خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات و رساله باغ ، پارک ، فضای سبز / دانلود رساله و مطالعات باغ کودک 140 صفحه

دانلود رساله و مطالعات باغ کودک 140 صفحه

تاريخ توجه به آموزش و پرورش كودك همان تاريخ تغييرات اجتماعي است ، مطالعات باغ کودک يعني همزمان با پديد آمدن شرايط سياسي و اقتصادي در زندگي بشر ، مطالعات باغ کودک شرايط كودكي و طرز تلقي نسبت به كودك نيز تحت تأثير قرار گرفته است . كودكان تا قبل از قرن هفدهم محروميت‌هاي بسيار و ضرب و جرح‌هاي عذاب‌آوري را متحمل گرديده‌اند . آنها حتي ترور شده و يا از نظر جنسي مورد سوءاستفاده قرار مي‌گرفته‌اند . در دورانهاي قديم كودك‌كشي ، به‌خصوص در مورد كودكاني كه داراي مشكلات جسمي بوده و يا از ناتوانايي‌هائي رنج مي‌برده‌اند امري عادي و پذيرفته‌شده تلقي شده است . دورة كودكي مورد علاقه و اهميت اين دوره نبوده است . به علت غفلت از كودك و علت اساسي اينكه جامعة قرون وسطي از طبيعت ويژه دوران كودكي كه در حقيقت متمايز كنندة كودك از بزرگسال است آگاهي و اطلاع صحيح نداشته است . اما نگرشهاي بعد از قرن هفدهم در مورد كودك در واقع سرآغاز كشف دوران كودكي است .  رساله معماری باغ کودک در حقيقت تا اواسط قرن نوزدهم تاريخ توجه به آموزش و پرورش كودك ناشي از همين تغييرات اجتماعي و سياسي بوده است كه به وسيلة نظريه پردازان آموزشي و فلاسفه در مورد كودكان و نوع يادگيري آنها منعكس شده است .

دانلود مطالعات باغ کودک

رهبران آموزشي در تاريخ آموزش و پرورش همواره از كودك دفاع نموده‌اند . آنها با پشتيباني از كودك و فراهم آوردن شرايط مراقبت بهتر براي او ، به كشف و شناسائي بسياري از مسائل در خصوص فكر و ذهن كودك نائل آمده‌اند . پس از اين مطالعه كودك بيشتر به شناخت ماهيت ژنتيكي و محيطي هوش كودك و در كل به ساختار فيزيكي وي توجه شده‌است كه در حقيقت اين امر با نوشته‌هاي داروين (1897) است كه بذر جنبش مطالعه كودك در اين خصوص كاشته مي‌شود و سپس اين سير به‌سوي روانشناختي حركت ميكند كه با نظر رفتارگراياني چون جان واتستون تأثير مهمي بر روش‌هاي پرورش كودك در سال‌هاي 1920 و 1930 مي‌گذارد . مطالعات باغ کودک بعد از جنگ جهاني دوم به كمك جامعه‌شناسان و مردم شناسان توجهات بيشتري معطوف كودكان شد و مطالعه كودك در حيطه علم روانشناسي مورد توجه روانشناسان قرار گرفت از جمله استانلي‌هال و ترمن همچنين نظريه‌هاي روانكاوي در آموزش و پرورش كودك سهمي داشتند از جمله روانكاواني چون زيگموندف رويد و آنا فرويد كه تأكيد و توجه بر نيازهاي اساسي كودك داشتند و سپس جنبه‌هاي مختلف رشد كودك به‌ويژه جنبه رشد شناختي كه كار افرادي چون پياژه و همكاران وي مي‌باشد مورد نظر و مطالعه قرار گرفته‌است . از سال‌هاي 1960 تا كنون نيز مسير تفكر و نگرش در آموزش و پرورش دوران كودكي در جهت كشف دوباره افكار و خصوصيات ذهني او قرار گرفته است . مطالعات باغ موزه کودک امروزه نيز جنبه‌هاي مختلف رشد جسماني ، اجتماعي ، عاطفي ، رواني ، اخلاقي و هوشي كودك زمينه‌هاي تحقيقات وسيع و گسترده‌اي را فراهم آورده كه به شناخت كودك نايل آمده و توجهات عميقي را نسبت به شناخت ، اهميت و ضرورت آموزش دوران كودكي جلب كرده است .

دانلود رساله باغ کودک

دانلود پروژه معماری مطالعات باغ کودک

3-1-1 . آموزش و پرورش چيست
آموزش و پرورش آماده ساختن فرد براي سازگاري مثبت با محيط است . يعني فعاليتي تربيت ناميده مي‌شود كه رفتار كودك يا بزرگسالان را چنان تغيير دهد كه او بتواند استعدادها و رغبت‌هايش را تغيير دهد تا محيط را به نفع خود عوض كند .
آموزش و پرورش نه‌تنها عملاً راه زندگي را تعيين و توجيه مي‌نمايد بلكه اساساً خود زندگي است و از هنگامي آغاز مي‌شود كه زندگي آغاز مي‌گردد .
4-1-1 . آموزش و پرورش كودك
بعد از محيط خانواده آموزشگاه اهميت بسزائي در رفتار و حركات و عواطف كودك دارد . مطالعات باغ کودک به بياني ديگر اگر وراثت مادة خام اوليه را ساخته و راهنمائيهاي والدين آن را آماده پذيرش كرده باشد ، تعليم و تربيت آنرا پرداخته و نقش تركيب و ساختمان و شكل دادن را بازي مي‌كند . آموزشگاه كارخانه‌اي است كه موادخام آن كودكان هستند و آنها را در قالب مخصوصي از رفتار و كردارها مي‌ريزند كه براي اغلب گروهها و قشرها مناسب خواهد بود . غفلت و اشتباه در كارهاي ساختماني و اداري و تجاري قابل برگشت و جبران پذير است و تنها چيزيكه غفلت بردار نيست كودك و نوجوان است . كودك در آموزشگاه حس همكاري ، همدردي ، رقابت ، سازگاري ، آداب و معاشرت ، رعايت نظم و ترتيب و احترام به حقوق ديگران را مي‌آموزد كه اصول و پايه زندگي او در اجتماع است . كودك مي‌آموزد كه در خانه خود به خود به او محبت مي‌كنند ، در آموزشگاه تا محبتي نبينند محبت نمي‌كنند . كودك بايد از سه جنبة اساسي تربيت شود : تربيت حواس ـ تربيت تخيل ـ تربيت شخصيت .
كودكان شهري برخلاف كودكان روستائي ادراك درستي از اوضاع ندارند ولي محدسات خود را خوب تحليل مي‌كنند .  رساله باغ کودک در تربيت شخصيت كودك بايد اصل اعتدال را رعايت كرد و در برابر تندخوئي‌هاي كودك نرمي مخصوصي نشان داد . نكته مهم اينكه كودك احتياج شديد به لطف و نوازش دارد و در اين دوره او احتياج زيادي به محبت دارد . از نظر جسماني تربيت در هماهنگي بين عضلات ، به‌كار انداختن دست‌ها و پاها و انجام حركات موزون تأثير بسزائي دارد .

مطالب مشابه :   مطالعات باغ موزه گل و گیاه 130 صفحه

 

مطالعات باغ کودک 140 صفحه
قیمت : 11000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

• فصل اول مطالعات باغ کودک

1- 1 . كودك و آموزش و پرورش
1-1-1 . كودك
2-1-1 . تاريخچه توجه به كودك و تعليم و تربيت وي
3-1-1 . آموزش و پرورش چيست
4-1-1 . آموزش و پرورش كودك
5-1-1 . آموزش و پرورش كودك در ايران
6-1-1 . لزوم آموزش و پرورش
7-1-1 . هدفهاي آموزش و پرورش
1- 7-1-1 . هدفهاي خودشناسي
2-7-1-1 . هدفهاي روابط انساني
3- 7-1-1 . هدفهاي پذيرش مسئوليت اجتماعي
8-1-1 . آموزش مسئوليت به كودكان
9-1-1 . عوامل تئوريك در نارسائي آموزش و پرورش كلاسيك
2-1 . رشد كودك مطالعات باغ کودک
1-2-1 . هدف از مطالعة رشد
2-2-1. رشد و نيازهاي آن
3-2-1. ويژگي‌هاي رشد از ديدگاه صاحب‌نظران
1- 3-1. كودك و بازي
2-3-1. تعريف بازي
3-3-1. ويژگي‌هاي بازي
1- 3-1. نقش بازي در رشد و پرورش كودك
1- 4-3-1. بازي و رشد جسماني
2-4-3-1. بازي و تأثير آن بر هوش
3-4-3-1. بازي و رشد ذهني
4-4-3-1. بازي و ارزش آموزشي
5-4-3-1. بازي و رشد اجتماعي
6- 4- 3-1. بازي و رشد عاطفي
7- 4- 3-1. بازي و رشد تجارب و آموخته‌ها
8- 4- 3-1. بازي و رشد اخلاقي
5- 3-1. بازي و ارتباط آن با رشد
6-3-1. عوامل مؤثر در بازي
1-6-3-1. تأثير جنس
1- 1- 6- 3-1. استفاده از وسايل بازي از ديدگاه جنسيت
2- 6- 3-1. تأثير هوش
3- 6- 3-1. تأثير سن
4- 6- 3-1. تأثير محيط
7- 3-1. تحول بازي كودكانه
1- 7- 3-1. بازيهاي كنشي
2- 7- 3-1. بازيهاي تقليدي
3- 7- 3-1. بازيهاي دلخواه
4- 7- 3-1. بازيهاي دوران ابتدائي
5- 7- 3-1. بازيهاي پايان دوران كودكي
6- 7- 3-1. بازيهاي آزمون اراده
8- 3-1. اهميت بازي
9- 3-1. وسايل بازي
1- 9- 3-1. نكات ضروري در طراحي وسايل بازي
10- 3-1. زمين بازي
1- 10- 3-1. شن
2- 10- 3-1. آب
3- 10- 3-1. درخت‌كاري
4- 10- 3-1. زمين‌هايي با پستي و بلندي ، حيوانات و باغچه‌ها
5- 10- 3-1. زمينهاي بازي ، ماجراجوئي
4-1. كودك و رنگ
1- 4-1. رنگ از ديدگاه كودك
2- 4-1. رنگ و خصوصيات رواني و عاطفي كودك
3- 4-1. كودكان را در انتخاب رنگ آزاد بگذاريم
4- 4-1. دلايل انتخاب رنگ در كودكان از ديدگاه روانشناسي
5- 4-1. رنگ در نقاشي كودكان
6- 4-1. تأثير رنگ در تربيت و شخصيت‌پردازي كودك
7- 4- 1. معاني رنگ‌ها
8- 4-1. دلايل توجه به رنگ در فضاهاي كالبدي و وسايل آموزشي
1- 8- 4-1. خواص رنگ‌ها
2- 8- 4-1. پژوهش‌هاي انجام شده
3- 8- 4-1. كاربرد رنگ نامناسب در فضاهاي كالبدي و وسائل آموزشي
9- 4-1. چگونه از رنگ استفاده نمائيم
5-1.كودك و هنر
1- 5-1. نيازهاي اساسي كودكان
1- 1- 5-1. نيازهاي رواني
2- 1- 5-1. نيازهاي روحي و فطري
2- 5-1. كودكان و هنر
3- 5-1. كودكان و دنياي پردازش تخيلها
4- 5-1. هنر و نيازهاي رواني
5- 5-1. هدف تدريس هنرهاي زيبا
6- 5-1. نقاشي كودكان
1- 6- 5-1. ارزش نقاشي
2- 6- 5-1. از رئاليسم اتفاقي تا رئاليسم هوشمندانه
3- 6- 5-1. مرحلة عمليات عيني
4- 6-5-1. شناخت كودكان از راه تفسير نقاشي‌هايشان
5- 6- 5-1. تفسير نقاشي چيست
6- 6-5-1. رابطه نقاشي با شخصيت كودك
7- 5-1. تئاتر و هنرهاي نمايشي :
1- 7- 5-1. تئاتر براي بچه‌ها
2- 7- 5-1. تئاتر به‌وسيلة بچه‌ها
3- 7- 5-1. تئاتر سازنده (خلاق)
8- 5-1. موسيقي :
9- 5-1. آواز :
1- 9- 5-1. روند تكامل آوازخواني :
6-1.كودك و فضا
1- 6-1. كودك و دريافت فضا
2- 6 -1. چگونه مي‌توان فضائي مناسب براي كودكان طراحي كرد
1- 2- 6-1. رهيافتهاي طراحي براي كودكان
2- 2- 6-1. خصوصيات فضاي مناسب براي كودكان
3- 6-1. دريافت حسي و هوشي فضاي معماري
1- 3- 6-1. كودك و فضاهاي ساخته‌شده
2- 3- 6-1. درك و توجه كودك به فضا
3- 3- 6-1. نياز به تملك فضا
7-1.كودك و كامپيوتر
1- 7-1. نقش كامپيوتر در آموزش كودكان
2- 7-1. كودكان پيش‌دبستاني و كامپيوتر
3- 7-1. كامپيوتر و رشد اجتماعي _ احساسي كودكان
4- 7-1. تأثير برنامه‌هاي كمك‌آموزشي كامپيوتري در پيشرفت درسي
5- 7-1. تأثير كامپيوتر در پيشرفت زبان و تكلم
6- 7 -1. تأثير كامپيوتر در فراگيري مفاهيم رياضي
7- 7-1. مزايا و معايب استفاده از كامپيوتر مراكز پيش‌دبستاني و دبستاني
8- 7-1. نكاتي كه بايد مربيان و معلمان در استفاده كودكان از كامپيوتر به آن توجه داشته باشند .
8-1.شناخت برخي مفاهيم در ارتباط با كودكان
1- 8-1. هوش
2- 8-1. خلاقيت كودكان
1- 2- 8-1. شكوفا كردن خلاقيت كودكان
1- 1- 2- 8-1. تشويق كودك
2- 1- 2- 8-1. بيدار كردن تفكر خلاق
3- 1- 2- 8-1. ايجاد كنجكاوي
4- 1- 2- 8-1. تشويق به بازي و سرگرمي
5- 1- 2- 8-1. تشويق به خيال‌پردازي
6- 1- 2- 8-1. تشويق بر بيان احساس خود
7- 1- 2- 8-1. از بين بردن افكار منفي
3- 8-1. درك كودك از پرسپكتيو
4- 8-1. درك كودك از زمان
5- 8-1. راست _ چپ
6- 8-1. شكل و فرم
7- 8-1. حركت و سر و صدا
8- 8-1. ارتباط كودك پيش‌دبستاني با سايرين (بزرگسالان و كودكان )
9- 8-1. خودآگاهي
10- 8-1. ادراك فضا
11- 8-1. آداب و رسوم فرهنگ كودكان
12- 8-1. استدلال و قضاوت كودكان
13- 8-1. سرگرمي‌هاي كودكان
14- 8-1. ورزش كودكان
•فصل دوم مطالعات باغ کودک (در این فصل اسم نمونه ها موزه هستش اما در رابطه با بازی و محیط های بازی کودکان هستش)
oنمونه كارهاي مشابه
1-2 . موزة كودكان هوستون
s Museum of Houston’Children
1- 1- 2 . تاريخچه موزه
2- 1- 2 . نمايشگاههاي موزه كودكان هوستون در سال 1993
گالري آغاز
The Begining Gallery
دهكده بازاري در تايوان
2-2 . موزه كودكان بوستون s Museum’Boston Children
3- 2 . موزه كودكان هيوگو در ژاپن Hyogo

مطالب مشابه :   مطالعات معماری طراحی باغ وحش 80 صفحه

فصل سوم مطالعات باغ کودک
1-3 . سايت پيشنهادي
1-1-3 . ويژگيهاي مورد نظر براي سايت مجموعه
2-1-3 . امكانات فرهنگي تفريحي آموزشي منطقه 2 تهران
3-1-3 . مطالعات آماري
4-1-3 . موقعيت بوستان گفتگو
5-1-3 . تحليل سايت
1- 5-1-3 . موقعيت ، وسعت راههاي مجاور و امكانات دسترسي
2- 5-1-3 . وضعيت توپوگرافي
2-3 .مطالعات اقليمي
1-2-3 . مشخصات جغرافيايي شهر تهران
2-2-3 . موقعيت طبيعي جغرافيايي
3-2-3 . مشخصات اقليم منطقه
1- 3- 2-3 . دما
2- 3- 2- 3 . ميزان بارش
3- 3- 2- 3 . رطوبت نسبي
4- 3-2- 3 . روزهاي يخبندان
5- 3-2- 3 . روزهاي باراني
6- 3- 2- 3 . تابش خورشيد
7- 3-2- 3. باد
1- 7- 3- 2- 3 . تأثير وزش باد در جهت گيري ساختمان

فصل چهارم مطالعات باغ کودک
طرح پيشنهادي باغ كودك
1- 4. معرفي باغ كودك و نحوة فعاليت آن
1- 1- 4 . باغ كودك مكمل آموزشهاي كلاسيك
2- 1- 4 . افراد در چه سنيني به مجموعه مراجعه مي‌كنند
3- 1- 4. مجموعه در چه زمان‌هائي فعاليت مي‌كند
2- 4 . طرح پيشنهادي
1- 2- 4 . فضاهاي داخل بنا
فضاي كودكان نوپا:
گالري هنري كودكان
آشنايي با تاريخ
آشنائي با جغرافيا
آشپزخانه كودك
نمايشگاه گل و گياه
فضاي بازي
استوديويي تلويزيوني
لباسهاي محلي
كودك جهاني
بدن انسان
ايستگاه موسيقي
گالري هنر نوجوانان
توانائيهاي جسمي
كارگاه ساختماني
ايستگاه شيمي
ايستگاه فيزيك
ايستگاه كامپيوتر
سالن اجتماعات
كتابخانه
قسمت أموزشي
نمايشگاه موقتي
كافه تريا
مركز مشاوره
كمكهاي اوليه
مديريت و روابط عمومي
2- 2- 4 . فضاهاي درون سايت
پلانتاريوم
فضاي بازي كودكان
آمفي تئاتر روباز
باغ روي بام
فضاي نواختن موسيقي
نقاشي روي ديوار
رمپ دوچرخه سواري
3- 4 . ايده هاي اصلي و فرآيند طراحي پروژه
هدف از طرح اين فضا :
تصویر 1-4 . ایده های طراحی .
تصویر 2-4 . ایده های طراحی .
تصویر 3-4 . ایده های طراحی (قرار گرفتن سطوح منحنی بروی هم .)
تصویر 4-4 . ایده گرفتن از بازی MAZE در طراحی.
تصویر 5-4 . ایده های طراحی.
تصویر6-4 . چگونگی حرکت در سایت.
4- 4 . جدول برنامه فيزيكي
فهرست منابع و مآخذ .

دیدگاهتان را بنویسید