مطالعات سفارت خانه 180 صفحه

مطالعات سفارت خانه 180 صفحه
قیمت : 10/000 تومان

چکیده:
ديپلماسي يكي از عوامل مهم نشان‌دهندة هويت يك حكومت است كه تاريخچه‌اي ديرين و به قدرت تاريخچة شهرها دارد.
بناهاي ديپلماتيك و خصوصاً سفارتخانه‌ها نمايندة يك كشور بيگانه در پايتخت يا در شهرهاي مهم كشور ميزبان هستند و زمين آن‌ها خاك كشور بيگانه محسوب مي‌شود و دولت‌ها در امور داخلي آن‌ها دخالت نمي‌كنند.
مهم‌ترين عامل در طراحي چنين فضايي تصويري است كه كشور مهمان مي‌خواهد در كشور ميزبان ارائه كندومهم‌ترين بناي ديپلماتيك سفارتخانه است که اين بخش از سفارت حفاظت شده و دسترسي به آن كنترل شده است.
بناي ديپلماتيك ديگر، كنسولگري است كه گاه در ساختمان سفارت و گاه مستقل است. كنسولگري‌ها كه به امور مراجعان بومي و هموطنان خود مي‌پردازند مراجعان بيشتري از سفارتخانه‌ها دارند.
خانة سفير در درجة اول محل سكونت و در درجة دوم محل برگزاري ضيافت‌هاي تشريفاتي و جلسات گردهمايي با ديگر سفرا، سياستمداران و شخصيت‌هاي برجستة هر دو كشور مهمان و ميزبان است.
در تالیف جدید که از قواعد زبان معماری ایرانی و تلفیق آن با زبان معماری بین المللی صورت گرفته است اجزا و عناصر نیز به مثابه واژگانی در آن بکار رفته است .
ايرانيها از قديم الايام به ساختن باغ‌ها و باغچه در حياطها و دور و بر بناها علاقة خاصي داشته‌اند. شايد خاطرة ميهن اصلي و خاستگاه قوم آريا منشا اين علاقه بوده است.
آنها باغچه‌هايي را كه در اطراف بنا مي‌ساختند په اره دئسه) مي‌ناميدند، كه به معناي پيرامون دژ يا ديس) بود، ديس) يعني بنا و كسي را كه ديس مي‌ساخت ديسا) يعني بنا مي‌خواندند.

دانلود مطالعات سفارت خانه 180 صفحه

تعریف سفارت
مقدمه
سفارت، نمایندگی دائم یا موقت یک کشور در کشوری دیگر می باشد.گاهی محل اقامت سفیر یا نمایندگان دولت‌های خارجی در داخل سفارت آن کشور قرار دارد.بر طبق “قرارداد وين درباره روابط سياسی” ماده بیست و دو, بیست وچهار و سی ام سفارت خانه ها، بایگانی، اسناد این مکان ها و همچنین محل اقامت ماموران از مصونیت سیاسی برخوردارند. این بدان معناست که کشور میزبان کلیه تدابیر لازم جهت محافظت از اماکن دیپلماتیک در برابر تجاوز و خرابکاری را اتخاذ نماید و حافظ امنیت آنان باشد. برخلاف باور رایج سفارت هر کشور قلمرو مستقل آن کشور نبوده و بخشی از خاک آن محسوب نمی شود. به نظر می رسد این باور اشتباه ریشه در مصونیت های دیپلماتیک سختگیرانه ای دارد که در قرارداد وین به آن ها اشاره شده است.از آن جمله می توان به این مورد اشاره کرد: ” مامورین کشور میزبان جز با کسب اجازه از مسئول سفارت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.”

مطالب مشابه :   مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه

دانلود رساله سفارت خانه 180 صفحه

شناخت موضوع
تعاریف
سفارت
سفارت یا سفارتخانه در معنای لغوی به معنای وساطت و میانجیگریست و در معنای عام دفتر اصلی نمایندگی یک کشور در کشور دیگر است به طوری که مساحت بنای ساخته شده آن سفارت در آن کشور غریبه به مثابه خاک کشور متبوع خواهد بود و قوانین کشور متبوع خود را در آن حاکم باید دانست.

کنسولگری
کنسولگری، دفتر نمایندگان دیپلماتیک دفتر نمایندگان دیپلماتیک یک کشور در کشوری دیگری است. معمولاً دفتر اصلی را که اصولاً در پایتخت قرار دارد سفارتخانه می‌نامند و دفاتری که در شهرهای دیگر قرار دارند کنسول‌گری نامیده می‌شوند. در کنسولگری معمولاً خدماتی که در سفارتخانه ارائه می‌شود وجود ندارد

سفیر
سفیر در معنای لغوی به معنای فرستاده و در معنای عام به معنی نماینده رسمی یک دولت در یک کشور دیگر می باشد

ماموریت دیپلماتیک
و یا سازمان های بین المللی دولتی بین یک ماموریت دیپلماتیک گروهی از مردم از یک دول مانند سازمان ملل متحد در حال حاضر در یک ایالت دیگر به نمایندگی دولت ارسال / سازمان در کشور دریافت کننده می باشد. در عمل ، یک ماموریت دیپلماتیک معمولا نشان دهنده ماموریت دائمی ، یعنی دفتر نمایندگان دیپلماتیک یک کشور در پایتخت شهر از یک کشور دیگر است. همانطور که به خوبی به عنوان یک ماموریت دیپلماتیک به کشوری که در آن واقع شده است ، آن را نیز ممکن است یک ماموریت غیر اقامت دائم به یک یا چند کشور دیگر می شود. بنابراین وجود دارد سفارتخانه های مقیم و غیر مقیم..

دانلود رساله و مطالعات سفارت خانه 180 صفحه

دانلود رساله و مطالعات سفارت خانه 180 صفحه
دانلود رساله و مطالعات سفارت خانه 180 صفحه

 

فهرست مطالب ” مطالعات سفارت خانه 180 صفحه ” بشرح زیر می باشد :

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات سفارت خانه 180 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات سفارت خانه 180 صفحه
قیمت : 10/000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

چکیده: 8
تعریف سفارت 9
مقدمه 9
شناخت موضوع 9
تعاریف 9
سفارت 9
کنسولگری 10
سفیر 10
ماموریت دیپلماتیک 10
سفیر و سایر بخش های سفارت 11
بخش سیاسی 11
بخش حقوقی و کنسولی 11
بخش ویزا و انواع آن 11
رواديد ورود 12
رواديد عبور 12
رواديد زيارتى 12
رواديد گردشگری 12
بخش اقتصادی 13
بخش فرهنگی 13
روابط کنسولی به طور کلی 14
وظایف کنسولی 15
سفارت مجازی 17
هدف سفارتخانه مجازی 17
سفارتخانه مجازی؛ دیپلماسی مجازی نیست 19
بررسی تطبیقی مصونیتها و مزایای دیپلماتیک و کنسولی 20
حمایت از اماکن کنسولی 22
تاریخچه 32
اولین سفارتخانه در ایران 32
مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک 34
معماري سفارتخانه و همنشيني دو فرهنگ 36
رويکردي ميني ماليستي در فرم و هندسه 37
معماري تمثيلي و ارجاع به خارج از معماري 38
تاریخچه 39
روابط سياسي و ديپلماتيكي ايران و اسپانيا 40
روابط ایران با اسپانیا و پرتغال در عهد صفوی 44
تاسیس سفارت 45
● از شاه اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول کبیر) 46
● دوره شاه عباس اول 50
جانشینان شاه عباس اول 59
نتیجه گیری 61
روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن 70
بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی 71
کلیاتی در مورد حقوق دیپلماتیک 72
تعریف حقوق دیپلوماتیک 72
در این تعریف دو ویژگی مشهود است: 72
۱) موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است. 72
۲) روابط سیاسی بین دولتها برقرار میشود. 72
دولت در زبان حقوقی ما به دو معنی خاص و عام به کار میرود. 72
سیاست دارای دو جنبه است: 73
۱) جنبه داخلی 73
۲) جنبه خارجی 73
تاریخچه روابط دیپلماتیک 73
۱)دورهی قدیم تا سال ۱۸۱۵) 73
۲)دورهی کلاسیک از۱۸۱۵ تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۸) 73
۳) دورهی دیپلماسی نوین 73
ـ دوری اول: از قدیمترین زمان تا قرن ۱۵ 74
ـ دورهی دوم: از قرن ۱۵ تازمان حاضر 74
● شرایط برقراری روابط دیپلماتیک 77
دیپلماسی و تشریفات 77
جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه 78
نقش تشریفاتی سفارت 80
تفاوت سفارتخانه و کنسولگری 82
مصونیت دیپلماتیک: 84
انواع مصونیتهای دیپلماتیک 84
به طور کلی مصونیتها دو دستهاند: مصونیت اصلی و تبعی 84
▪ مصونیت از تعرض: 85
الف) مصونیت محل کار مأموریت دیپلماتیک 85
ب) مصونیت نوشتهها و اسناد دیپلماتیک 85
ج)مصونیت شخصی مأمور دیپلماتیک 85
د)مصونیت خانواده دیپلماتیک 85
▪ مصونیت قضایی: 85
مصونیت قضایی در دو قسمت مطالعه میشود: 86
۱) مصونیت قضایی سفارتخانهها 86
۲) مصونیت مأمورین دیپلماتیک 86
مصونیت قضایی متضمن: 86
الف) مصونیت کیفری 86
ب)مصونیت مدنی 86
ج)مصونیت از ادای شهادت 86
د)مصونیت از اقدامات اجرایی است. 86
مبانی نظری معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى 86
• مكعبى میان گذشته و امروز 90
نمونه های موردی 92
اندیشه های حاکم بر شکل گیری طرح 92
برنامه طرح 93
سفارت جدید ایران در لندن 95
اقامتگاه و ساختمان آموزشی تاجیکستان 98
تکوین و تحول ایده طرح 99
ویژگی ها و عناصر مفهو می و کارکردی طرح 100
محور آب 101
نگاهي به سفارت ايران در اردن 102
۱-مقدمه 103
۲- برنامه طرح 104
۳-تكوين و تحول طرح 104
۴- انديشه هاي حاكم بر شكل گيري طرح 106
۵- ويژگي عناصر مفهومي طرح 107
ساختمان سفارتخانه های آمریکا 108
بناي سفارت آمريكا در آتن 61-1956: 110
سفارت ایران در آمریکا 112
هرمنوتیک مکعب 113
معماری سفارتخانه ایران در آلبانی 113
معرفى اثر 114
کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان… 115
سفارت ایران در سئول – فرهاد احمدی 130
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بانکوک 132
طراحی جدید سفارت سوئیس 138
• معرفى اثر 143
• معمارى سفارتخانه و مسئله اى به نام هویت ایرانى 144
• مكعبى میان گذشته و امروز 147
برنامه فیزیکی و فضاهای پروژه: 149
کنسولگری 149
اقامتگاه سفیر 149
فضای کار سفیر 149
اتاقهای معاونان 149
فضای منشی و پذیرش 149
درب مراجعین 149
درب تشریفات 150
بخش سیاسی 150
بخش حقوقی و کنسولی 150
بخش ویزا 150
رواديد صدور 150
رواديد عبور 150
بخش اقتصادی 150
بخش فرهنگی 150
بخش اجتماعی 150
بخش روابط کنسولی و بین الملل 150
آشنایی با کشور مقصد 150
کشور اسپانیا 151
جغرافیای کشور اسپانیا 152
پایتخت 154
ویژگی‌های سیاسی 155
حکومت 155
تاریخ معاصر 156
دفاع 158
آموزش 158
اقتصاد 158
اقلیم و آب و هوا 159
جنگ های داخلی خونین اسپانیا و به قدرت رسیدن فرانکو : 162
خوان کارلوس اول ؛ از بازگشت از تبعید تا رسیدن به تاج و تخت : 163
آغاز حاکمیت سوسیالیست ها با به قدرت رسیدن زاپاترو : 165
ایالات اسپانیا 167
فرهنگ اسپانیا 169
گونه های زبان اسپانیایی 171
واژگان اسپانیایی 171
تاریخ اسپانیا 172
اكوتوريسم و جاذبه‌ها: 177
قوانین اسپانیا 180
رواديد 180
توضيح: 181
بهداشت 181
هپاتيت A 182
انسفاليت (تورم مغزي) 182
رفتار 182
منابع 184

مطالب مشابه :   مطالعات سازمان میراث فرهنگی 100 صفحه