خانه / دانلود رایگان معماری / دانلود رایگان مطالعات و رساله / مطالعات مجموعه توریستی تفریحی 200 صفحه

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی 200 صفحه

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دانلود رساله معماری مجموعه توریستی تفریحی

دانلود مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دانلود رساله معماری مجموعه توریستی تفریحی ریز فضا و برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی ، ضوابط و استاندارد مجموعه توریستی تفریحی نقشه و پلان اتوکد مجموعه توریستی تفریحی پروژه پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی

 

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی (جداول و تصاویر در متن موجود نمی باشد) 200 صفحه
قیمت : 7000 تومان رایگان
رمز : www.sayeh66.ir

برای دانلود کلیک کنید

 

مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دانلود رساله معماری مجموعه توریستی تفریحی
مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دانلود رساله معماری مجموعه توریستی تفریحی

فهرست مطالب مطالعات مجموعه توریستی تفریحی دانلود رساله معماری مجموعه توریستی تفریحی

مقدمه
1ـ طرح تحقیق
2ـ ضرورت تحقیق
3ـ روش تحقیق
1ـ انواع تحقیق :
2ـ روشهای اساسی تفكیك تحقیق
3ـ گونه تحقیق :
4ـ مكانیسم تحقیق :
4ـ هدف تحقیق
1ـ اهداف كلی
2ـ اهداف اختصاصی
1- تفرجگاهها (تعاریف و مفاهیم)
الف ـ تفریح
ب : تفرج
ج : فعالیتهای تفریحی
د: منابع تفرجگاهی
هـ : جمعیت
2ـ معنای مفهومی واژه پارك
3ـ تقسیم بندی پارك ها
( جمع بندی و نتیجه‌‌گیری از تعاریف بدست آمده)
4ـ مفاهیم دیگری مربوط به فضای سبز و تفرجگاهها
پارك های طبیعی
الف : طبقه‌‌بندی پاركها بر حسب اندازه :
1ـ پاركهای كوچك:
2ـ پاركهای متوسط :
3ـ پاركهای بزرگ :
4ـ پاركهای شهری و منطقه‌‌ایی:
5ـ پاركهای ملی :
ب : طبقه‌‌بندی پاركها بر حسب ویژگی اصلی :
ج : طبقه‌‌بندی پاركها بر اساس هدف :
(پاركهای حاشیه ‌‌ای یا پاركهای خارج شهر)
(ارزشها و كاركردهای تفرج)
جایگاه فراغت و تفرج در حیات شهری
اوقات فراغت
تعریف :
مبانی برنامه‌‌ریزی تفرج
تفریح به عنوان فعالیت دوران فراغت
(ضرورت فضای سبز و پاركهای جنگی در شهرها)
استانداردهای فضای سبز
1) جهانگردی و صنعت توریسم
پیش درآمدی در مقوله جهانگردی
جهانگردی چیست؟
اكوتوریسم
دهكده توریستی
جاذبه های توریستی
1) جاذبه های طبیعی
2) جاذبه های فرهنگی
1ـ بررسی توریسم در ایران
سیر تاریخی توریسم در ایران :
سفر در ادبیات فارسی
توریسم و گفتگوی تمدنها
نگاهی به وضعیت توریسم در ایران :
وضعیت توریسم داخلی (ایرانگردی) در ایران:
2ـ بررسی توریسم در خراسان
1-2- جاذبه های صنعت جهانگردی استان خراسان
الف ـ جاذبه‌‌های طبیعی
ب ـ جاذبه های تاریخی و باستانی
اهم این جاذبه ها عبارتند از :
ج ـ تأسیسات و تجهیزات توریستی
3ـبررسی توریسم در مشهد
1-3- توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن :
جدول شماره تولید ناخالص داخلی شهر مشهد در سال 1365 ( به قیمت ثابت سال 1353)
جدول شماره تولید ناخالص داخلی شهر مشهد در سال 1365 ( به قیمت ثابت سال 1353)
جدول شمارهشاغلان 6 ساله و بیشتر بر حسب بخشهای فعالیت
2-3- روند توریسم از گذشته تا حال در شهر مشهد
جدول تركیب زائران و مسافران خارج شده از مشهد در سال 1365
جدول شماره مبدأ جغرافیایی زائرین و مسافران شهر مشهد در سال 1365
جدول توزیع سنی شاغلان بر حسب گروههای عمده شغلی
3-3- پیش بینی توریسم شهر مشهد تا سال 1395 :
جدول شماره نسبت شاغلین فروش و هتلداری به اضافه حمل و نقل و ارتباطات جمعیت در شهر مشهد در سالهای 45، 55، 65
جدول شماره پیش بینی توریست شهر مشهد در سال 1395
4-3- كانونهای توریستی تفریحی اطراف مشهد
الف ـ كانونهای مربوط به جاذبه های طبیعی مشتمل بر :
ب ـ كانونهای مهم مربوط به جاذبه های مذهبی و
فرهنگی :
ج ـ كانونهای مهم مربوط به جاذبه های تاریخی و باستانی :
5-3- بررسی و تجزیه و تحلیل كانونهای توریستی تفریحی اطراف مشهد
1) شاندیز
2) طرقبه
3) زشك
4) كنگ
5) نقندر
6) ابرده
7) جاغرق
8) پارك وكیل آباد
9) كوهستان پارك شادی
10) بندگلستان
11) بند فریمان
12) سد طرق
13) سد كارده
14) بزنگان كل بی بی (دریاچه بزنگان)
15) اخلمد
16) چشمه گیلاس (گُلسْب)
17) چشمه سبز
18) شاهان گرماب
19) غار مغان
20) آرامگاه فردوسی
21) بقعه هارونیه
22) خواجه اباصلت
23) خواجه مراد
24) خواجه ربیع
25 ) كلات نادر
4ـ بررسی توریسم در منطقه مغان
نقش مناطق روستایی در چگونگی گذران اوقات فراغت ساكنین شهرها
الف ـ محیط های شهری :
ب ـ محیطهای روستایی:
ویژگیهای اماكن ییلاقی و توریستی :
1-4- مناسبات شهر و روستا از دیدگاه توریسم
1-1-4- روابط فضایی ـ مكانی كلان شهر مشهد و مغان:
الف ـ روابط اقتصادی :
ب ـ روابط فرهنگی :
ج ـ تبادلات جمعیتی :
2-4- نقش مشهد در موقعیت‌‌یابی توریستی دره مغان :
3-4- بررسی خصوصیات كلی بازدیدكنندگان دره مغان :
الف ـ شغل :
ب ـ نسبت جنسی بازدیدكنندگان :
ج ـ نوع وسایل نقلیه بازدیدكنندگان:
د ـ منشأ جغرافیایی بازدیدكنندگان :
هـ مدت توقف و دفعات سفر به دره مغان :
و ـ انگیزه سفر :
1-كشاورزی
2ـ صنایع:
3ـ خدمات:
8ـ4ـ اثرات توریسم بر محیط زیست درة مغان:
جدول« میزان كلی آلوده كننده‌‌های هوا در منطقة»
4ـ4 اثرات اجتماعی توریسم:
5 ـ4ـ نگاهی به وضعیت اجتماعی بازدیدكنندگان درة مغان:
میزان وكیفیت تماسهای(مردم دره و بازدیدكنندگان)
6ـ4ـ وضعیت فعلی روستای مغان زمینة توریسم
خلاصة مطلب
نتیجه:
موقعیت جغرافیایی استان خراسان
1ـ استان خراسان از نقطه نظر منطقه‌‌ایی و فرا منطقه‌‌ایی
تحولات جمعیت استان خراسان در سرشماریها
وسعت و موقعیت جغرافیایی شهرستان مشهد :
جدول شماره تحولات جمعیتی شمال استان خراسان
2ـ برررسیهای جغرافیایی استان
1-2- موقعیت جغرافیایی
2-2- ارتفاعات خراسان به دو منطقه كوهستانی ، شمالی و جنوبی تقسیم می‌‌شود.(نقشه شماره 1)
3 ـ نقش شهر مشهد در استان خراسان :
3-3- دشتهای استان خراسان
1-دشتهای واقع بین كوهها
2- دشتهای كویری
3- دشت منطقه سرخس
4-3- منابع آب طبیعی و حوضه آبریز
منابع آب طبیعی (رودخانه‌‌ها)
5-3- اقالیم حیاتی استان خراسان
آب و هوای استان خراسان
بادها
الف ـ بادهای شمالی و شمال شرقی :
ب ـ بادهای غربی :
ج ـ بادهای جنوبی و كویری:
د ـ بادهای صدو بیست روزه سیستان :
4ـ اوضاع و احوال فرهنگی ـ اجتماعی استان خراسان
1- لهجه و زبان
2- ایلات و عشایر
3- ادیان و مذهب شیعه
5 ـ بررسی‌‌های جمعیتی شهر مشهد
1- تعدد جمعیت و میزان رشد آن :
جدولتحولات جمعیتی شهر مشهد (1375-1335)
جدولتغییرات جمعیت شهر مشهد نسبت به شهرهای دیگر از سال 1319 تا 1365
2-توسعه كالبدی شهر و آثار جمعیتی آن
3- مهاجرت و نقش آن در افزایش جمعیت شهر مشهد
2- تعداد زائران
3- نوسان تعداد مسافران و زائران
جدول تركیب زائران و مسافران در فصول بهار و تابستان 1375 (ارقام به هزار نفر)
جدولنوسانات تعداد زوار در بهار سال 1375
جدولمتوسط مدت اقامت زائران و مسافران مشهد در بهار و تابستان 1375
تاریخچه و وجه تسمیه دهستان طرقبه
– موقعیت حدود جغرافیایی
1- 2- منطقه مورد مطالعه :
2-2- عوامل سازنده آب و هوای منطقه :
3-2- میزان بارش :
جدول میانگین بارندگی ماهیانه در منطقه طرقبه (میلی متر)
4-2- درجه حرارت:
جدول رژیم حرارتی دهستان طرقبه
5-2- رژیم تبخیر :
جدول رژیم تبخیر در دهستان طرقبه
7-2- جهت وزش باد
8-2- ژئومورفولوژی :
9-2- منابع آب :
الف : منابع آب سطحی :
جدول حجم آب سالیانه طرقبه متوسط 10 ساله (میلیون مترمكعب)
1ـ رودخانه كنگ :
جدول آبدهی متوسط سالانه و ماهانه رودخانه كنگ (2) متوسط 10 ساله مترمكعب بر ثانیه
جدول آبدهی متوسط سالانه و ماهانه رودخانه جاغرق متوسط 10 ساله مترمكعب به ثانیه
ب ـ منابع آب زیرزمینی :
انواع منابع زیرمینی عبارتند از :
11-2- خاك و پوشش گیاهی :
12-2- رابطه عوامل طبیعی و توریسم :
الف ـ اقلیم (اعتدال آب و هوا)
ب ـ توپوگرافی كوهستانی:
ج ـ پوشش گیاهی :
دـ شبكه آب‌‌های روان :
3ـ ویژگیهای انسانی
1-3- تعداد و توزیع جمعیت :
3-3- تراكم جمعیت :
تراكم نسبی جمعیت:
4-3- آموزش و سواد :
جدول میزان سواد دهستان طرقبه در مقایسه نقاط روستایی شهرستان مشهد
5-3- تغییرات و رشد جمعیت :
6-3- نقش توریسم در تغییرات جمعیتی دره مغان :
تغییرات فصلی جمعیت
جدول متوسط تعداد افراد بازدیدكننده منطقه طرقبه بر حسب فصول و ایام هفته
4ـ بررسی اوضاع اقتصادی منطقه
1-4- كشاورزی :
الف ) زراعت
جدول وسعت اراضی تحت كشت كشاورزی در دهستان طرقبه (هكتار)
ب ـ باغداری
ج ـ دامداری
2-4- صنایع :
الف ـ صنایع روستایی
ب ـ صنایع دستی
رابطه توریسم و صنایع دستی
3-4- خدمات
جدول توزیع جمعیت فعال 10 سال به بالای دهستان طرقبه در مقایسه با شهرستان مشهد بر حسب بخشهای اقتصادی
الف ـ خدمات روستایی
ب ـ خدمات تولیدی و مصرفی
جمع بندی و نتیجه :
مطالعات تطبیقی
مركز تفریحی دیزین
محاسن و معایب مجموعه وررشی دیزین
– اقامتگاه اسكی فلین
مجموعه اوتاكا
«غار چیست»
1ـ غارهای طبیعی
الف ـ غارهای تشكیل شده در اثر نفوذ آب در طبقات آهكی
ذخایر دیگر غارـ استالاگتیتها، هلیكتیتها و استالاگمیتها
تاریخ گذاری گذشته
آزمونهای رادیو كربن
عمره كره زمین
راهروها، چاهها، تالارها
1ـ راهروها:
ج ـ دره‌‌های عمیق (كاتیونها
د ـ راهروهای شكل گرفته از مجراهای متعدد:
2ـ چاهها:
3ـ تالارها:
كارست
نظام زه‌‌كشی در كارست:
آب و هوای غارها:
محاسبات آب وهوایی:
رطوبت:
جریانهای هوا:
وزش باد در غار:
ب: تشكیل غارها در اثر زلزله یا چین خوردگی زمین
غار اسپهبد خورشید
ج ـ غارهای تشكیل شده از آبشارها وامواج
غارهای زیر آبی
دـ غارهای آتشفشانی یا گدازه‌‌ای
غارهای آتشفشانی معروف جهان
غارهای آتشفشانی ایران
غار ایوب
چاه ارازه
هـ ـ غارهای بادی و یخی
غارهای یخی
1ـ ركوردهای غارهای ایران
الف ـ طویلترین غارهای ایران
1ـ غار قوری قلعه
2ـ غار چاه و زمه (كلهرود)
ب ـ عمیق‏ترین غارهای ایران
1ـ غار پرو(751)متر
3ـ غار كوروش:
4ـ غار مورگان:
5ـ غار ماریز:
ج ـ سایر ركودهای غارهای ایران
2ـ ركوردهای غارهای جهان
غارشناسی در ایران
الف: ركورد تعدادیاز طویلترین غارهای جهان تا 1998.
ب ـ ركورد تعدادی از عمیق‏ترین غارهای جهان تا سال 1989
ج ـ ركورد تعدادی از چاههای عمودی
د ـ ركورد عمق از نظر تاریخ اكتشاف
هـ ـ ركوردهای غواصی در غار
و ـ بزرگترین تالارهای زیرزمینی
الف ـ از نظر سطح فضا
ب ـ از نظر حجم
زـ ركوردهای غارهای غیر سنگ آهكی
1ـ كنگلومرا
2ـ گچ وتوف
3ـ گرانیت، كنایس
4ـ ماسه سنگ، كوارتزیت-
5ـ جیپس (GYPSUM) ـ
6ـ لاوا(گدازه آتشفشانی)، بازالت ـ
7ـ نمك (SALT) ـ
3ـ معرفی دو نمونه از طویلترین و عمیقترین غارهای جهان
الف ـ غار ماموت
ب ـ غار ژان برنارد
راهنماهای طراحی
ـ انتخاب سایت
طراحی و طبقاتی كردن سایت
سازه‌‌ها و بهبود سایت
راهنمایی‌‌هایی برای برف و اتومبیل
جاده‌‌ها:
پاركینگ‌‌های روباز
راهنمایی‌‌هایی برای برف و عابرین پیاده
الف- حفاظت عابرین
اهداف طرح
الف- اهداف كلی
ب- اهداف اختصاصی
راهبردهای كلی طراحی
امتیازات ویژه در منطقه طرح
الف- شرایط آب و هوایی خاص
ب- شرایط جغرافیایی خاص
ج- امكان اجرای ورزشهای زمستانی
د- تأسیسات موجود در فضای مناسب
5- نزدیكی راه و امكان دسترسی به شهر
و- جمعیت
ر- ایجاد اشتغال
مشخصات فیزیكی دره مغان
الف- قابلیت اراضی طرح
ب- محدودیت اراضی طرح
تجزیه و تحلیل سایت:
مسیرهای دسترسی به سایت
برنامه فیزیكی طرح
تدوین برنامه فیزیكی طرح
الف ـ هویت موجود و سابقه دره مغان
ب ـ علاقه و نظر مردم
ج ـ نیازهای شهر مشهد و زائران
دـ بازدهی اقتصادی
ه ـ امكانات موجود در محدوده و پیرامون
4-9- هویتهای طرح
1- هویت فرهنگی
نكات مثبت:
نكات منفی:
نتیجه گیری:
2- هویت اداری و خدماتی
نكات مثبت:
نكات منفی:
نتیجه گیری:
3- هویت اقتصادی
نكات مثبت:
نكات منفی:
نتیجه گیری
4- هویت زیست محیطی
نكات مثبت:
نكات منفی:
نتیجه گیری:
5- هویت علمی و آموزشی
نكات مثبت:
نكات منفی:
نتیجه گیری:
6- هویت تفریحی ـ پذیرائی
نكات مثبت:
نكات منفی:
نتیجه گیری
7- هویت ورزشی
نكات مثبت:
نكات منفی:
نتیجه گیری
معرفی عناصر تشكیل دهنده سایت
معرفی عناصر مورد نیاز در سایت انتخابی
ـ شاله ها
ـ پیست اسكی
ـ انواع پیست های اسكی
ـ تقسیمات پیست اسكی
ـ مشخصات فیزیكی پیست اسكی
ـ رستوران پیست اسكی
ـ ایستگاه تله كابین
ـ نكات فنی و ایمنی سیستم های بالابر
ـ انواع سیستم های بالابر
1- تله فریك
2- تله كابین
3- تله اسكی
4- تله سیژ
5- ترانسپورت هوایی
ـ مركز درمانی
ـ مدرسه اسكی
ـ فروشگاههای مجموعه
ـ فروشگاه لوازم ورزشی
ـ فروشگاه مواد غذایی
ـ فروشگاه نان و شیرینی
ـ پاركینگ ها
ـ كلبه كوهنوردی
منبع ندارد

دیدگاهتان را بنویسید