مطالعات پایانه مسافربری 120 صفحه

رساله پایانه مسافربری دانلود مطالعات طراحی پایانه مسافربری, ضوابط و استاندارد طراحی پایانه مسافربری, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای پایانه مسافربری, دانلود رایگان رساله معماری پایانه مسافربری, نمونه موردی و نمونه مشابه پایانه مسافربری, دانلود تحقیق معماری پایانه مسافربری, مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایانه مسافربری

رساله پایانه مسافربری 120 صفحه

رساله پایانه مسافربری شبکه راههای زمینی به علت وسعت کاربری های مختلف، سهولت دسترسی، هزینه کمتر و در اختیار بودن (به ویژه برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه )، نیز گستردگی آن به فراسوی مرزها، از پتانسیل و بهره دهی زیادی برای خدمت رسانی برخوردار است. نقاط شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساسی ترین، مهمترین و بحرانی ترین گزینه های تصمیم گیری و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب شده و تشخیص و تعیین چنین مکان هایی در هر شهر و منطقه، از برترین استراتژی های توسعه شهری و منطقه ای به شمار می آید.

رساله پایانه مسافربری 120ص

دانلود مطالعات طراحی پایانه مسافربری

رساله پایانه مسافربری متأسفانه در برخی از شهرهای کشورپیش ازمطالعه و اجرای طرح های جامع شهری،پایانه های برون شهری، دایر و توسعه بی رویه آن، بر اساس دیدگاه های کوتاه مدت و رفع موقت ضرورت ها صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه انتخاب و توسعه پایانه های شهری باید در چهارچوب مطالعات آمایش سرزمین، مسائل ترافیکی و حمل و نقل، مسائل زیست محیطی، مسائل اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و آموزشی، جامعه شناسی، بهداشت محیط صورت گرفته و سلامت جسمی و روانی، رفاه و کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد.

ضوابط و استاندارد طراحی پایانه مسافربری

رساله پایانه مسافربری ایجاد پایگاه های خدماتی-رفاهی، اقتصادی و فرهنگی در شهرها، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل نموده و نیازها و ضرورت های سفر را با زندگی روزمره مردم، یکپارچه و هماهنگ خواهد نمود. تدوین معیارهای فنی ایجاد و توسعه پایانه های جاده ای، نقطه آغاز و شروعی برای یکپارچه، هماهنگ و متوازن توسعه اقتصادی در شهرها و نقاط مختلف جمعیتی و ارتباط هماهنگ پایانه ها در سطح کشور خواهد بود.بدین ترتیب ضمن پرهیز از دوباره کاری ها، تقدم و تأخر انجام امور به صورتی تنظیم خواهد شد که بستری مناسب برای حمل و نقل، اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی کشور فراهم آید.

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای پایانه مسافربری

رساله پایانه مسافربری از آنجا که عملکرد پایانه ها به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و عوامل مختلفی از قبیل جمعیت و نرخ رشد، تعداد و نوع وسایل نقلیه، سیستم های متنوع حمل و نقل، اقتصاد و … وابسته است، برای طراحی آنها در کشورهای مختلف، نمی توان معیارها ی واحد و نسخه از پیش تعیین شده ای را مورد استناد و ملاک عمل قرار داد.بررسی پایانه های کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی، نشانگر تفاوت چشمگیر ضوابط یا راهکارهای مورد استفاده در هر یک از آنهاست.
الگوی تقاضای سفر : الگویی است که نحوه رفتار شهروندان یک شهر برای انجام سفرهای درون یا برون شهری را نشان می دهد.

مطالب مشابه :   مطالعات پایانه مسافربری 150 صفحه

دانلود رایگان رساله پایانه مسافربری

رساله پایانه مسافربری برنامه ریزی حمل و نقل : نوعی از فرایند برنامه ریزی در راستای ایجاد یا بهبود سیستم حمل و نقل کالا و مسافر با ایمنی کافی، کمترین هزینه و در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی تنظیم و تدوین می شود.
پارک سوار : محلی است که شیوه حمل و نقل خصوصی به حمل و نقل عمومی و یا بالعکس تغییر می کند.
پارکینگ : محلی که برای توقف (عموما) بلند مدت وسایل نقلیه در نظر گرفته می شود.

نمونه موردی و نمونه مشابه پایانه مسافربری

رساله پایانه مسافربری پایانه : یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل، که در آن نوع وسیله نقلیه سفر تغییر می کند.
پایانه بار : پایانه ای است با تأکید بر جابجایی بار و کالا.
پایانه مسافری : پایانه ای است که در آن مسافر، نوع وسیله نقلیه سفر را تغییر می دهد.
پایانه مسافری بین شهری (جاده ای) : پایانه مسافری است که سفر درون شهری را به برون شهری و بالعکس تبدیل می کند.

دانلود مطالعات پایانه مسافربری

رساله پایانه مسافربری پایانه مسافری بین شهری متمرکز : کاملترین الگوی پایانه ها که در آن سرویس دهی به مسافرین به عنوان استفاده کنندگان از فضا و خودروها و رانندگان به عنوان عرضه کنندگان خدمات از یک سو، و ارتباط متقابل بستر طراحی و مدهای مختلف حمل و نقل بین شهری از سوی دیگر، در قالب مجموعه ای پیوسته و منسجم شکل می گیرد.
پایانه مسافری بین شهری نیمه متمرکز : الگویی از پایانه مسافربری که در آن اولویت بندی خدمات ارائه شده، برای مسافران و در جهت تقلیل زمان توقف وسایل نقلیه می باشد.
پایانه مسافری بین شهری غیر متمرکز : الگویی از پایانه ها که اولویت اصلی خدمات آن، سامان دهی مجموعه برای به حداقل رساندن زمانهای توقف مسافر، تقلیل زمانهای سفر درون شهری برای
آغاز سفر برون شهری ارزیابی می شود.

مطالب مشابه :   مطالعات پایانه دریایی - دانلود رساله معماری پایانه دریایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایانه مسافربری

پایانه مسافری چند منظوره : به پایانه هایی اطلاق می شود که امکانات و سرویس های لازم برای استفاده همزمان از چند سیستم حمل ونقلی، در آن فراهم آمده است.
پایانه مسافری درون شهری : پایانه مسافری است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه خود را برای انجام یک سفر درون شهری تغییر می دهد.

<h3>در این بخش از سایت <a href=”http://www.sayeh66.ir” target=”_blank” rel=”noopener”>سایه 66</a> شما عزیزان می توانید <em><span style=”color: #ff0000;”>فهرست مطالب رساله پایانه مسافربری 120 صفحه</span></em> را مشاهده کنید.</h3>

مطالعات پایانه مسافربری 120ص
قیمت : 9000 تومان

جهت خرید کلیک کنید


فصل 1 : کلیات
1-1 پیشگفتار2
1-2 تاریخچه و قوانین3
1-3 تعاریف پایه5
فصل 2 : انواع پایانه های مسافری جاده ای
2-1 انواع گونه بندی پایانه ها9
2-1-1 مقدمه9
2-1-2 انواع پایانه از نظر حوزه عملیات 9
2-1-2-1 پایانه های مسافری داخلی 9
2-1-2-2 پایانه های مسافری مرزی 9
2-1-3 انواع پایانه از نظر نوع مالکیت10
2-1-4 انواع پایانه از نظر الگوهای قابل طراحی10
2-1-4-1 پایانه تک بنایی10
2-1-4-2 پایانه چند بنایی 12
2-1-5 انواع پایانه از نظر عملکرد14
2-1-6 انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا(عملکرد)14
فصل 3 : فضاهای پایانه و خودروی طرح
3-1 فضاهای پایانه18
3-1-1 مقدمه 18
3-1-2 سکوها 19
3-1-2-1 سکوهای خطی20
3-1-2-2 سکوهای دندانه دار20
3-1-2-3 سکوهای زاویه دار20
3-1-2-4 سکوهای میان گذر21
3-1-3 سالن ها21
3-1-4 امور اداری، انتظامی و شرکت های حمل و نقل21
3-1-4-1 امور اداری21
3-1-4-2 بخش انتظامی22
3-1-4-3 شرکت های حمل و نقل22
3-1-5 خدمات رفاهی مسافرین23
3-1-6 خدمات جانبی خودروها 23
3-1-7 خدمات رفاهی رانندگان24
3-1-8 فضاهای باز و دسترسی ها 25
3-1-9 ورودی ها، خروجی ها و مسیرهای ارتباطی 25
3-1-10 پارکینگ ها 26
3-1-11 تأسیسات زیربنایی26
3-2 خودروی طرح26
فصل 4 : برنامه ریزی کالبدی
4-1 مقدمه 29
4-2 سطوح ارائه خدمات29
4-3 سیاست های کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها 30
4-3-1 معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری31
4-4 برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری31
4-4-1 روشهای محاسبه ظرفیت پایانه 32
4-4-2 الگوریتم محاسبه ظرفیت پایانه 33
4-5 برنامه ریزی فیزیکی پایانه متمرکز 34
الف : سالن کانونی پایانه 36
ب : سالن عمومی پایانه36
ج : سالن فروش بلیت 38
د : سالن انتظار مسافر38
ﻫ : خدمات جنبی خودروها 39
و : خدمات رفاهی رانندگان 41
ز : رستوران و چایخوری مراجعین 42
ح : بخش اداری 43
ط : توقفگاه ها43
ی : سکوها 53
فصل 5 : معیارهای فنی طراحی پایانه ها
5–1 مقدمه 58
5-2 معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه59
5–2-1 بستر طرح 59
5–2-1–1 بستر طبیعی طرح59
5–2–1–1–1 عوامل اقلیمی 59
5–2–1–1–2 بستر جغرافیایی 61
5–2–1–2 بستر مصنوع طرح 64
5–2–1–2–1 سیمای شهر65
5–2–1–2–2 عناصر کیفی شهر65
5–2–1–3 بستر اجتماعی و فرهنگی 66
5–2–2 ملاحظات طراحی سازه پایانه ها 66
5–2–2–1 آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط 67
5–2–2–2 مباحث بارگذاری 67
5–2–2–3 مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب 68
5–2–2–4 مباحث ویژه طراحی سازه ای69
5–2–3 تأسیسات 71
5–2–3–1 مباحث تأسیسات مکانیکی 71
5–2–3–2 مباحث تأسیسات الکتریکی 72
5–2–3–3 ایمنی73
5–2–4 مسائل زیست محیطی73
5-3 بررسی نمونه مشابه 75
5-3-1 پایانه مسافربری تبریز75
5-3-2 پایانه مسافربری کاوه اصفهان 79
5-3-3 پایانه اتوبوس بندر نیویورک 84
5-3-4 پایانه TWA87
فصل 6 : ویژگی های جغرافیایی – اقلیمی
6-1 بررسی منطقه 90
6-1-1 استان گلستان در یک نگاه90
6-1-1-1 شهرها و روستاها 91
6-1-1-2 اصلی ترین توانمندی های استان 92
6-1-2 ویژگی های جغرافیایی و تقسیمات کشوری گرگان93
6-1-1-2 پیشینه تاریخی و گردشگری 94
6-1-2-2 مهمترین آثار تاریخی و مذهبی شهرستان94
6-1-2-3 عمده ترین جاذبه های گردشگری شهرستان94
2-1-2-4 راههای شوسه اصلی شهرستان گرگان95
6-2 بررسی اقلیمی95
6-2-1 بارندگی 95
6-2-2 باد 96
6-2-3 تابش نور خورشید 97
6-2-4 زلزله 97
فصل 7 : طراحی کالبدی
7-1 بستر طرح99
7-1-1 اولویت های انتخاب شهر بعنوان بستر طرح 99
7-1-2 تحلیل سایت99
7-1-3 دلایل انتخاب سایت100
7-2 روند طراحی 101
7-2-1 مبانی نظری و ایده طراحی 101
7-2-1-1 کاروانسرا ها 105
7-2-1-1-1 شكل كاروانسرا در اقليم هاي مختلف ايران106
7-2-1-1-2 كالبدشناسي كاروانسراها109
7-2-1-2 تطبیق کلی فرم کاروانسرا در طرح پایانه 111

مطالب مشابه :   مطالعات ترمینال مسافربری 114 صفحه

7-2-2 معرفی طرح112
7-2-2-1 ورودی¬ها و خروجی¬ها 112
7-2-2-2 سالن ها 113
7-2-2-3 سکو ها 114
7-2-2-4 بخش اداری 115
7-2-2-5 بخش خدمات رفاهی رانندگان115
7-2-2-6 بخش خدمات جانبی خودرو115
7-2-2-7 توقفگاه ها 117
7-2-2-8 فضای سبز117
7-2-2-9 سازه در طرح 118
منابع و ماخذ 120
مدارک طراحی

دیدگاهتان را بنویسید