خانه / دانلود رایگان معماری / دانلود رایگان مطالعات و رساله / دانلود رایگان مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه 150 صفحه

دانلود رایگان مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه 150 صفحه

مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه دانلود رساله معماری طراحی مبانی نظری ساختمان نمایشگاه

دانلود مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه دانلود رساله معماری طراحی مبانی نظری ساختمان نمایشگاه ریز فضا و برنامه فیزیکی مبانی نظری ساختمان نمایشگاه ، ضوابط و استاندارد طراحی مبانی نظری ساختمان نمایشگاه نقشه و پلان اتوکد مبانی نظری ساختمان نمایشگاه پروژه پایان نامه طراحی مبانی نظری ساختمان نمایشگاه

دانلود رایگان مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه 150 صفحه
قیمت : رایگان
برای دانلود “رایگـــان” فایل کلیک کنید
دانلود رایگان مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه 150 صفحه
دانلود رایگان مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه 150 صفحه

فهرست مطالب مطالعات مبانی نظری ساختمان نمایشگاه دانلود رساله معماری طراحی مبانی نظری ساختمان نمایشگاه

جمع آوری معیارها و ضوابط 4
خارجی
1-1- نظامنامه UFI ـ مصوب 1001
1-2- قوانین داخلی UFI ـ مصوب 2001
1-3- راهنمای مدیریت نمایشگاهها ـ مرجع AEO
1-4- معیارهای بازدیدکنندگان نمایشگاه ـ 2002
1-5- محاسبه بازدیدکنندگان بالقوه از غرفه
1-6- مقررات و قوانین نمایشگاهی هند

مبانی طراحی ساختمان های نمایشگاهی 125
2-1- واژه شناسی نمایشگاه
2-2- برداشت محتوایی از نمایشگاه
2-3- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه
2-4- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه
2-5- فضاهای متشکله نمایشگاه
C.S ـ بخش فضاهاي سرپوشيده (ساختمان)
M ـ گروه فضاهاي اصلي
R ـ گروه فضاهاي وابسته اصلي
C ـ گروه فضاهاي رفاهي
U ـ گروه فضاهاي پشتيباني
U.S ـ بخش فضاهاي رو باز (محوطه)
G ـ گروه فضاهاي سبز
P ـ گروه فضاهاي تردد
S ـ گروه فضاهاي مكث
2ـ6ـ استفاده‌كنندگان نمايشگاه
P ـ جمعيت كاركنان (مقيم)
V ـ جمعيت مراجعين (موقت)
C ـ ظرفيت كلي (لحظه‌اي)
2ـ7ـ سطوح كلي ساختمانهاي نمايشگاهي
SN ـ سطوح خالص (مفيد)
Scir ـ سطوح گردش
SG ـ سطوح ناخالص
2ـ8ـ سطوح سرانه ساختمانهاي نمايشگاهي
PH.B ـ سرانه مبنا
PH.N ـ سرانه خالص
PH.G ـ سرانه ناخالص
2ـ9ـ وسايل سالنهاي نمايشگاهي
Fur ـ اثاينه
Mob ـ تجهيزات
Equ ـ لوازم
2ـ10ـ شاخص‌هاي كنترل سطوح نمايشگاهي
Eeff ـ ارزيابي كارآيي ساختمان
Erev ـ ارزيابي بهره برداري مفيد
Edis ـ ارزيابي توزيع سطوح خالص

مطالب مشابه :   مطالعات تالار شهر و شورای شهر 110 صفحه

مهمتر از تعريف نمايشگا، برداشت محتوايي از آن مي‌باشد. در واقع مفهومي كه كشورهاي پيشرفته صنعتي براي نمايشگاه قائلند با آنچه كه ما از نمايشگاه مي‌فهميم تفاوت زيادي دارد. در نتيجه فلسفه برگزاري نمايشگاهها و انگيزه شركت و بازديد از آنها در نزد كشورهاي مزبور در مقايسه با ما به گونه‌اي متفاوت مطرح است. متأسفانه فرهنگ نمايشگاهي در ايران ضعيف است و مفهوم اصيل نمايشگاه هنوز جا نيفتاده و درك نشده است. نمايشگاه براي دسترسي مستقيم بازديدكننده به مصرف كننده نهايي تشكيل نمي‌شود. بلكه رسالتي بالاتر از اين، يعني، اصلاح، تقويت و بهبود سيستم توزيع، تسهيل ارتباطات تجاري و رونق مبادلات را عهده‌دار مي‌باشد.
از اين گذشته با توسعه تمدن و پيشرفت اقتصاد، نمايشگاه نيز مفهوم خود را به عنوان يك پديده واحد و همگن از دست داده است؛ چرا كه امروز نمايشگاه بسته به اين كه موضوع آن چيست يا در چه مقياس جغرافيايي تشكيل مي‌شود، مفاهيم مختلفي مي‌يابد. در يك تقسيم‌بندي نمايشگاه به انواع عمومي،‌ تخصصي، اختصاصي و اكسپو تقسيم مي‌شود كه هر يك از آنها خصوصيات و كاربردهاي خاص خود را دارند. يا در تقسيم‌بندي ديگر نمايشگاه در مقياسهاي ملي و بين‌المللي برگزار مي‌شود كه هر كدام،‌ دامنه‌هاي كاربردي خاص خود را دارند. در ادامة ‌بحث، اين تقسيم‌بندي‌ها، شكافته مي‌شوند

دیدگاهتان را بنویسید