مطالعات خانه فرهنگ و هنر 75 صفحه

مطالعات خانه فرهنگ و هنر دانلود مطالعات طراحی خانه فرهنگ و هنر, ضوابط و استاندارد طراحی خانه فرهنگ و هنر, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه فرهنگ و هنر, دانلود رایگان رساله معماری خانه فرهنگ و هنر, نمونه موردی و نمونه مشابه خانه فرهنگ و هنر, دانلود تحقیق معماری خانه فرهنگ و هنر, مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه فرهنگ و هنر

دانلود مطالعات طراحی خانه فرهنگ و هنر

مطالعات خانه فرهنگ و هنر با توجه به تغيير بنيادهاي شهرنشيني وشهرسازي، امکان دسترسي سريع وارتباطات به شکل هاي مختلف ، ضرورتهاي جديدي را درعرصه شهرنشيني پديد آورده است که از جمله اين مسايل چگونگي گذراندن فراغت ، برنامه ريزي توسعه فضاهاي باز شهري ، زيباسازي عرصه محيط وسازماندهي فعاليت فراغتي مي باشد.
از ديدگاه جامعه شناسي فراغت ، گسترش اوقات فراغت ، ايجاد امکانات وسايل وفرهنگ مناسب براي بهره گيري از آن را ايجاب مي کند چرا که افزايش وقت آزاد نه تنها به خودي خود نمي تواند مشکلات اجتماعي را کاهش دهد بلکه برعکس مي تواند تشديد آنها گردد.
استاندارد طراحی خانه فرهنگ و هنر word پروپوزال خانه فرهنگ و هنر دانلود رایگان برنامه فیزیکی خانه فرهنگ و هنر
دانلود رایگان پایان نامه خانه فرهنگ و هنر دانلود رایگان رساله خانه فرهنگ و هنر دانلود رایگان مطالعات خانه فرهنگ و هنر

ضوابط و استاندارد طراحی خانه فرهنگ و هنر

مطالعات خانه فرهنگ و هنر درشهرهاي امروزي به دليل کاهش محيط وباز از يک طرف ، رواج سريع وهمه گير رسانه هاي جمعي تلويزيون وويدئو ميزان زيادي از اوقات فراغت افراد، به صورت يکسويه درآمده است. با توجه به پي آمد هاي اين پديده ، يکي از اهداف برنامه ريزي فراغت اين است که با گسترش فراغت فعال وايجاد فضاي پرتحرک ، تعادل مطلوبي را ميان فعاليتهاي ايستا وپويا بوجود آورد ومانع رشد روبه انفعالي وغيراخلاقي گرديد.
لذا نياز به مجموعه فرهنگی _هنری درجامعه بيش از گذشته به نظر مي رسد بااين هدف طراحي خانه فرهنگ و هنر که باسخگوی نیازها باشد از ضروريات به نظر مي رسد از طرف ديگر موقعيت مکان نقش عمده ای را ايفا می کند و يک محيط هنري را با تعدد مراجعه کنندگان آن مي سنجند پس براي پيدايش محيطي که بتوان از امکانات فرهنگ و هنر نهايت استفاده را به عمل آورد نياز به استراتژي مناسبي است تا سطح حال و آينده ظرفيت فرهنگي جامعه را درک وپيش بيني کند وسپس براساس آن سايتي مناسب مد نظر قرار دهد. وبااستراتژي مناسب طرحي معمارانه وهنرمندانه قابليت هاي بسياري را ضمن برآوردن سالن هاي نمايش وفضاهاي مرتبط با آن وفضاهاي مکمل ديگر همچون تریا ،کافي نت، فروشگاه وغيره را براي پيوند هرچه بيشتر اقشار جامعه ،آشنا کردن آنان با تفکرات مترقي ايجاد نمايد .
مطالعات خانه فرهنگ و هنر 75 صفحه
رساله خانه فرهنگ و هنر ریز فضاهای خانه فرهنگ و هنر ضوابط طراحی خانه فرهنگ و هنر
مطالعات خانه فرهنگ و هنر مطالعات کامل خانه فرهنگ و هنر نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه فرهنگ و هنر

مطالعات خانه فرهنگ و هنر به همين منظور طراحي خانه فرهنگ و هنر زنجان را شروع کردم درابتدا درمورد فرهنگ وهنر مطالعه اي شده ودر قسمت بعدی کار مطالعه اي درمورد شناخت کلي استان شروع کرده ودرنهايت نتيجه درمورد معماري منطقه گرفته شده است.
و در فصل سوم جهت طراحي به مصاديق معماري داخلي وخارجي مراجعه کرده و برای نیل به اهداف مورد نظر به بررسی هر بیشتر این مصادیق همچون نمونه هاي داخلي : فرهنگسراي نياوران، دانشجوو…. ونمونه هاي خارجي :مرکز هنري اوتما، مرکز فرهنگي ژان ماری تجيبائو اثر رنزوپيانو و…. برداخته شده است
در مرحله ی بعدی کاردرمورد کاربری ها وبرنامه فيزيکی مجموعه وعواملی که موثر درطراحي مجموعه مي باشد صحبت شده است و در نهایت به تحليل و آناليز سايت پرداخت گردیده ودربایان راه طراحي نهايي صورت گرفته است و منابع وماخذ مورد استفاده بیان گردیده است ،باشد که رضایت خاطر دوستان را هر چند اندک فراهم آورده باشم.
دانلود مطالعات خانه فرهنگ و هنر دانلود رساله معماری خانه فرهنگ و هنر ppt ریز فضا و برنامه فیزیکی خانه فرهنگ و هنر
ضوابط و استاندارد خانه فرهنگ و هنر پایان نامه خانه فرهنگ و هنر نمونه موردی ایرانی خانه فرهنگ و هنر

دانلود رایگان رساله خانه فرهنگ و هنر

مطالعات خانه فرهنگ و هنر ايران کشوری با قدمت چند هزار ساله دارای تمدنی غنی، و از طلايه داران فرهنگ در دنيا می باشد به طوريکه اين تمدن و فرهنگ در زندگی و خصوصيات روحی ملت تجلی يافته است . تجلی فرهنگ ايرانی از طرفی بر روی خود اشخاص و روحيات درونی آن به صورت های متفاوت مانند اخلاق ، شيوه زندگی ، آداب و رسوم ، … نمايان می گردد و از طرفی ديگر به صورت يک تاثير اجتماعی بر روی نحوه پوشش، صنايع دستی ، معماری ، موسيقی ، تئاتر و انواع هنرها آشکار می گردد . به طوريکه در عين تفاوت های صوری دارای منشاء يکتا و جوهره ای ذاتی می باشند . که در تمام مساحت تحت نفوذ فرهنگ ايرانی گسترده است . اين يکتايي و همبستگی فرهنگ پشت در پشت از قديم الايام از نياکان ما زنجيروار به ما رسيده است .

مطالب مشابه :   مطالعات پردیس فرهنگی هنری 190 صفحه

نمونه موردی خارجی خانه فرهنگ و هنر پاورپوینت نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر داخلی دانلود رایگان نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر
نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر ایرانی نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر خارجی نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر خارجی رایگان

نمونه موردی و نمونه مشابه خانه فرهنگ و هنر

مطالعات خانه فرهنگ و هنر اما هنگامی که اين زنجير تضعيف شود يعنی زمانی که سينه ای برای جذب و درک اين فرهنگ و يا سينه برای انتقال آن به نسل آينده وجود نداشته باشد زمانی است که بايد از گسستن اين زنجير و نابودی آن فرهنگ يکتا ترسيد . در زمان حال نيز به علل متفاوت از قبيل پيشرفت صنعت و گسترش ارتباطات در جهان ، زندگی جوامع ، به خصوص جوامع در حال توسعه بيشتر به سوی مادی گرايي و تجمل گرايي گرايش يافته است و از طرف ديگر با گسترش خدمات ارتباطی مانند اينترنت خطر ورود فرهنگ بيگانه و پذيرش آن از طرف جوانان و نوجوانان بيش از هر چيز وجود دارد .
اکنون با توجه به اينکه طبق آخرين آمار منتشر ، ايران دارای بيش از 30 ميليون نفر جمعيت زير 20 سال است که در حدود 50% جمعيت کل کشور است . لذا از جوان ترين کشورهای دنياست و لزوم برنامه ريزی برای اين قشر عظيم و آينده ساز کشور ايجاد می نمايد .

مطالب مشابه :   مطالعات خانه هنرمندان | رساله معماری خانه هنرمندان

دانلود رایگان نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر خارجی تحلیل نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر دانلود نمونه موردی خانه فرهنگ و هنر
رساله خانه فرهنگ و هنر pdf رساله خانه فرهنگ و هنر رایگان دانلود رایگان رساله خانه فرهنگ و هنر

دانلود مطالعات خانه فرهنگ و هنر

مختصری در باب هدف از انتخاب موضوع:
مطالعات خانه فرهنگ و هنر با يک بررسی اجمالی در تاريخ دو دهه اخير می توان چنين نتيجه گرفت ، پس از انقلاب 1357 ،جمعيت شهر نشينی با يک رشد روز افزونی روبرو شد که اين خود از طرفی ناشی از افزايش نرخ رشد جمعيت ايران در اين سالها می باشد . اما به علت کمبود امکانات و يا به عبارتی عدم تناسب ميان رشد امکانات شهری با ميزان افزايش رشد جمعيت ، دولت با کمبود فضاهای آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی و … مواجه گردیده است .
که این فقدان فضاهای فرهنگی و همچنین تعداد مراکزی که بر این امر اهتمام ورزیده اند_که بعضا فاقد افراد ،ابزار و دانش تخصص این مورد در یک بستر ملی بوده اند _سبب شده است که امروزه شاهد چالشهای گوناگون در عرصه ی فعالیت و زندگی نوجوانان و جوانان باشیم.
عدم وجود یک مکان فرهنگی _اجتماعی و کمبود فضاهای آموزشی مرتبط با آن از یکسو و استقبال افراد خصوصا جوانان از همین حداقل امکانات که به صورت مقطعی و به شکل خود جوش شکل میگیرد از سوی دیگر ،سبب خواهد شد که نیاز به یک مجموعه فرهنگی _هنری _اجتماعی با اهداف غنی سازی اوقات فراغت ،ایجاد تحول مثبت در فرهنگ جوانان،بالا بردن شنات هنر و تخصصی کردن فعالیتهای هنری و تامین سلامت جسمی و روانی جوانان به منظور تقویت روح اندیشه ،آزاد سازی هدفدار انرژی جوان و …در شهر زنجان احساس شود،که همگی این موارد،دلایل انتخاب این سوژه برای طراحی است.

دانلود رایگان پایان نامه معماری خانه فرهنگ و هنر دانلود رایگان رساله پایان نامه معماری خانه فرهنگ و هنر رساله خانه فرهنگ و هنر در تهران
دانلود رایگان مطالعات خانه فرهنگ و هنر رساله خانه فرهنگ و هنر با رویکرد معماری پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر
مطالعات خانه فرهنگ و هنر هر قوم و ملتی به طريقی می انديشد و می نگرد و به شکلی استنباط ميکند به عبارتی ديگر دارای هدفی است . آداب و رسوم و سنتها ، اعياد و جشنها ، سوگواريها و عزاداريهای هر ملت ، بيانگر نگرش خاص به هستی و نشانی است از نحوه گرايش آرمانها . از اينجاست که فرهنگ هر قومی شکل می گيرد و در زندگی کارايی می يابد .
فرهنگ عام همبستگی قومی است همزيستی ، مساعدت ، همياری ، دوستی ، مودت و بالاخره عامل تفاهم است ، تفاهم به معنای کامل کلمه به معنی فهم متقابل و اين نقطه تلاقی فرهنگ و هنر است . هنر به دنبال اهداف عاليه انسانی وظيفه ديگری دارد که تبلور فرهنگ است . مفهوم اساسی فرهنگ نشان می دهد که در هر حال فرهنگ با هنر آميخته است هر يک از شاخه های هنر به نوبه خود نمودار آرمانها و اهداف هر جامعه و بيانگر روحيات و خصوصيات فرهنگی مربوط به آن خواهد بود . فرهنگ وهنر همچون دو نيروی لازم برای اصلاح جامعه است اين دو نيرو هر کدام به سهم خود عامل پويايی و حرکت به جهت مثبت به شمار می رود . فرهنگ سالم عامل بنيان دوام و پويايی جامعه است . پس برای پر بار کردن درخت هنر بايد ريشه آن در فرهنگ سالم باشد ، بديهی است اگر فرهنگ و هنر دو نيروی همسو نباشند و در جهت مخالف يکديگر عمل کنند حاصلی جز سکون و استايی ندارد و هر چه همسويی ندارد و هر چه همسويی اين دو بيشتر باشد حرکت جامعه به سوی اهداف سرعت می گيرد . علاوه بر فرهنگ و هنر عوامل ديگری مانند مذهب ، اقتصاد ، اخلاق و … نيز در پويايی و اصلاح جامعه نقش بسزايی دارند تمامی اين عوامل به نوعی با يکديگر وابسته اند طوری که با نقصان يک عامل عوامل ديگر از تحرک باز می ماند با اين همه می توان ادعا کرد که اگر فرهنگ و هنر يک جامعه در سطحی والا قرار بگيرد انگيزه ارتقای ساير عوامل ديگر نيز بيشتر خواهد شد .

مطالب مشابه :   مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات خانه فرهنگ و هنر 75 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات خانه فرهنگ و هنر 75 صفحه
قیمت : 7000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

چکيده 1
مقدمه 2
فرهنگ و هنر 5
مبانی نظری 6
هنر 6
فرهنگ 6
لزوم ايجاد مراکز فرهنگی 6
هدف ها 7
ارزشهای فرهنگی 8
فضاي اوقات فراغت در گذشته 9
فرهنگسراها 10
ویژگی های جغرافیایی ومنطقه ای- اقلیمی 12
استان زنجان ( تاريخچه): 12
پيشينه 12
موقعيت جغرافيايي استان زنجان 15
پوشش گياهي 16
شرايط آب و هواي استان زنجان 17
خصوصيات توپوگرافيك شهر زنجان 17
وضعيت اقليمي شهر زنجان 18
تابش آفتاب 18
بارندگي 18
متوسط بارندگي ماهانه و سالانه بر حسب ميليمتر 19
متوسط طول دوره يخبندان ماهانه و سالانه 20
متوسط ماهانه و سالانه رطوبت نسبي ايستگاه سلطانيه (درصد) 21
متوسط تبخير ماهانه در منطقه مطالعاتي (درصد) 21
نتيجه گيري اقليم 23
نتيجه گيري درمورد بنا 23
اندازه پنجره ها و سايه با نها 24
جهت استقرار ساختمان 24
بررسی مصاديق معماری 26
فرهنگسرای نياوران 26
فرهنگسرای دانشجو ( شفق ) 29
فرهنگسرای هنر ( ارسباران ) 30
آموزش 34
روابط عمومی 34
مذهبی 34
ورزشی و گردشگری 34
3-1-4 : فرهنگسرای خاوران 34
برنامه های قرآنی 36
انجمن های علمی فرهنگی جوانان 36
نمايشگاه و آزمايشگاه علوم و فنون 37
کتابخانه و قرائت خانه 37
نمايشگاه آثار هنری 38
نمايش فيلم سينمايي 38
خانه کودک 38
کارگاه نمايش 38
نمونه های خارجی 39
تئاتر و نمايشگاه دولتی ، 83-1997 ، اشتوتگارت 40
مرکز فرهنگی ژان ماری تجيبائو 41
3-2-4 : هنرکده مادرشهر توکيو 43
مرکز فرهنگی شونانرای ، تئاتر شهر 45
مرکز عمومی نارا 46
كاربريها و برنامه ريزي فيزيكي مجموعه 49
فضاهای اصلی(بخش های فرهنگی) 49
بخش اداري 51
بخش خدماتی 52
چايخانه و تریا 53
فروشگاه 53
نمازخانه 54
بخش پشتيباني وسایر فضاهای خدماتی 55
تحلیل سایت و روند طراحی 55
پارامتر های انتخاب سایت خانه فرهنگ و هنر 55
موقعیت سایت مورد نظر درشهر زنجان 56
دلایل اصلی انتخاب سایت: 56
همجواری ها 57
توپوگرافی سایت: 58
مناظر طبیعی چهار جهت اصلی سایت: 60
روند طراحی 61
نقشه های معماری 64
منابع 75

دیدگاهتان را بنویسید