مطالعات خانه موسیقی 220 صفحه

مطالعات خانه موسیقی دانلود رساله معماری خانه موسیقی

دانلود خانه موسیقی دانلود رساله معماری خانه موسیقی ریز فضا و برنامه فیزیکی ، ضوابط و استاندارد طراحی خانه موسیقی نقشه و پلان اتوکد پروژه پایان نامه خانه موسیقی

مطالعات خانه موسیقی 220 صفحه
قیمت : 12000 تومان
جهت خرید کلیک کنید
مطالعات خانه موسیقی دانلود رساله معماری خانه موسیقی
مطالعات خانه موسیقی دانلود رساله معماری خانه موسیقی

فهرست مطالب مطالعات خانه موسیقی

1-مقدمه 1
1-1-تعريف موسيقي: 1
1-2-پيدايش موسيقي: 1
2- چکیده ای از علم موسیقی 2
2-1- صوت 2
2-2-زير وبم يا ارتفاع صوت: 2
2-3- ديناميك 4
2-4- رنگ صوتي 4
2-5- واسطه هاي اجراي موسيقي: صداي انسان و سازها 5
2-5-1 صداي انسان 5
2-5-2 سازها 6
2-6- ريتم 6
2-7- ضرب 6
2-8- وزن 7
2-9- تمپو 7
2-10- ملودي 7
2-11- هارموني 7
2-12- فرم موسيقايي 8
3- اشنایی با موسیقی شرق و غرب 8
3-1 مقامات و نغمات قرآني: 8
3-2- كليات موسيقي ايران : 9
3-2-1- پيش درآمد: 9
3-2-2- رديف: 9
3-2-3- آواز: 9
3-2-4- چهار مضراب: 10
3-2-5- تصنيف: 10
3-2-6- رنگ: 11
3-3- موسيقي هاي محلي ايران: 11
3-3-1- موسيقي تركمن صحرا: 12
3-3-2- موسيقي گيلان: 13
3-3-4- موسيقي مازندران: 15
3-3-6- موسیقی بلوچستان: 18
3-3-7- موسیقی قشقایی:‌ 18
3-3-8- موسیقی کرمانشاهان‌: 19
3-3-9- موسیقی لرستان: 19
3-3-10- موسیقی آذربایجان غربی: 20
3-3-11- موسیقی کرمان: 22
3-3-12- موسیقی هرمزگان‌: 22
3-3-13- موسیقی بوشهر: 24
3-3-14- موسیقی خوزستان: 25
3-3-15- موسیقی کردستان: 25
3-3-16- موسیقی مذهبی ایران: 26
3-4- موسیقی شرق: 27
3-4-1- موسیقی ترکیه: 27
3-4-2- موسیقی افغانستان: 27
3-4-3- موسیقی کلاسیک عرب: 29
3-4-4- موسیقی تاجیکی : 29
3-6- موسیقی چین، کره و ژاپن: 30
3-6-1- موسیقی چین: 30
3-6-2- موسیقی کره: 31
3-6-3- موسیقی ژاپن: 32
3-7- موسیقی شبه قاره هند: 32
3 -7-1- موسیقی هندوستان : 32
3-7-2- موسیقی قوالی: 33
3-8-1- موسیقی قرون اولیه : 33
3-8-2- موسیقی در قرون وسطی: 34
3-8-3- موسیقی و کلیسا: 34
3-8-4- موسیقی کلاسیک: 35
3-8-4-1- فرم های آ‌وازی: 35
3-8-4-2- موسیقی سازی: 35
3-8-5- موسیقی اسپانیا: 36
3-8-6- موسیقی اروپای شرقی: 37
3-8-7- موسیقی قرن بیستم: 37
3-8-8- موسیقی پاپ: 38
3-9- موسیقی قاره آمریکا: 39
3-9-1- موسیقی سرخ پوستان: 39
3-9-2- موسیقی جاز: 40
3-9-3- موسیقی راک: 41
3-9-4- موسیقی صنعتی: 41
3-10- موسیقی کودک: 42
3-11- موسیقی فیلم: 43
3-11-1- ساختارموسیقی فیلم: 43
3-11-2- موسیقی فیلم در ایران :‌ 43
4- تاریخ موسیقی غرب 44
4-1- سبك موسيقايي 44
4-2- موسيقي در قرون وسطا (1420-450) 45
4-2-1 سرود گرگوريايي 46
4-2-2- موسيقي غير مذهبي در قرون وسطا 46
4-2-3- استامپي ( سده سيزدهم) 47
4-2-4- مكتب نوتردام: ريتم ميزان بندي شده 47
4-2-5- موسيقي سده چهاردهم: ‹ هنر نو› در فرانسه 48
4-3- موسيقي در دوره رنسانس (1600-1450) 49
4-3-1- موسيقي وجامعه رنسانس 50
4-3-2- موسيقي غيرمذهبي در دوره رنسانس 51
4-3-2-1- موسيقي آوازي 51
4-3-2-2- موسيقي سازي 51
4-3-3- مكتب ونيز : از رنسانس تا باروك 52
4-4- موسيقي باروك(1750-1600) 53
4-4-1- جايگاه موسيقي در جامعه باروك 54
4-4-2- موسيقيدانان و آهنگسازان باروك 56
4 -4-2-1- كلوديو مونته‌وردي 56
4-4-2-2- هنري پورسل 56
4-4-2-3- آركانجِلو كورِلّي 57
4-4-2-4- آنتونيو ويوالدي 57
4-4-2-5- يوهان سباستيان باخ 58
4-4-2-6- گئورگ فريدريش هندل 59
4-5- سبك كلاسيك(1820-1750) 60
4-5-1- موسيقي مجلسي در دوره كلاسيك 61
4-5-2- موسيقيدانان و اهنگسازان در دوره كلاسيك 62
4-5-2-1- يوزف هايدن 62
4-5-2-2- ولگانگ آمادئوس موتسارت 64
4-5-2-3- لودويگ وان بتهوون 66
4-6- رمانتيسيسم در موسيقي (1900-1820) 68
4-6-1- آهنگساز رمانتيك و مخاطبانش 69
4-6-1- هنر آواز 70
4-6-2- موسيقيدانان و اهنگسازان در دوره رمانتيك 71
4-6-2-1- فرانتز شوبرت 71
4-6-2-1-1- موسيقي شوبرت 72
4 -6-2-2- روبرت شومان 72
4-6-2-2-1- موسيقي شومان 73
4-6-2-3- فردريك شوپن 74
4-6-2-4- فرانتز ليست 76
4-6-2-5- فليكس مندلسون 77
4-6-2-6- هكتور برليوز 78
4-6-3- ناسيوناليسم در موسيقي سده نوزدهم 78
4-6-3-1- پترايليچ چايكوفسكي 80
4-6-3-2- بدريش اسمتانا 80
4-6-3-3- يوهانس برامس 82
موسيقي برامس: 83
4-6-3-4- جوزپّه وردي 84
4-6-3-5- ريشارت واگنر 85
4-7- سبك هاي موسيقايي از 1900تا 1950 86
4-7-1- جايگاه موسيقي وموسيقيدانان در جامعه 87
4-7-2- امپرسونيسم و سمبوليسم 88
4-7-2-1- كلود دبوسي 88
4-7-3- مكتب نوكلاسيك 89
4-7-3-1- ايگور استراوينسكي 89
4-7-4- اكسپرسيونيسم 90
4-7-4-1- آرنولد شونبرگ 91
4-7-4-2- آلبان برگ 92
4-7-4-3- بلا بارتوك 92
4-7-4-4- جورج گرشوين 93
4-7-4-5- آرون كوپلند 94
4-8- سبك هاي موسيقايي پس از 1950 95
4-8-1- ويژگي هاي موسيقي پس از 1950 95
4-8-1-2- موسيقي الكترونيك 96
4-8-1-3-رهايي اصوات 96
4-8-1-4- رگتايم 97
4-8-1-5- بلوز 98
4-8-1-6- سبک نیواورلئان 99
4-8-1-7- سويينگ 100
4-8-1-8- بيباپ 101
4-8-2- سبك هاي جاز پس از 1950 102
4-8-2-1- جاز كول (جاز سرد) 103
4-8-2-2- جاز راك ( فيوژن) 104
4-8-3- سبك هاي راك 104
4-8-3-1- موسيقي راك در جامعه آمريكا 105
4-8-3-1- بيتل‌ها 106
5- تاریخ موسیقی ایران 108
5-1- دوره اول : آريايي ها 108
5-1-1- کهن‌ترین آثار شعر و موسیقی نژاد آریا: 108
5-2- آلات وادوات موسیقی عصر هخامنشی و پیش از اسلام: 109
5-3 موسيقي در عصر ساساني وموسيقيدانان: 110
5-3-1- رواج، رشد و تكامل موسيقي در ايران عصر ساساني: 110
5-3-2- موسيقيدانان و رامشگران عصر ساساني: 111
5-3-3- آلات و اداوات موسيقي در دوره ساساني: 112
5-4- موسيقي ايران پس از اسلام: 112
5-4-1- آشنايي اعراب پيش از اسلام با موسيقي و شروع دوره اسلامي با موسيقي ايران: 113
5-4-1-1- موسيقيدانان عصر اسلامي ورواج موسيقي ايراني توسط آنان ميان اعراب: 114
5-4-1-2- جلوه موسيقي ساساني در ميان عرب زبانان: 114
5-4-2- شعر و موسيقي در دوره عباسيان: 115
5-4-2-1- رواج فرهنگ و هنر ايران به ويژه موسيقي در خلافت عباسيان: 115
5-4-2-2- موسيقيدانان ايراني دردستگاه خلافت عباسي: 115
5-4-3-2- تدوين كتابها و رساله هاي موسيقي توسط حكماء و دانشمندان ايران پس از اسلام تأثير موسيقي يونان وهند و ديگر متمدنين قديم در موسيقي ايران: 116
5-5- دانشمندان موسيقيدان و آثار آنان در ايران پس از اسلام تاحمله مغول: 116
5-6- هجوم مغول و دگرگوني اوضاع ايران شروع انحطاط علمي وادبي و هنري: 118
5-6-1- تصوف و رواج موسيقي: 119
5-6-2- دانشمندان و نويسندگان كتابها و رساله هاي موسيقي در دوره مغول: 119
5-7- موسيقي از دوره تيمور تا ظهور صفويه: 120
5-7-1- تيمور و روزگار هنرمندان در عصر او: 120
5-7-2- موسيقيدانان دوره فترت و عصرتيموريان: 121
5-7-3- موسيقيدانان، خوانندگان و نوازندگان سده هشت ونه و آغاز سده ده هجري: 121
5-8- ظهور دولت صفوي و وضع هنر و موسيقي: 123
5-8-1- سبب ركود فلسفه، حكمت وعرفان و شعر ادب و موسيقي در دوره صفويان: 124
5-8-2- موسيقي وموسيقيدانان در دوره صفويه: 124
5-8-3- نقاره زنی در دوره صفويه: 125
5-8-4- شرحي از موسيقيداناني كه اسكندربيك در كتاب خود نام برده : 126
5-9- موسيقي مذهبي ونقش آن در حفظ و اشاعه الحان موسيقي قديم ايران 130
5-9-1- تاريخچه مراسم عزاداري در ايران : 130
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و وضع هنر وهنرمندان در آستانه تشکیل سلسله قاجاریه: 130
5-10- موسیقی ایران در دوره قاجار : 131
5-10-1- تاریخچه تنظیم موسیقی ایران درهفت دستگاه( یا ردیف موسیقی): 132
5-10-2- رواج موسیقی در عصر قاجار: 132
رامشگران دربار فتحعلیشاه و استادان موسیقی در زمان او: 133
5-10-3- موسیقیدانان معروف دربار محمدشاه: 133
5-10-4- موسیقی در عصر ناصرالدین شاه: 134
5-10-5- رواج موسیقی نزد بانوان عصر قاجار و هنرمندانی که از این طبقه برخاسته‌اند: 134
5-10-6- اذان گوها و مناجات‌کنندگان : 135
مرثیه و نوحه: 136
5-10-7- نقاره خانه در عصر قاجاریه: 136
تشکیلات نقاره‌خانه : 137
5-10-8- تأسیس آموزشگاه موزیک نظامی: 137
5-10-8-1- تأثیر شعبه موزیک دارالفنون در حفظ موسیقی ملی: 138
5-10-9- تصنیف دوره قاجاریه:‌ 139
تصنیف سازان دوره قاجاریه: 139
بزرگترین نوازندگان و استادان موسیقی در دوره قاجاریه و پس از آن: 140
5-10-10- پیوستگی شعر و موسیقی: 141
5-10-11- خوانندگان عصر قاجاریه و پس از آن : 142
بانوان خواننده: 144
6-تحولات در موسیقی سنتی ایران 146
1-6 موسيقيدانان : 146
6-2-موسيقي و فرهنگ‌: 148
در هم آميختگي انواع: 150
6-3-جاي نوازندگان در جامعه :‌ 151
6-4-در كجا مي توان موسيقي ايراني شنيد؟ 152
6-5-چرا و در چه شرايطي موسيقي سنتي نواخته مي شود؟ 153
6-6-تعليم موسيقي سنتي 154
6-6-1- مدارس: 154
6-6-2- تعليم: 155
6-6-2-1- شيوه هاي تعليم :‌ 156
6-6-2-2- وجوه جديد در تعليم :‌ 156
1- نت نويسي: 156
2- ضبط: 157
6-6-2-3- مشق موسيقي سنتي : 157
7-سازهای موسیقی سنتی 159
7-1-سه تار 159
ساز 159
2-شكل ظاهر: 159
3- سيمها و پرده ها 160
4- انواع مختلف سه تار: 160
5- ساخت : 161
6- صدا: 161
7- ساختن سه تار در روزگار ما: 161
7-2- تار 162
ساز: 162
1-كليات 162
2-صورت ظاهر : 162
3-سيم و پوست وپرده: 163
7-3- سنتور 164
ساز 164
1-كليات، مبدأ 164
2- شكل ظاهر وطرز قرار گرفتن سيمها: 165
3- انواع 165
4-صدا و ساخت 166
7-4- نی 167
ساز : 167
1-كليات 167
2- شكل ظاهر 167
3- انواع شكل ظاهر: 168
4-وضعيت فعلي و سير تحول 169
7-5- كمانچه 170
ساز : 170
1-كليات 170
2- شكل ظاهر و انواع 170
3- سيم ها 172
4- ساخت و وضعيت فعلي 172
7-6- ضرب يا تنبك 173
ساز 173
1-كليات 173
2- شكل ظاهر و انواع 174
سازهاي غير سنتي 175
7-7- دف 175
7-8- عود: 175
7-9- قانون : 176
7-10- چنگ: 176
7-11- رباب و قيچك: 176
7-12- پيانو: 178
7-13- ويولون : 178
7-14- اكوردئون، كلارينت وفلوت : 178
7-15- دستگاه موسيقي: 179
8- آسیب شناسی موسیقی سنتی و ارایه راه حل 179
9-معرفی بناهای مشابه 182
9-1- 1997/2002 مركز موسيقي( گيتزهد انگلستان ) 182
نرمن فاستر 182
9-2-مجموعه‌ي « پارك موسيقي» در رم 184
طراحي 1994- ساخت 2002-1996 184
رم کولهاس 184
10 -اقليم شهر شيراز 185
10-1- دماي هوا 186
10-2-وضعيت بادها ومشخصه‌هاي مربوط به آن 187
10-3- تابش وسايه 187
10-4-بارندگي 187
10-5- تاثير بادها درجهت گيري بنا 188
10-6-چرخش بافت ونتايج آن 188
10-7-نكات درخور توجه با توجه به بررسی اقليم 188
11-مطالعات كالبدي وبرنامه ريز فيزكي 189
11-1-بخش همايشي 190
11-1-1-سالن اجتماعات اصلي 190
11-1-3-اتاقهاي كنفرانس 190
11-2-بخش آموزشي، مطالعاتي وتحقيقاتي 191
11-2-1-فضاهاي آموزشي 191
11-2-2- كتابخانه 192
11-3- بخش خدماتي ورفاهي 192
11-3-1- فروشگاه آثار ولوازم 192
11-3-2-كافي شاپ 192
11-3-3-نمازخانه 193
11-3-4-اطلاعات ونگهباني 193
11-4-بخش اداري 194
12-روند طراحي 194
12-1-مخاطب طرح 194
12-1-1-نوع وسن مخاطب 194
12-1-2- نگاهي به پشينه فرهنگي مخاطب 196
12-3- مكان يابي 197
12-3-1-بررسي اهداف ،‌راهبردها وسياستهاي مرتبط با الگوي عمومي مراكز فرهنگي در طرح راهبردي وساختاري 197
12-3-2-بررسي نقشهاي درنظرگرفته شده براي پهنه‌هاي مختلف شهر 197
12-3-2-1- پهنه مرکزی شهر 198
12-3-2-2-پهنه جنوب 198
12-3-3-3-پهنه شمال غرب 199
12-3-2-4- پهنه شرق 199
12-3-2-5-انتخاب پهنه 199
12-3-3-راهبردها و سياست ها كالبد وفعاليت درون منطقه 200
12-3-4-راهبردها، وسياستهاي ارتباط كالبد وفعاليتها منطقه 1 با كلان شهر شيراز 200
12-3-5- تعيين سايت 201
12-3-6-محله طرح و دسترسي ها 201
12-3-7-عناصر موجود درمحدوده سايت 202
12-3-8-مساحت زمين 202
12-3-9- نقشه موقعیت سایت 203
12-3-10-عوامل تاثیر گذار 204
12-3-11- شبکه ارتباطی 205
12-4 معرفي طرح 206
12-4-1 معرفي سازه طرح 206
12-4-2 معرفي تاسيسات طرح 206
12-4-3 پلان هاي معماري طرح 206
13-فهرست منابع و ماخذ 209

مطالب مشابه :   مطالعات استودیو – مرکز ضبط موسیقی 200 صفحه

1-مقدمه
1-1-تعريف موسيقي:
چون هر علمي را تعريف و موضوعي است. بنابراين به ذكر مقدمه اي مختصر از اقوال قدما ( از ايراني وغير ايراني) در تعريف اين علم و فن مباردت مي كنم:
ابونصر فارابي دراحصاء العلوم مي نويسد موسيقي علم شناسايي الحان است، و شامل دو علم است: علم موسيقي عملي، و علم موسيقي نظري .
ابوعلي سينا گويد: موسيقي علمي است رياضي كه در آن از چگونگي نغمه‌ها، از نظر ملايمت وتنافر، وچگونگي زمانهاي بين نغمه ها بحث مي شود تا معلوم شود كه لحن را چگونه بايد تأليف كرد.
افلاطون در تعريف موسيقي گويد:‹ موسيقي يك ناموس اخلاقي است كه روح به جهانيان، و بال به تفكر، وجهش به تصور، و ربايش به غم وشادي، و حيات به همه چيز مي بخشد. جوهر نظمي است كه خودبرقرار مي كندو تعالي آن به سوي هر چيزي است كه نيك و درست و زيباست و با اينكه نامريي است شكلي است خيره كننده، هوس انگيز و جاويدان.›
1-2-پيدايش موسيقي:
رقص و شعر و موسيقي با بشر به وجود آمد و انسان اززماني كه پا به عرصه وجود گذاشت.
داراي احساسات وعواطف وواجد تأثرات وحالات نفسانيي مانند بيم و اميد، غم و شادي، ميل ونفرت، و ساير كيفيات دروني ودر دوران زندگاني نيز پيوسته محكوم عواطف و احساسات خود بوده است.
عواطف و احساسات و اداراكات و مكنونات باطني و انفعالات دروني ناشي از اين عوامل كه پيوسته با بشر همراه بوده مي بايست به صورتي جلوه گر شود، وآن صورت جز كردار و گفتار نمي توانست باشد. بنابراين انفعالات دروني و عواطف و احساسات وتأثرات خود را به وسيله صدا، حركات و كلمات، كه مناسبترين وسيله براي بيان احساسات و هيجانات است- آشكار ساخت كه نمودار آن آواز، رقص، و شعر بود.
با وسعت دايره تمدن تغييراتي در زندگاني بشر به وجود آمد. رقص و شعر و آواز نيز دستخوش تغيير و تحول شدند و قواعد خشك و اصول علمي در هر يك از اين سه مظهر احساسات و عواطف بشري دخالت كرد و تحول و تغييراتي در آنها پديد آورد.

مطالعات خانه موسیقی 220 صفحه
قیمت : 12000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

 

مطالب مشابه :   مطالعات دانشکده موسیقی 60 صفحه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید