خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله اماکن و مراکز خاص / مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 200 صفحه

مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 200 صفحه

مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 200 صفحه دانلود مطالعات طراحی خانه معمار, ضوابط و استاندارد طراحی خانه معمار, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه معمار, دانلود رایگان رساله معماری خانه معمار, نمونه موردی و نمونه مشابه خانه معمار, دانلود تحقیق معماری خانه معمار, مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه معمار

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 200 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات خانه معمار (کانون معماران جوان) 200 صفحه
قیمت : 12000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات خانه معمار دانلود رساله معماری خانه معمار

مقدمه
پیشگفتار
بیان مسئله
پروپزال و اهداف
روش تحقیق
فصل اول مطالعات پایه
1- کانون
1-1- تعریف کانون
1-1-1- کانون های باختری
1-1-2- کانون های خاوری
2- معماری
2-1- معماری (مسئله یا پاسخ)
2-2- معماری چیست؟
2-3- جامعه و سبک شناسی معماری
2-3-1- پرسشهای اولیه
2-4- معماری هنر معنی دادن به فضا
2-5- معماری به مثابه هنری مولد
2-6- معماری سبز چیست؟
3- معمار
3-1- معماران و معماری
3-2- مسئولیت معمار
3-3- نفوذ معمار
3-4- کوتاهی معمار
3-5- مفهوم معماری از دید معمار
3-6- مسئله لاینحل معمار
3-7- اخلاق حرفه ای
3-7-1- خشت اول
3-7-2- سلسله مراتب نیازها
4- جوان
4-1- جوانان در جامعه امروز
4-2- مفهوم نوجوانی و جوانی
4-3- طبقه بندی نیازهای جوانان
4-3-1- نیازهای جسمانی
4-3-2- نیازهای روانی
4-3-3- نیازهای زیستی
4-4- انگیزه پیشرفت زمینه ای برای معماران جوان
فصل دوم مطالعات تکمیلی
1- تاریخچه آموزش عالی در جهان
2- تاریخچه آموزش عالی در ایران
2-1- ایجاد دارالفنون
2-1-1- رشته درسی دارالفنون
2-2- انگیزه های ایجاد دانشگاه تهران
2-2-1- تأسیس دانشگاه
2-2-2- رشته ها و دانشکده های بنیادی دانشگاه تهران
3- سیاست های کلی آموزش
3-1- سیاست کلی در آموزش عالی
4- ویژگی های عمومی پردیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
4-1- انواع پردیس
4-1-1- پردیس پراکنده داخل شهر
4-1-2- پردیس مجتمع چند یاخته ای داخل شهر
4-1-3- پردیس تک یاخته ای داخل شهر
4-1-4- پردیس مجتمع خارج شهر
4-2- انتخاب پردیس
4-3- مشخصات اراضی موجود در دانشگاهها
4-4- دانشگاه آزاد اسلامی
4-4-1-تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
5- تاریخچه آموزش معماری در غرب و جهان
5-1- بوزار فرانسه
5-2- باهاوس
5-2-1- اصول سیستم آموزشی بعد از اصلاح
5-2-2- هدف دوره آموزشی باهاوس
5-3- دانشکده معماری لندن
5-4- مدارس معماری در ایتالیا
5-5- روش آموزش معماری در آمریکای شمالی
5-6- دانشگاه معماری A.A
5-6-1- امکانات دانشگاه
5-7- دانشکده MIT
6- آموزش معماری در ایران
6-1- آموزش معماری قبل از تأسیس دانشگاه
6-2- آموزش معماری بعد از تأسیس دانشگاه
6-3- مدارس معماری ایران
6-3-1- دانشکده هنرهای زیبا (هنرکده مروی)
6-3-2- دانشکده ملی (شهید بهشتی)
6-3-3- دانشگاه علم و صنعت
7- نظر صاحب نظران در مورد سیستم آموزش هنر و معماری در
گذشته و حال در ایران
7-1-1- مهندس منوچهر سلیمانی پور
7-1-2- دکتر ایرج اعتصامی
7-1-3- دکتر هادی ندیمی
7-2- جمع بندی گفته های صاحب نظران و ارائه پیشنهادات و راهکارها
7-2-1- دروس نظری
7-2-2- درس کارگاهی
7-2-3- راهکارها در مرحله برنامه ریزی
8- چکیده مطالب و نتیجه گیری
9- کانون معماران جوان
9-1- هدفهای کانون
9-2- شرایط ویژه عضویت در کانون
9-3- شرایط خروج و عضویت
9-4- ارکان کانون
9-5- هیئت مدیره
فصل سوم مطالعات تطبیقی
1- دانشگاه MIT
2- کانون فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
3- کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنّی دانشگاه تهران
4- کانون فارغ التحصیلان دانشکده مخابرات
5- کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
6- خانه هنرمندان ایران
6-1- اساسنامه خانه هنرمندان ایران
6-2- فعالیتهای خانه هنرمندان ایران
6-3- تالار بتهوون
6-4- نگارخانه مرتضی ممیز
فصل چهارم مطالعات زمینه
1- مطالعات شهر مشهد
1-1- مطالعات تاریخی شهر مشهد
1-2- پیدایش شهر مشهد
1-3- شناخت شهر مشهد
1-3-1- بررسی های کلی در مقیاس شهر
1-3-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
1-3-1-2- شناخت استخوان بندی شهر مشهد
1-3-1-3- محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا
سیمای شهری
1-3-1-4- نقاط شاخص شهر مشهد
1-3-2- توسعه شهر مشهد در آینده
1-3-2-1- بررسی اجمالی گسترش غربی شهر
1-3-2-2- مساحت شهر و کاربری های اراضی طرح جامع (95-70)
1-4- بررسی شرایط اقلیمی
1-4-1- وزش باد
1-4-2- تابش آفتاب
1-4-3- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز
1-4-4- مواقع گرم و سرد سال
1-4-5- جهت استقرار ساختمان
1-5- بررسی های جمعیتی شهر مشهد
1-5-1- جمعیت شهر مشهد
1-5-2- جمعیت شناور شهر مشهد
فصل پنجم سایت آنالیز
فصل ششم تحلیل
1- برنامه فیزیکی پروژه
1-1- طبقه بندی فضاهای اصلی و فرعی به طور کلّیفضاهای آموزشی
1-1-1- فضاهای رفاهی و خدماتی
1-1-2- مشخصات فضاهای آموزشی
1-1-3-2- کارگاهها
1-1-3-3- کتابخانه
1-1-4- تسهیلات مطالعات انفرادی
1-1-4-1- مشخصات فضاهای قرائت
1-1-5- سالن تئاتر و اجتماعات
1-1-6- نمایشگاه
1-1-7- مشخصات فضاهای اداری
1-1-8- ضوابط طراحی در گروه فضاهای رفاهی و خدماتی
1-1-8-1- آشپزخانه
1-1-9- تأسیسات ساختمانی
1-1-10- گروه معماری
1-1-11- جمعیت ورودی سالانه و نهایی
1-1-12- کادر اداری و خدماتی مورد نیاز
1-1-13- مرکز اداری کانون
1-1-14- عوامل موثر در برنامه ریزی فیزیکی
1-1-15- تفکیک و توزیع فضاها و طبقات
1-1-16- تعیین ظرفیت و نوع فضاها
1-1-17- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای آموزشی
1-1-18- فضاهای مورد نیاز برای دروس عملی
1-1-19- تعیین ظرفیت، تعداد و سطح فضاهای کمک آموزشی
1-1-20- سالن اجتماعات
1-1-21- نمایشگاه
1-1-22- مرکز کامپیوتر
1-1-23- فضاهای اداری
1-1-24- فضاهای کمک آموزشی مربوط به هریک از گروه معماری
1-1-24-1- اداری گروه
1-1-24-2- کتابخانه و آرشیو پروژه ها
1-1-24-3- اتاقهای مشاوره پروژه
1-1-24-4- اتاقهای اعضاء هیئت علمی
1-1-24-5- سالن نگهداری پروژه ها و ماکت ها
1-1-25- جداول فضایابی – فضاهای کمک آموزشی
1-1-26- تعیین ظرفیت و سطح فضاهای رفاهی – خدماتی
1-1-27- سالن غذاخوری
12- دیاگرام ارتفاعی
3- سازه
3-1- عناصر سازه اساسی ساختمان
3-2- تاریخچه فولادسازی
3-3- ساختمان فولادی
3-4- نتیجه گیری
4- تأسیسات
4-1- دستگاه مبرّد جذبی
4-2- سیستم تولید آب داغ
4-3- تأسیسات آبرسانی
4-4- نحوه تأمین و مخزن ذخیره آب
4-5- آتش نشانی
4-6- لوله کشی فاضلاب و آب باران
4-7- هواکش ها (VENT)
4-8- تأسیسات آشپزخانه
4-9- تهویه موتورخانه
5- آسانسور
5-1- اجزای اصلی یک آسانسور
فصل هفتم معرفی طرح
1- معرفی طرح288
1-1- مخاطب
2- ایده طراحی
2-1- نظام خاص فضاهای آموزشی
2-2- قابلیت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سایت
2-3- نور
3- مشخصات کالبدی
3-1- تحلیل فرم
3-2- خط آسمان
3-3- مصالح
فصل هشتم
منابع و مآخذ

مطالب مشابه :   مطالعات پارک علمی ، تحقيقاتی ساختمان 60 صفحه

دانلود مطالعات طراحی خانه معمار

مقدمه
مطالعات خانه معمار تنها فضا است که معماری را می سازد یا آنرا به ادراک در می آورد . فضای موجود دارای ادراک و احساس است که نسبت به جهان واکنش نشان می دهد . این فضا تنها بوسیله تعقل درک نمی شود ، چرا که فضای معماری می بایست بوسیله فضایی نیز درک شود. حرکت فضا جهات دیدی متعددی می دهد که حرکت طبیعی نور ، باد، باران، یا حرکات طبیعی انسان در آن انباشته می گردد.
به این شکل انسان با معماری مرتبط می شود و معماری از طریق حضور مادی اش ، حکم واسطه ای را دارد که می تواند عواملی مانند اقلیم و تاریخ را که شکل غیر محسوس دارند انسجام بخشد.
معمار سنتی با فضامندی ، فرم را در دست گرفته و با فرم های هندسی ساده ، تنوع گرایش ها و احساسات را ارائه می دهد . قصد نهائی معمار ، نه بیان داشتن ، بلکه آفرینش فضاهای نمادینی است که بر مادیت استوارند.
معماری تنها به کار بستن فرم ها نیست . معمار معتقد است که علاوه بر این ، معماری ساختن فضا و بالاتر از همه ساختن یک مکان (Place) است که چونان شالوده فضا عمل می کند . قصد معماری در ابتدا کشمکش با سایت و از این طریق بدست آوردن
چشم اندازی از معماری چونان مکانی مشخص در دل طبیعت است.
معماری به مثابه نمادی از خرد انسانی، طبيعت را استعلا می بخشد . نمادی که دارای استقلال پیشنهادی است.

استاندارد طراحی خانه معمار word پروپوزال خانه معمار دانلود رایگان برنامه فیزیکی خانه معمار دانلود رایگان پایان نامه خانه معمار دانلود رایگان رساله خانه معمار دانلود رایگان مطالعات خانه معمار

ضوابط و استاندارد طراحی خانه معمار

پیشگفتار
مطالعات خانه معمار شاید به ندرت هنری یافت که به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد . هنر معماری از بارزترین جلوه های فرهنگ هر قوم و هر دوره تاریخی و نمایشگر گویای فضای زیست آدمی است.
این هنر در گذشته تابع اصول و ضوابط کمابیش و معین و شناخته شده ای بود و پیوندی استوار و نا گسستنی با فرهنگ جامعه و الگوهای رفتاری داشت ، به همین سبب سبک معماری هر دوره ، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شد و دگرگونیهایی که در سایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع بذر این منوال بین سبک های گوناگون معماری رابطه ای چنان استوار وجود دارد که مرز بندی بین آنها دشوار به نظر می رسد.
تحولاتی که از آغاز قرن حاضر شروع شد ، موجب گسیخته شدن رشته های استوار بین برخی از مظاهر و جلوه های زندگی با فرهنگ جامعه شد و در نتیجه روندی که از مظاهر تمدن و فرهنگ غرب اقتباس شده بود و روز به روز گسترده تر می شد ، معماری سنتی نیز از حرکت باز ایستاد و در بسیاری از عرصه ها ، پیش از آنکه فرصت و امکان انطباق با تکنولوژی و شرایط جدید را بیابد، مورد بی توجهی قرار گرفت و به سبب آنکه اطلاعات و نظریه های مربوط به معماری ، سینه به سینه انتقال می بافت ، به تدریج با از میان رفتن نسلی از هنرمندان معمار و کسانی که با این عرصه آشنا بودند ، بسیاری از اطلاعات و نظریه های مربوط به هنر معماری ایران از میان رفت.

رساله خانه معمار ریز فضاهای خانه معمار ضوابط طراحی خانه معمار مطالعات خانه معمار مطالعات کامل خانه معمار نمونه موردی خانه معمار

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه معمار

مطالعات خانه معمار تهاجم فرهنگی و خود باختگی حاصل از رویارویی هنر و معماری ایران با مغرب زمین نه تنها تداوم یافته است بلکه روز به روز گسترده تر نیز می شود و تلاشهای انجام شده از سوی هنرمندان و پژوهشگران هنوز به نتایج مطلوب نرسیده است.
آموزش معماری یکی از مهم ترین مباحث در زمینه معماری امروز در ایران به شمار
می آید ، زیرا در دوره ای هستیم که مسائل و امکانات بسیار متنوعی در زمینه معماری مطرح شده است که دربسیاری از عرصه ها در عمل با آنها مواجه هستیم ، بدون آنکه اهداف و برنامه های آگاهانه و اندیشه شده ای درباره آنها داشته باشیم . به عنوان مثال ، شمار دانشکده های معماری در دو دهه اخیر افزایش چشمگیر و ناباورانه ای داشته است ، و هر کدام از آنها صدها دانشجو دوره آموزشی را طی می کنند ، در حالیکه شاید بدون اغراق بتوان اظهار داشت که در بسیاری از آنها بحث وبررسی کافی درباره اهداف و روشهای آموزشی صورت نگرفته و فعالیتهای آموزشی به طور کوتاه مدت به پیش رانده می شود ، بدون آنکه درباره نتایج و پی آمدهای آن بررسی و اندیشه کافی صورت گرفته باشد . دانشکده های قدیمی تر نیز همچنان به راه خود ادامه می دهند ، بدون انکه ثمره و بازده روشهای آموزشی خود را در مسیری که طی کرده اند به طور اساسی مورد ارزیابی قرار دهند.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه معمار - رساله خانه معمار

دانلود مطالعات خانه معمار دانلود رساله معماری خانه معمار ppt ریز فضا و برنامه فیزیکی خانه معمار ضوابط و استاندارد خانه معمار پایان نامه خانه معمار نمونه موردی ایرانی خانه معمار

دانلود رایگان رساله خانه معمار

مطالعات خانه معمار اهمیت و حساسیت آموزش معماری نسبت به برخی از دیگر تخصص ها در این است که در این رشته نمی توان به سادگی مانند رشته هایی مثل علوم طبیعی یا رشته های فنی و مهندسی نسبت به انتقال دانش و تجربیات حرفه ای اقدام کرد ، زیرا از یک سو اهداف مسئولان و برنامه ریزی های هر واحد آموزشی و از سوی دیگر آگاهی و کارآیی کادر آموزشی نسبت به اهداف علمی و آموزشی بسیار اهمیت دارد.
در یک نگاه اجمالی می توان برخی از مباحث مهم و بنیادی آموزش معماری در ایران را به چند گروه به شرح زیر نام برد:
1- اهداف و گرایش ها
2- روش ها و برنامه ها
3- محتوا و اطلاعات پایه
4- پژوهش
5- مدیریت آموزشی و پژوهشی
6- اساتید و مدرسان
7- دانشجویان
8- فضا و امکانات آموزشی
9- ارتباط معماری با نیازهای اجتماعی
10- کارفرمایان و مردم

نمونه موردی خارجی خانه معمار پاورپوینت نمونه موردی خانه معمار داخلی دانلود رایگان نمونه موردی خانه معمار نمونه موردی خانه معمار ایرانی نمونه موردی خانه معمار خارجی نمونه موردی خانه معمار خارجی رایگان

نمونه موردی و نمونه مشابه خانه معمار

مطالعات خانه معمار اغلب دانشکده ها و مراکز آموزش در ایران تا سه دهه پیش ، گرایش و هدف آموزشی نسبتاً مشخص و آشکاری داشتند . برای نمونه می توان به دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران اشاره کرد که از ابتدا با توجه به روش آموزشی بوزار فرانسه شکل گرفت و به کار خود ادامه داد و به همین سبب رشته هایی چون هنرهای تجسمی ، موسیقی و تئاتر نیز در کنار معماری شکل گرفت. در حالیکه برخی از دیگر مراکز آموزشی معماری با گرایش به مهندسی ساختمان یا با گرایش به طراحی و برنامه ریزی شهری پدید آمدند، بدون آنکه رشته های هنری را در کنار معماری قرار دهند. اما تقریباً از دو دهه پیش که شمار مراکز آموزش معماری به صورت چشمگیری افزایش یافت، اهداف و گرایش های بیشتر آنها نامشخص و نا معین بود و بسیاری از این گونه ها مراکز هنوز نیز چنین هستند ، در حالیکه به ظاهر همه مراکز آموزش معماری با گرایشها و اهداف گوناگون از یک مجموعه سرفصل دروس استفاده می کنند و بسیاری از دانشجویان آگاه نیستند که متناسب با چه هدف و گرایش آموزش می بینند.
در برخی از مراکز آموزشی در زمینه روشها و برنامه های آموزشی ، خط مشی روشن و برنامه ریزی شده ای وجود ندارد و گاه متناسب با تغییر یک یا چند نفر در کادر مدیریت، روشها نیز دگرگون می شود و جالب تر از آن ، وجود روشها و برنامه های گاه متفاوت و یا مغایر در کنار یکدیگر به صورت اتفاقی نه برنامه ریزی شده است و این نکته در بسیاری از موارد سبب سردرگمی دانشجویان می شود.
محتوا و اطلاعات موجود در دروس گوناگون کمتر از سوی یک گروه آموزشی یا پژوهشی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در نتیجه برخی از دروس در طی بیش از دو یا چند دهه ارائه می شوند بدون آنکه نتایج و تاثیر آن مورد بازبینی و در نتیجه محتوای دروس در صورت لزوم مورد تجدید نظر قرار گیرد. در ضمن نحوه ترکیب و تحلیل اطلاعات گوناگونی که در دروس مختلف به ویژه دروس نظری به دانشجو ارائه می شود و ارتباط آن با طراحی معماری در بسیاری از موارد برای دانشجویان مبهم باقی می ماند و در نتیجه غالباً سودمندی دروس مذبور به حد مطلوب نمی رسد.

مطالب مشابه :   رساله طراحی دادگستری |رساله مجتمع قضایی| معماری دادسرا

دانلود رایگان نمونه موردی خانه معمار خارجی تحلیل نمونه موردی خانه معمار دانلود نمونه موردی خانه معمار رساله خانه معمار pdf رساله خانه معمار رایگان دانلود رایگان رساله خانه معمار

دانلود مطالعات خانه معمار

مطالعات خانه معمار آموزش دروس نظری در دانشگاه هنوز به طور عمده با تکیه بر حافظه صورت می گیرد و تنها در موارد خاص و اندک به صورت نقادانه و محققانه به مباحث و موضوع های آموزشی توجه می شود واین نکته سبب شده که طی شصت سال آموزش دانشگاهی در زمینه معماری ، منابع و متون تالیف شده به اندازه کافی نداشته باشیم و نه تنها هنوز
به طور عمده در بسیاری از زمینه های نظری و نیز تجربه منابع غربی وابسته هستیم ، بلکه نتوانسته ایم روشهای اندیشه روزانه ، پژوهشگرانه و خلاقانه را بکار بریم و ذهن دانشجویان را به صورت خلاق بارور کنیم . متاسفانه پژوهش به صورت واقعی و محتوایی هنوز جای مناسبی در نظام آموزشی نیافته است.
مطالعات خانه معمار مدیریت آموزشی از موضوع های بسیار مهمی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر روند فعالیت های آموزشی و پژوهشی یک مرکز آموزش معماری دارد و در صورتی که مدیریتی علمی ، آگاه و توانا در یک مرکز آموزشی وجود داشته باشد ، با اجرای روشهای مناسب امکان توسعه و پیشرفت آموزشی در هر شرایطی به طور نسبی وجود دارد ، در حالیکه اگر مدیریت مناسبی وجود نداشته باشد ، پیشرفت و توسعه آموزش با وجود امکانات متعدد ، به دشواری صورت خواهد پذیرفت.
حضور مدرسان و اساتید پویا ، علاقمند ، مجرب و استفاده درست از آنان از ارکان مهم هر نظام آموزشی است. روابط صحیح آموزشی ، انتخاب درست افراد ، امکان ارتقاء افراد و توجه به کیفیت فعالیت آموزشی و پژوهشی و نیز نیازها و مسائل آنان و حاکم بودن ضوابط علمی و کاری به جای روابط غیر علمی از مواردی است که تاثیر مهمی در نظام آموزشی دارد . مسائل متعددی در این زمینه در ایران وجود دارد که باید امیدوار بود به تدریج به راه حلهای مناسب برای حل آنها دست یافت.
دانشجویان از دیگر ارکان مهم نظام آموزشی هستند که توجه به خواسته های آنان و فراهم آوردن امکانات لازم برای آنان مهمترین هدف یک برنامه آموزشی است. خوشبختانه عموم دانشجویان ایرانی بسیار علاقمند و کوشا تلاش می کنند و با امکانات بسیار اندک ، غالباً آثار بسیار خوب و عالی خلق می کنند . متاسفانه باید اظهار کرد که نظام و امکانات بیشتر مراکز آموزشی به صورت مطلوب پاسخگوی نیازها و خواسته های دانشجویان نیست و اقدام های کیفی و کمی فراوانی باید صورت گیرد تا از نسل امروز برای توسعه آتی کشور بتوان به بهترین شکل مناسب بهره برد. در نحوه انتخاب دانشجویان معماری نیز مشکلات فراوانی وجود دارد که از مهمترین آنها توجه داشتن به توانایی ها و علاقه منديهای هنری داوطلبان در کنکور است که این نکته برای برخی ار آنان دشواری هایی پدید می آورد که پیش بینی های لازم برای رفع آنها صورت نگرفته است.

دانلود رایگان پایان نامه معماری خانه معمار دانلود رایگان رساله پایان نامه معماری خانه معمار رساله خانه معمار در تهران دانلود رایگان مطالعات خانه معمار رساله خانه معمار با رویکرد معماری پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه معمار

مطالعات خانه معمار دو موضوع آخر یعنی فضا و امکانات آموزشی و نیز ارتباط آموزش معماری با نیازها و خواسته های کنونی و آتی جامعه از نکاتی هستند که در بسیاری از مراکز آموزشی به شکل مطلوب مورد توجه و بررسی قرار نگرفته اند و به ویژه آخرین موضوع یعنی ارتباط آموزش معماری با نیازها و خواسته های جامعه نکته مهمی است که آثار بی توجهی به آن در صحنه های اجرایی و نیز در مراکز حرفه ای قابل مشاهده است.
آشکار است که برای بهبود آموزش معماری نه تنها لازم است تجربیات و روشهای موجود در ایران ، بلکه تجربیات و نظریه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث و بررسی قرار داد. هدف از انتشار این اثر نیز توجه به تجربه ها و اندیشه عده ای از صاحب نظران غیر ایرانی و تجریبات مراکز آموزشی و روند آموزش در خارج از ایران است و آن را باید گامی کوچک در راهی دشوار و طولانی به شمار آورد که افزون بر آنکه در یک گستره کلی ، عام و ممتد سودمند است ، و برای افزایش آگاهی فردی معماران و دانشجویان معماری نیز خالی از فایده نیست.

دیدگاهتان را بنویسید