مطالعات تئاتر شهر 110 صفحه

مطالعات تئاتر شهر 110 صفحه مطالعات تئاتر شهر دانلود مطالعات طراحی تئاتر شهر, ضوابط و استاندارد طراحی تئاتر شهر, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاها, دانلود رایگان رساله معماری تئاتر شهر, نمونه موردی و نمونه مشابه, دانلود تحقیق معماری , مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئاتر شهر

دانلود مطالعات طراحی تئاتر شهر

مطالعات تئاتر شهر تئاتر همزاد ديرينه بشري است به گونه اي كه مي توان گفت يكديگر را تكميل كرده اند. تئاتر و انسان با هم آفريده شده اند. تئاتر فن ديگر انسان و عبارتي نيمه ناكام بشري است تئاتر هنر يكي شدن با طبيعت است طبيعي كه بيرون و درون ما را احاطه كرده است، جستجوگر حقيقت ناب و به زباني، كاوشگر رمز و راز هستي و كائنات شايد به همين دليل است كه اين هنر فطري و به قول ارسطو غريزي را داوري و مكاشفه جهان و زبان دنيا، تاريخ و سرنوشت انسان مي دانند. صحنه تئاتر محل ظهور خالص ترين احساسات انسان در رابطه با ديرپاترين مسائل او در فضاي زندگي اجتماعي اش نمايش به انتزاعي ترين شكل خود به اصلي ترين مسائل انسان مي پردازد و همچون ساير آئين ها كه يا ريشه در اعتقادات مذهبي انسان دارند و يا از اساطير فرهنگ كهن آنها سيراب مي شوند از نمادين ترين اشكال فرآورده هاي آنهاست.

مطالعات تئاتر شهر 110 صفحه

ضوابط و استاندارد طراحی تئاتر شهر

مطالعات تئاتر شهر عرصه بروز دريافت هاي روح حساس هنرمند از هستي و روابط انسانها با يكديگر و تلقي او از خير و شر و نيروهاي طبيعي مؤثر در زندگي اش و همچنين محل تظاهر دردهاي انسان در زندگي اجتماعي اش و در جبرهاي زماني و مكاني اش روي صحنه نمايش است چنانكه از همين مكان نيز آمال و آرزوهاي خود را به افق آينده باز مي نماياند. بدينسان تئاتر نيز همچون ديگر ساير مظاهر فرهنگي او نظير باورهاي اخلاقي و اعتقادات مذهبي، پديده اي است نمادين.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئاتر شهر

مطالعات تئاتر شهر گوته شاعر آلماني در توصيف تئاتر مي گويد: «در تئاتر شعر هست: نقاشي هست، موسقي و آواز هست، هنر دراماتيك جلوه مي كند و اصولاً چه چيزي در آن هست؟ هنگاميكه همه هنرهاي و آنهم در مرتبه عالي با يكديگر تركيب مي شوند. شور و هيجان وصف ناشدني را ايجاد مي كنند جشني پديده مي آيد كه با هيچ جشن و سروري قابل قياس نيست»

مطالب مشابه :   مطالعات سینما 135 صفحه

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای تئاتر شهر

مطالعات تئاتر شهر تئاتر نه تنها نوع ويژه اي است از هنر، بلكه تركيب و تأثيراتي است از انواع هنرهاي مختلف كه به گونه اي خاص نيز برروي صحنه بيان گرديده و نشان داده مي شود هرجا و در هر لحظه تاريخي كه تئاتر به عنوان هنري بزرگ متبلور ميشود بي ترديد مجموعه اي از هنرهاي گوناگون نيز در آن حضور داشته اند در حقيقت تئاتر فرآيند كوشش درهم تنيده نيروهاي بسياري است و به راستي يكي از پيچيده ترين و پرزحمت ترين هنرها به شمار مي آيد ولي از آنجا كه اين كوشش ها در پس صحنه رخ مي دهد تماشاگران كمتر از اين تلاش ها آگاه مي شوند كه در بخشهاي بعدي به آنها خواهيم پرداخت.

دانلود رایگان رساله تئاتر شهر

ضرورت مسئله:
مطالعات تئاتر شهر پس ازشناخت مشهد و بررسی امکانات این شهر با توجه به تعداد جمعیت و کثرت زائرین و مسافرین زیادی که تقریبا بطور دائم دارد،این نتیجه گرفته شد که این شهر با توجه به توریسم و حتی جمعیت ساکن خود از نظر امکانات فرهنگی و تفریحی و همچنین امکاناتی که موجب گذران مفید اوقات فراغت شود،ضعیف است.

نمونه موردی و نمونه مشابه تئاتر شهر

مطالعات تئاتر شهر مشهد شهر بسیار بزرگی است که با توجه به شرایط خاص خود باید این قابلیت را داشته باشد که بتواند خود را با تبادل سریع فرهنگ و اطلاعات که از سوی زایرین و توریسم گسیل شده است،تطابق دهد و علاوه بر این باید بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه خود نیز باشد. پس با توجه به این نکات به ضرورت این مسئله،احداث یک مکان فرهنگی-تفریحی،پی می بریم.

دانلود مطالعات تئاتر شهر

مطالعات تئاتر شهر از آنجا که تئاتر هنری است که هم هجو و هزل است و هم می تواند انتقاد گونه باشد و هم به رشد اجتماع و رشد فرهنگی جامعه و اعتلای اخلاق بپردازد،پس وجود یک تئاتر شهر برای شهری با موقعیت مشهد لازم و بلکه ضروری است و می تواند بسیار مفید واقع شود.شاید این پرسش ایجاد شود که چرا تئاتر شهر؟مگرمشهد نیازهای دیگری ندارد؟در پاسخ به این سئوال می توان بیان داشت ازاین جهت که مشهد از لحاظ نیاز به امکانات فراوانی احتیاج دارد اما دلیل اصلی انتخاب این پروژه “تئاتر شهر”این است که تئاتر شهر هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ پر کردن زمان فراغت می تواند بسیار عملکردی باشد و از لحاظ تفریحی برای توریسم و زایرین نیز می تواند جذاب و کارا باشد.

مطالب مشابه :   مطالعات سالن آمفی تئاتر 175 صفحه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات تئاتر شهر 110 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات تئاتر شهر 110 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

-مقدمه
-طرح مسئله
-ضرورت مسئله
-چکیده پروژه
-روش تحقیق
1-فصل اول:مطالعات اولیه(شناخت تئاتر و فضای مکانی آن)
1 بازشناسي نمايش و هنرهاي نمايشي
– چيستي هنر نمايش
2 شناخت هنر نمايش در ايران
– تاريخچه
3 اولين گروههاي تئاتري
– شركت فرهنگ
– تئاتر ملي
– كمدي ايران
– كانون ايران جوان
-كلوپ موزيكال
-كمدي اخوان
4 دورة فترت و علت ايجاد آن دوره
5 پيدايش ادارة هنرهاي دراماتيك و هنرستان آزاد هنرهاي دراماتيك
6 گونه هاي مختلف نمايش به لحاظ محتوي
– نمايش هاي مذهبي
– نمايش هاي ملي و محلي
7 از لحاظ نحوه اجراء
-نمايش هاي سيار
2-فصل دوم:مطالعات پایه(شناخت مشهد وبررسی تئاتردر آن)
1 شناخت ريشه واژه تئاتر
2 خاستگاه هنر تئاتر در تاريخ
– مناسك آييني
– تقليد
– بازي
– سحر و جادو
2 بررسي تئاتر در دوره معاصر
– ظهور مكاتب جديد در تئاتر معاصر
– تحولات عناصر كالبدي در دوره معاصر
3ايران
– هنرهاي نمايشي در ايران
– تعزيه و شبيه
4 نقش فضاهاي اجراي نمايش در نظام شهري ايران
5 نقش و جايگاه اجتماعي تئاتر در ادوار مختلف
6 نقش و جايگاه اجتماعي تئاتر در ايران
7 شناخت
– بررسي تاريخي
– عوامل مؤثر در شكل گيري سكونت در حوزه مشهد
– بررسي جمعيتي
– جمعيت كنوني شهر مشهد
– بررسي فضاهاي فرهنگي
– شناخت فضاهاي فرهنگي موجود
– استنتاج
– وضعيت نمايش در مشهد
– تاريخچه نمايش در مشهد
– سالنهاي نمايش در مشهد
8 ساختار و ويژگيها
– موقعيت جغرافيايي شهر مشهد
– بررسيهاي كلي در مقياس شهر
– بررسيهاي تاريخي و روند شكل گيري مشهد
– روند تاريخي رشد شهر
– نقطه آغازين 203-995 ه.ق
– دوران صفويه 995-1110 ه.ق
– دوران قاجاريه
– دوران رضاشاه
– بررسي كالبدي شهر مشهد از نظر نقاط و محورهاي شاخص شهر
– محورهاي شاخص شهر مشهد
– محورهاي شاخص به لحاظ نقش ارتباطي و يا سيماي شهري در مشهد
– نقاط شاخص شهر مشهد
– بررسيهاي جمعيتي شهر مشهد
– جمعيت كنوني شهر مشهد
– جمعيت آينده شهر مشهد
– توريسم و زائر در شهر مشهد
– تعداد زائران
– وسيله مسافرت زائران
– تركيب سني زائران و مسافران
– اهداف مسافرت به مشهد
9- مكانيابي
– حوزه بندي اراضي شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مكانيابي
– بررسي تاريخي
– سابقه كالبدي
– استمرار زماني در خاطرات جمعيتی
– بررسي تنوع فضاي گمشده
– بررسي كالبدي
10 بررسي جمعيتي
– زوار
– بررسي حوزه نفوذ كاركردي
3-فصل سوم:مطالعات کالبدی(ضوابط،و مقررات و مکانیابی)
1هنر های نمایشی سنتی در ایران
– قبل از اسلام
– بعد از اسلام
– عناصر کالبدی فضاهای اجرای نمایش در ایران و جایگاه این فضاها در نظام شهری
2 تحولات کالبدی معماری تئاتر در دوران مختلف
– کالبد معماری تئاتر
– موقعیت تئاتر در کالبد شهری
3 تئاتر شهر
-اهداف و تعریف پروژه
4 انواع سالنهای تئاتر
– انواع سالن تئاتر از نظر گنجایش
– انواع تئاتر از نظر نوع فعالیت
الف-نمایشنامه های معمول
ب-نمایشنامه های مجلل و تاریخی
ث-اپراهای بزرگ
ج- اپراهای کوچک و محلی کمدی موزیکال ونمایشهای عوام با موسیقی
د-نمایشهای توام با رقص و آواز(واریته)و جنگهای نمایشی
و-رقص
ز-کنسرت ها
5 انواع سالن تئاتر از نظر ارتباط تالار با صحنه
– سالن تئاتر با صحنه قاب عکسی
– سالن تئاتر با صحنه مرکزی
– سالن تئاتر با صحنه رو باز
– انواع دیگر سالن تئاتراز نظر ارتباط تالار با صحنه
6 مقررات مربوط به طراحی تئاتر ها
– زمان ورد شنوندگان
– پارک اتومبیل،راه های سرپوشیده
– ورودی ها
– رختکن ها
– پلکانها
– محل تمرین
– خطوط دید
– تعیین منحنی دید
– آدیتوریم
– ظرفیت نشیمن و ترازهای کف
– سن های گردان 1
– سن خانه
– در ها
– محوطه زیر سقف
– پرده ضدآتش
– قرابت جدید یا مدرن
– ترکیب سن “آرنا” و “پیپ-شو”

مطالب مشابه :   مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه

4-فصل چهارم:مطالعات تطبیقی(بررسی نمونه های داخلی و خارجی)
1 بررسي نمونه اي از مجموعه هاي نمايشي در خارج از ايران
– سالن موسيقي kobe دانشگاه كوب
– تماشاخانه همپستد Hampstead Theater راب بنت Rab bennetts
– مركز هنرهاي نمايشي شوستر Schuster Performing arts center
– سزار پلي cesar pelli
2 بررسي نمونه هايي از مجموعه هاي نمايشي در ايران
– بزرگترين تماشاخانه ايران
– ايران امروز
– تئاتر شهر تهران
– تالار وحدت تهران

5-فصل پنجم:برنامه فیزیکی

دیدگاهتان را بنویسید