خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات مجتمع نگهداری کودکان و سالمندان / مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100 صفحه

مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100 صفحه

مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست دانلود رساله معماری اقامتگاه کودکان بی سرپرست

دانلود مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست دانلود رساله معماری اقامتگاه کودکان بی سرپرست ریز فضا و برنامه فیزیکی اقامتگاه کودکان بی سرپرست ، ضوابط و استاندارد اقامتگاه کودکان بی سرپرست نقشه و پلان اتوکد اقامتگاه کودکان بی سرپرست پروژه پایان نامه اقامتگاه کودکان بی سرپرست

مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید
مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست دانلود رساله معماری اقامتگاه کودکان بی سرپرست
مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست دانلود رساله معماری اقامتگاه کودکان بی سرپرست

فهرست مطالب مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست دانلود رساله معماری اقامتگاه کودکان بی سرپرست

مقدمه6
فصل اول
1-1 دلايل و اهميت انتخاب موضوع8
2-1 بي سرپرستي و دلايل سپردن کودکان به مراکز شبانه روزي8
3-1 تاريخچه کودکان بی سرپرست در ايران11
4-1 سازمان هاي فعال برای کودکان بی سرپرست18

فصل دوم
1-2 مشکلات و معضلات کودکان بي سرپرست20
1-1-2 مشکلات هويتي و شخصيتي20
2-1-2 مشکلات اجتماعي22
2-2 مقايسه خانواده و پرورشگاه24
3-2 جامعه و کودکان بي سرپرست26
4-2 بررسي انواع خانواده در ايران28
5-2 بررسي نقش خانواده31
6-2 روش هاي اصولي فرزندپروري33
1-6-2 عوامل موثر در اجتماعی شدن و رشد شخصیتی34
2-6-2 عوامل موثر در رشد اخلاقی35
7-2 خصوصيات و رفتارهاي عمومي کودکان35
1-7-2 مراحل رشد در کودکان 37
2-7-2 نيازهاي کودکان40
8-2 روند برخورد صحيح با کودکان بي سرپرست43

فصل سوم
1-3 دستاوردهاي جهاني در راستاي واحدهاي اقامتي و مراقبتي48
2-3 بررسي سيستم هاي موجود در ديگر کشورها50
1-2-3 نحوه حمايت از کودکان بي سرپرست در کشورهاي اروپايي و امريکايي55
2-2-3 نحوه حمايت از بي سرپرستان در کشورهاي آسیایی56
3-3 بررسي نمونه هاي موجود در ديگر کشورها57
4-3 بررسي نمونه هاي موجود در ايران62

مطالب مشابه :   مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط 95 صفحه

فصل چهارم
برنامه ريزي معماري
1-4 کودک ومعماري65
1-1-4 معيارهاي کيفيت فضايي65
2-4 احکام طراحي68
3-4 تاثير عوامل محيطي69
4-4 فضاهاي مورد نياز 71
5-4 فضاهاي روباز71
6-4 فضاهاي عمومي سرپوشيده72
1-6-4 فضاهاي فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي72
2-6-4 فضاهاي خدماتي و درماني74
3-6-4 بخش اداري و سرپرستي مجموعه 75
7-4 فضاهاي مسکوني77
1-7-4 شيرخوارگاه 77
2-7-4 بخش نوپايان و نونهالان79
3-7-4 واحدهاي زندگي کودکان 3تا11 سال81

فصل پنجم
بررسي عوامل اقليمي
1-5 شناخت کلی شهر تهران84
2-5 اقلیم شهر تهران85
1-2-5 دما85
2-2-5 رطوبت86
3-2-5 بارش86
4-2-5 باد87
5-2-5 تابش88
3 -5 محل قرارگیری سایت مورد نظر88

فصل ششم
1-6 ايده و کانسپت طرح89
2-6 تجزيه و تحليل آثار واسيلي کاندينسکي 89
1-2-6 نقاشی و سایر هنرها90
3-6 نقطه90
4-6 خط91

منابع و ماخذ99

بخش اول
1-1- دلايل و اهميت انتخاب موضوع
کودکان،سرمايه هاي يک جامعه محسوب مي شوندوهر جامعه اي براي دستيابي به آينده اي روشن و شکوفا در پي پرورش و تربيت صحيح کودکان از بدو تولد و به دنبال آن توجه ويژه در دوران رشد آنان است. در واقع اصلاح تربيت کودکان اصلاح جامعه آينده است و پرورش صحيح از مهمترين وظايفي است که به عهده همه ماست.
نياز به مهرومحبت و به ويژه محبت مادري امري است که بي شک قابل انکار نيست . حضور مادر موجب رشد فکري کودک شده و گرماي وجودش آرام بخش روح و روان کودک است. دوران بعد از تولد کودک نيز به همان اندازه با اهميت است چنانچه روانشناسان 7 سال اول زندگي او را به عنوان سال هاي طلايي شناخته اند چراکه اين سال ها پايه و اساس زندگي او را تشکيل خواهند داد . رشد متعادل کودک در دوران کودکي ،آموزش و پرورش مناسب و البته محبت کافي در اين دوران موجب شکوفايي کودک شده و بستر رشد استعدادهاي او در سالهاي بعدي زندگي اش خواهدشد.
پس تا اينجا اهميت دوران کودکي را دريافتيم وبه دنبال دسترسي به شرايط مطلوب جهت رشد کودکان در جامعه خواهيم بود.
2-1- بي‌سرپرستي ودلايل سپردن کودکان به مراکز شبانه روزي
بي سرپرستي در واقع عدم وجود فيزيکي اولياء کودک است که در نتيجه آن کودک قادر به تامين نيازهاي حياتي خود نخواهد بود.
گاه بي سرپرستي با حضور هر کدام يا هر دو والدين نيز ايجاد مي شود،عدم توجه والدين و در واقع عدم حضور معنوي والدين و کمرنگ شدن تاثير آنان بر رشد کودک نيز نوعي بي سرپرستي تلقي مي گردد.
مرگ پدر،ازدواج مادر،عدم پذيرش نامادري،مرگ مادر،اعتياد پدر،بيتفاوتي مادر و بستگان نمونه هايي از بي سرپرستي مي باشند .
با توجه به تعريف فوق، طيف وسيعي از کودکان را مي توان بي سرپرست ناميد . بي سرپرست گاهي معلول حوادث و مشکلات است و گاه خود والدين با دور نمودن کودک از خود علت اين معضل مي شوند و حتي در مواردي با بوجود آوردن محيطي ناامن موجب گريز کودک از خانه و کاشانه خود مي شوند .
جز در شرايط فوت پدر و مادر ، در ديگر حالات مرگ ارزش هاو عواطف موجب بروز بي سرپرستي است. گاه پذيرش عدم حضور فيزيکي والدين براي کودک به مراتب آسان تر از پذيرش بي مهري و عدم توجه والدين است ، کودکي که احساس مي کند کسي او را دوست ندارد، مظطرب است و اين اظطراب به فاجعه اي بزرگ در رشد کودک مبدل خواهد شد . بروز بيماري هاي عصبي و رشد نامتعادل کودک کوچکترين نتايج اين اظطراب خواهند بود .
کودک بي سرپرست نياز به محيطي امن جهت رشد و تعالي خود دارد . کودک بي آن که خود نقشي در بي سرپرستي اش داشته باشد در مسيري قرار گرفته که آينده چندان روشني را براي خود نمي بيند و در اين ميان جامعه موظف به ايجاد محيطي امن جهت آسايش و تامين نيازهاي اوست .
اگر بخواهيم عوامل بي سرپرستي را بطور خلاصه مورد مطالعه قرار دهيم مي توان تحت دو عامل طبيعي و غيرطبيعي اين عوامل را دسته بندي نمود.

دیدگاهتان را بنویسید