه:
کودکي دوران بازي آزمون و خيال پردازي و اکتشاف است.همه چيز تازه است همه چيز کنجکاوي را بر مي‌انگيزد.هيچ جا چندان پر خطر و هيچ چيز چندان پر ارزش و هيچ مانعي چندان غلبه ناپذير نيست.طبيعت کودک نيازمند تجربه و تاييد است بايد آنها را فهميد و به آن ارج نهاد و اجازه فعاليت خود انگيخته را به کودکان دادو محيطي سرشار از يادگيري برايشان فراهم آورد.
هرچند مرحله کودکي مرحله‌اي تکامل نيافته است اما مي‌تواند آموزش ارزشمندي را در اختيارمان بگذارد که چه بسا زندگي آينده‌مان را غني‌تر سازد.فضاي زندگي کودک بايد موجب باروري جسمي فکري احساسي و اجتماعي او شود و به خوبي روشن است که معماري مي‌تواند نقش به سزايي در تحقق اين امر داشته باشد.معماري و ساختن فضاي مناسب براي کودکان موثرترين نقش را در آسايش بخشيدن به محيط رشد جسمي و روحي آنان دارد.

موضوع و طرح مساله:
موضوع کودکان هر چند مدت هاست که به بحث نشسته است اما در بسياري از کشورهاي نيمه توسعه يافته هنوز در پس پرده‌هاي ابهام و فراموشي مستور است وليکن همه آنها مانع از وجود نياز کودک به تعليم و تربيت نمي شوند.هرچه کودک سالهاي پايين‌تري را ميگذراند بر تاثير و اهميت تربيت او تاکيد بيشتري به چشم مي‌خورد.
فرايند رشد کودک در سالهاي اوليه زندگي متاثر از عوامل متعددي است که نه تنها در بر گيرنده روشهاي تربيت کودک و نحوه نگرش خانواده و اجتماع است بلکه ويژگي‌هاي ساختاري فضاي فعاليت کودک را نيز شامل مي‌گردد.
فعاليت به عنوان عامل اصلي رشد و يادگيري کودک فرايندي است که در ارتباط با فضا و محيط کودک رشد همه جانبه او را موجب مي‌گردد. طراحي فضاي پيش از دبستان به عنوان فضاي فعاليت کودک داراي اهميت بسيار است و بايد داراي شرايط مطلوب براي رشد فيزيکي ذهني عاطفي و اجتماعي کودکان باشد.

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده موسیقی 60 صفحه

ضرورت و اهميت مساله :
آموزش به عنوان فرايندي علمي در جهت ايجاد حس کنجکاوي در دانش آموز است. از اين رو در امر آموزش نظر بر آن است که شيوه‌هايي به کار گرفته شود که دانش آموزان ضمن فراگيري مفاهيم و مطالب علمي چگونگي روند سازمان يافته تفکر را تمرين کنند و به تدريج با مفهوم و کاربرد هريک از آنها آشنا شوند.
وسعت علوم و حوزه‌هاي آموزشي و گستردگي مفاهيم و سرعت انتشار اطلاعات نياز به نگرشي نو در عرصه آموزش و پرورش را عيان‌تر مي‌کند.يکي از ملزومات تحقق اين امر ايجاد ظرفي جديد براي دنياي آموزشي جديد است.دنياي امروز در حال تبديل شدن به يک شبکه ارتباطي براي انتقال افکار و اطلاعات است.همگام شدن و بهره گيري منطقي از اين حالت با روش‌هاي رايج آموزشي ما و با استفاده از فضاهاي آموزشي معمول تطابق ندارد عدم کارايي روش‌هاي فعلي در نظام آموزشي به خصوص در سالهاي اخير روشن‌تر شده است.بحث نظام آموزشي و تغببرات آن در کشور ما به سبب شرايط خاص فرهنگي و اقتصادي بيانگر يک نياز اجتماعي است.اين موضوع بحث و نگرشي نو را درباره فضاهاي آموزشي و به طور کلي عرصه‌هاي آموزشي مي‌طلبد.
تکنولوژي آموزشي با تاکيد بر نگرش سيستمي تجربه درک و دريافت عميق‌تر و پايدار‌تر مطالب با زحمت کمتر و در زمان کوتاه‌تر سر لوحه کار خود قرار مي‌دهد.بارور کردن روح کاوش و تقويت فرايند تفکر در هر فرد وقتي ممکن و موثر خواهد بود که اين امکان را در دوران کودکي و نوجواني براي او فراهم شود.جنبه تربيتي اين امر مويد ضرورت ايجاد مجموعه ايست که زمينه ساز اين باروري باشد.ايجاد يک مرکز “علمي-آموزشي-تربيتي”با نظر به مبحث تکنولوژي آموزشي مي‌تواند به عنوان الگوي کلي زمينه ساز توسعه روش‌هاي بهينه و پوياي آموزشي در سطح وسيعي از سيستم آموزشي گردد.
عقيده بسياري از متخصصان تعليم و تربيت بر اين است که شخصيت هر انسان در 6 سال اول زندگي او شکل مي‌گيرد بنابر اين توجه به نيازهاي کودکان در اين مقطع سني و ايجاد زمينه‌اي براي بروز رشد نيازهاي آنان از يک سو و اشتغال ملدران و نياز به فضاهايي جهت مراقبت و نگه داري کودکان از سوي ديگر و ضرورت ايجاد فضاهايي در جهت فراهم آوردن شرايط مطلوب براي رشد جسمي ذهني عاطفي و اجتماعي کودکان و شکوفايي استعدادها و علايق آنها و نيز فضايي براي آماده سازي کودک براي ورود به دبستان را مشخص مي‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید