مطالعات بیمارستان 107 صفحه

رساله بیمارستان : بامطالعه تاريخ جوامع مختلف مشاهده مي‌کنيم که انسانها در دوران هاي مختلف همواره متوجه ساخت بناهايي بمنظور مداواي بيماران بوده اند و از سالها قبل در شهرها و مراکز جمعيتي ساختمانهايي باعنوان درمانگاه احداث مي شده است . امروزه با پيشرفت علم پزشکي نياز به فضاهاي درماني به مراتب بيشتر شده و در همه شهرها ساختمانهايي تحت عنوان بيمارستان ساخته مي شوند که به فعاليتهاي پزشکي مي پردازند . استاندارد طراحی بیمارستان پروپوزال بیمارستان دانلود رایگان برنامه فیزیکی بیمارستان بيمارستانها نيز بايد بتوانند جوابگوي نيازهاي مردم باشند.

دانلود مطالعات بیمارستان

1-1- تاریخچه بیمارستان
از نظر تاريخي، پيدايش بيمارستان‌ها به سه دوره تقسيم‌بندي مي‌شود: دوره‌ي ايران قبل از اسلام، دوران اسلامي و ايران بعد از اسلام، مغرب‌زمين و دوره‌ي ورود بيمارستان‌هاي اروپايي و آمريكايي به ايران.
ايران پيش از اسلام داراي قوانين پزشكي خاص خود بود. در دوران اسلامي،‌ دانلود رایگان پایان نامه بیمارستان دانلود رایگان رساله بیمارستان دانلود رایگان مطالعات بیمارستان بيمارستان به مفهوم مدرن آن به‌كار مي‌رفت. پزشكان مسلمان اولين كساني بودند كه ميان بيمارستان با معابد، نوانخانه‌ها، آسايشگاه‌هاي فقرا و جذامخانه‌ها تفاوت قائل شدند. ايرانيان در ايجاد و اداره‌ي بيمارستان‌ها، پيشرو ملت‌هاي متمدن هم عصر خود بودند. اما با شروع قرون وسطي، ساخت بيمارستان‌ها در مغرب‌زمين دچار تحول شد. رساله بیمارستان ریز فضاهای بیمارستان ضوابط طراحی بیمارستان در طي قرون متوالي، دراغلب نقاط مغرب‌زمين، شيوه‌هاي درماني در بيمارستان‌ها به جادو و طلسم ختم مي‌شد، اما در قلمرو دولت‌هاي اسلامي بيمارستان‌هاي پيشرفته‌اي وجود داشت. اين بيمارستان‌ها درمقايسه با بيمارستان‌هاي امروزي داراي مزيت‌هايي بودند. اگرچه در عصر حاضر، خدمات بيمارستان‌ها براي حل مشكلات جدي نظام سلامت بركسي پوشيده نيست، اما به‌دليل ساختار نامناسب نظام سلامت و رويكردهاي نادرست به مراقبت‌هاي پزشكي، اين نوع خدمات در اين مقطع تاريخي مورد انتقاد صاحب‌نظران و منتقدين قرار گرفته است.

دانلود رساله بیمارستان

استاندارد طراحی بیمارستان

1-2- تعريف بيمارستان
بيمارستان نهادی است برای تيمارداری و درمان بيماران که در آن انجام مراقبت و درمان از سوی پزشکان، جراحان، پرستاران، متخصصان و ديگر افراد انجام می‌گيرد. مطالعات بیمارستان مطالعات کامل بیمارستان نمونه موردی بیمارستان در قديم به بيمارستان ، مريضخانه و شفاخانه گفته می‌شد. در منابع قديم فارسی از واژه‌هايی چون دارالشفا و بيت‌الادويه نيز برای نامگذاری بيمارستان استفاده مي‌شده است.

جدول برنامه فیزیکی بیمارستان

1-3- علت انتخاب موضوع
1- نبود بيمارستان عمومی در شهر
2- جوابگو نبودن درمانگاه های سطح شهر نسبت به تعداد مراجعه کنندگان
3- کمبود تجهيزات و امکانات لازم برای بيماران

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره 130 صفحه

جدول برنامه فیزیکی بیمارستان

1-4- دسته بندی بيمارستان ها
بيمارستانها بر حسب عملكرد به دسته هاي عمومي ، تخصصي و دانشگاهي تقسيم مي شوند .
بيمارستانهاي عمومي با قسمتهاي جراحي پزشكي شامل دسته هاي زير هستند :
_ كوچكترين بيمارستان عمومي شامل (تا 50 تخت) ،
_ بيمارستان كوچك (تا 150 تخت ) ،
_ استاندارد شامل ( تا 600 تخت ) و
_ بيمارستانهاي ناحيه اي با 600 تا1200 تخت با كليه قسمتهاي مورد لزوم بيمارستانهاي كوچك

رساله بیمارستان

بيمارستانهاي تخصصي : كه تعداد آنها رو به افزايش است و دليل آن توجه روز افزون به اقسام درمان و رشته هاي پزشكي مانند تصادفات ، توانبخشي، آلرژي ها ، ارتوپدي ، زنان، و زايمان و … است . دانلود مطالعات بیمارستان دانلود رساله معماری بیمارستان ریز فضا و برنامه فیزیکی بیمارستان در اين بيمارستان ها كلينيك هاي مخصوصي براي سرطانها ، مشكلات پوستي ، شرايط ريوي ، نابساماني هاي روحي و رواني و .. . جاي داشته و مراكز مسكوني توان بخشي ، نگهداري كودكان و حتي خانه سالمندان را نيز شامل مي شود.
دانشگاهی: با حداكثر امكانات و تداركات ،ضمن داشتن خصوصيات بيمارستانهاي عمومي ، داراي وسائل مورد نياز براي يادگيري و تحقيقات دانشجويان دانشگاهها مي باشد كه برابر با آكادمي هاي پزشكي و برخي بيمارستان هاي بزرگ در نظر گرفته مي شود . ضوابط و استاندارد بیمارستان پایان نامه بیمارستان نمونه موردی ایرانی بیمارستان از امكانات به خصوص تشخيصي و درماني و بر خوردار است و به طور سيستماتيك به كار آموزش و پزوهش نيز اشتغال دارد . تالار هاي سخنراني و اتاق هاي تشريح و توضيح از اجزاي اين مجموعه هستند. اتاق هاي بيماران در اين بيمارستان ها بزرگتر در نظر گرفته مي شوند تا پذيراي ناظرين و عيادت كنندگان باشند .

ریز فضاهای بیمارستان

بيمارستان عمومی: به بخشهای مراقبت، معاينه و درمان، انبار و محل نگهداری موقت زباله، اداری و فن آوری تقسيم می‌شود. قسمت‌های اقامتی و احتمالا بخش‌های آموزشی و پژوهشی و همچنين بخشهای حمايتی برای عملياتهای خدماتی نيز در يک بيمارستان عمومی وجود دارند . حمايت کنندگان مالی يك بيمارستان عمومي ممکن است دولت، بنيادهای نيکوکاری يا خصوصی يا ترکيبی از اينها باشند. نمونه موردی خارجی بیمارستان نمونه موردی بیمارستان داخلی دانلود رایگان نمونه موردی بیمارستان در حالی که بيمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می‌‌شدند امروزه می‌توان شاهد تغيير جهت به سوی انسانگرايی در امکانات بيمارستانی بود. بيمارستانهای امروزی بيشتر به هتل شبيه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهميت بيشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بيمارستانهای گذشته است.

مطالب مشابه :   مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری 200 صفحه

ضوابط طراحی بیمارستان

3-2- اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی: محل درمان بیماران سرپایی دارای اهمیت ویژه‌ای است. نمونه موردی بیمارستان ایرانی نمونه موردی بیمارستان خارجی نمونه موردی بیمارستان خارجی رایگان

جداسازی مسیر بیماران سرپایی و بیماران بستری شونده باید در اوائل برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد.با این حال راه دسترسی به دپارتمانهای پرتو ایکس و جراحی بایستی نزدیک باشد. امور مربوط به بیماران سرپایی هر روز مهمتر می‌شوند. بنابراین به اتاق‌های انتظار بزرگتر و اتاقهای درمان بیشتری نیاز است.

نمونه موردی بیمارستان

3-3- راهروها:
راهروها باید برای بیشترین جریان گردشی طراحی شوند. در کل، راهروهای دسترسی بایستی حداقل دارای 50/1 متر پهنا داشته باشند. دانلود رایگان نمونه موردی بیمارستان خارجی تحلیل نمونه موردی بیمارستان دانلود نمونه موردی بیمارستان راهروهایی که بیماران را با تخت متحرک جابجا می‌کنند باید حداقل دارای پهنای موثر 25/2 متر باشند. سقف معلق در راهروها می‌توانند تا 40/2 متر ارتفاع داشته باشند. پنجره‌های نورگیر و هواگیر نبایستی بیش از 25 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. پهنای مفدار راهروها نباید توسط برآمدگیهای دیوار، ستونها و عناصر دیگر ساختمان مختل و محدود شود. در را هروهای بخش باید با توجه به مقررات داخلی در برای خروج دود سیگار تعبیه شود.

مبانی نظری بیمارستان

پروژه و تحقیق معماری بیمارستان

3-4- درها:
در طراحی درها بهداشت باید در نظر گرفته شود. لایه سطحی در بایستی دارای مقاومت بلند مدت در برابر نظافت مداوم توسط تمیزکننده‌ها و میکروب کشها باشد و بایستی طوری طراحی شود که مانع انتقال صدا، بوهای نا مطبوع و جریان هوا باشند. درها نیز بایستی دارای همان استاندارد عایق بندی در برابر صدا باشد که دیوارهای اطراف از آن برخوردارند. چوب دوروکشه در باید حداقل توانایی کاهش صدا تا25 دسی بل را داشته باشد. ارتفاع دقیق دربها به نوع و عمل آنها بستگی دارد.
درهای معمولی m 20/2 -10/2
دروازه‌های عبور وسایل نقلیه m 50/2
ورودی انتقالات m 80/2- 70/2
حداقل ارتفاع در جاده‌های ورودی m 50/3

مطالب مشابه :   مطالعات کامل بیمارستان 230 صفحه

مبانی نظری بیمارستان

3-5- پله ها:
به خاطر دلایل سلامتی، پله‌ها بایستی طوری طراحی شوند که رساله بیمارستان pdf رساله بیمارستان رایگان دانلود رایگان رساله بیمارستان در مواقع لزوم ظرفیت تمام گردش عمومی را داشته باشند البته مقررات ساختمان سازی ملی نیز بایددر نظر گرفته شوند. پلکانها باید در هر دو طرف نرده داشته باشند و بدون بر آمدگی پیشبن باشند(بدون لبه برآمده) پله‌های پیچ دار (حلزونی)نمی‌توانند در مقررات مربوط به پله‌ها گنجانده شوند.پهنای موثر عرض پله‌ها و پاگردها باید حداقل دارای 50/1 متر باشند واز50/2 متر تجاوز نکنند. درها نباید پهنای مفید پاگردها را اشغال ومحدود کنند و با توجه به مقررات بیمارستان  دانلود رایگان پایان نامه معماری بیمارستان دانلود رایگان رساله پایان نامه معماری بیمارستان رساله بیمارستان در تهران دانلود رایگان مطالعات بیمارستان رساله بیمارستان با رویکرد معماری پایدار درهای رو به راه‌پله باید به طرف خروجی باز شوند. می‌توان پله‌هایی با ارتفاع m m170 داشت و حداقل عمق پاگذار آن mm280 باشد. بهتر است نسبت ارتفاع/ عمق پاگذار 300تا150 میلی متر باشد.

مطالعات بیمارستان 107 صفحه
قیمت : 9000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات بیمارستان

فصل اول مطالعات بیمارستان: کلیات
1-1- تاریخچه بیمارستان 2
1-2- تعريف بيمارستان 3
1-3- علت انتخاب موضوع 3
1-4- دسته بندی بيمارستان ها 3
فصل دوم مطالعات بیمارستان: شناخت بستر
2-1- آشنایی مقدماتی با شهرستان 7
2-2- وضعیت اقلیمی شهر آزادشهر 8
فصل سوم مطالعات بیمارستان : طراحی بیمارستان
3-1- مفهوم طرح ریزی 14
3-2- اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی 14
3-3- راهروها 15
3-5- پله‌ها 16
3-6- آسانسورها 16
3-7- اتاقهای جراحی اصلی 17
3-8- اتاق بیهوشی 18
3-9- اتاق شستشو 18
3-10- اتاق گچ گیری 19
3-11- فعالیتهای جنبی 20
3-12- رعایت نکات ایمنی در جراحی 22
3-13- روشنایی 23
3-14- استریل‌سازی مرکزی 23
3-15- بخش مراقبتهای ویژه 23
3-16-طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان 26
3-17- ورودي بيمارستان 33
3-18- محوطه بيمارستان 34
3-19- طراحی دکوراسیون اتاق انتظار بیمارستان 36
فصل چهارم مطالعات بیمارستان: برنامه فیزیکی

فصل پنجم مطالعات بیمارستان: دیاگرام

فصل ششم مطالعات بیمارستان : بررسی نمونه و مصادیق

6-1- بيمارستان« بلويج»، مرکز مشاوره خارجی 87
6-2- طرح توسعه بيمارستان بناي يادبود اسكريپس 89
6-3- بيمارستان 300 تختخوابي بابل 94

منابع وماخذ 108

دیدگاهتان را بنویسید