خانه / مطالعات مهدکودک ، خانه کودک / مطالعات خانه کودک 145 صفحه

مطالعات خانه کودک 145 صفحه

رساله خانه کودک استاندارد طراحی خانه کودک word پروپوزال خانه کودک دانلود رایگان برنامه فیزیکی خانه کودک دانلود رایگان پایان نامه خانه کودک دانلود رایگان رساله خانه کودک دانلود رایگان مطالعات خانه کودک رساله خانه کودک ریز فضاهای خانه کودک ضوابط طراحی خانه کودک مطالعات خانه کودک مطالعات کامل خانه کودک نمونه موردی خانه کودک دانلود مطالعات خانه کودک دانلود رساله معماری خانه کودک ppt ریز فضا و برنامه فیزیکی خانه کودک ضوابط و استاندارد خانه کودک پایان نامه خانه کودک نمونه موردی ایرانی خانه کودک نمونه موردی خارجی خانه کودک پاورپوینت نمونه موردی خانه کودک داخلی دانلود رایگان نمونه موردی خانه کودک نمونه موردی خانه کودک ایرانی نمونه موردی خانه کودک خارجی نمونه موردی خانه کودک خارجی رایگان دانلود رایگان نمونه موردی خانه کودک خارجی تحلیل نمونه موردی خانه کودک دانلود نمونه موردی خانه کودک رساله خانه کودک pdf رساله مهد کودک رایگان دانلود رایگان رساله مهد کودک دانلود رایگان پایان نامه معماری خانه کودک دانلود رایگان رساله پایان نامه معماری خانه کودک رساله مهد کودک در تهران دانلود رایگان مطالعات خانه کودک رساله مهد کودک با رویکرد معماری پایدار دانلود مطالعات طراحی خانه کودک, ضوابط و استاندارد طراحی خانه کودک, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه کودک, دانلود رایگان رساله معماری خانه کودک, نمونه موردی و نمونه مشابه خانه کودک, دانلود تحقیق معماری خانه کودک, مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه کودک

رساله خانه کودک

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات خانه کودک 145 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات خانه کودک 145 صفحه
قیمت : 11000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات خانه کودک دانلود رساله معماری خانه کودک

مقدمه : 1
فصل اول 2
1-1بیان مسئله : 3
1-2كودكان و معماري : 3
1-3معماري براي كودكان : 4
1-4اهداف طراحي براي كودك : 4
1-5پیشینه سنتی مهد کودک: 5
1-6علوم : 6
1-7فرهنگ : 6
1-8هنرها : 6
1-9ورزشي – تفريحي : 7
1-10درك كودك از فضا ، فرم و محيط : 7
1-11تاثير محيط هاي جمعي بر روي كودكان : 8
1-12تاثير همسالان و رابطه آنها بر كودكان : 9
1-13تغيير در رفتار اجتماعي كودك : 9
1-14تاثيرات متقابل محيط و كودك : 10
1-15محيط يك مجموعه ي آموزشي براي كودكان : 10
1-16شناخت و تحليل روحيات ، نيازها و توانايي هاي كودك : 12
1-17فرآيندهاي رشد كودك: 14
1-18زمينه هاي رشد كودك : 16
1-19رشد فيزيكي : 16
1-20رشد ذهني : 16
1-21رشد اجتماعي : 17
1-22رشد عاطفي : 17
1-23اطلاعات مربوط به كودكان : 17
1-24خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 3 تا 4 سال 17
1-24-1خصوصيات جسماني : 18
1-24-2خصوصيات ذهني : 18
1-24-3خصوصيات عاطفي ، اجتماعي : 18
1-25خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 4 تا 5 ساله : 19
1-25-1خصوصيات جسماني : 19
1-25-2خصوصيات ذهني : 19
1-25-3خصوصيات عاطفي ، اجتماعي : 20
1-26خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 5 تا 6 سال : 20
1-26-1خصوصيات جسماني : 20
1-26-2خصوصيات ذهني : 20
1-26-3خصوصيات عاطفي ، اجتماعي : 21
1-27خصوصيات جسمي ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 6 تا9 سال : 21
1-27-1خصوصيات جسمي : 21
1-27-2خصوصيات ذهني : 22
1-27-3خصوصيات عاطفي ، اجتماعي : 22
1-28فعاليت ها و بازي هاي آموزشي كودكان : 22
1-29تقسيم بندي دوران كودكي : 22
1-30رشد جسماني در دروه دوم كودكي : 23
1-31بازي : 25
1-32كودك و بازي : 26
1-32-1تعريف بازي از بعد جسماني و فعاليت بدني : 29
1-32-2تعريف بازي از بعد روانشناسي و تربيتي : 29
1-32-3تعريف بازي در ارتباط با زندگي اجتماعي : 30
1-32-4 اهميت و هدف بازي : 31
1-32-5ارزش جسماني : 31
1-32-6تاثيرات رواني : 31
1-32-7بازي و رشد شخصيت : 32
1-32-8نقش بازي در استقلال كودك : 33
1-32-9الگوپذيري : 33
1-32-10بازي پايگاه دوستي ها : 33
1-32-11بازي منبع لذت : 34
1-32-12بازي جانشين كار : 35
1-32-13بازي بيانگر دنياي كودكان : 35
1-32-14بازي و تعليم و تربيت : 35
1-32-15بازي و رشد عاطفي : 38
1-32-16بازي و رشد جسمي : 38
1-32-17بازي و رشد و توسعه سيستمهاي ارگانيك بدن : 39
1-32-18تاثير بازي بر روي رشد عضلات بزرگ : 40
1-32-19تاثير بر روي رشد سلسله اعصاب : 40
1-32-20تاثير بر روي رشد دستگاه گردش خون: 40
1-32-21تاثير بازي بر روي دستگاه تنفس : 40
1-32-22تاثير بازي در پرورش حواس : 41
1-32-23بازي و رشد ذهني : 41
1-32-24انواع بازي از جهت محتوا و كاربرد : 43
1-32-24-1بازيهاي جسمي : 43
1-32-24-2بازيهاي تقليدي : 43
1-32-24-3بازيهاي نمايشي : 43
1-32-24-4بازيهاي نمادي : 44
1-32-24-5بازيهاي تخيلي : 44
1-32-24-6بازيهاي آموزشي : 45
1-32-24-7بازيهاي محلي و سنتي : 45
1-32-24-8بازيهاي ورزشي : 45
1-32-25انواع بازي ها و تحولات آنها در سنين مختلف : 47
1-33انواع ويژگي هاي ذهني – رواني كودكان در معماري : 48
1-34خصوصيات كالبدي فضاي بازي كودكان : 50
1-34-1رنگ : 50
1-34-2رنگ زرد : 50
1-34-3رنگ قرمز : 50
1-34-4رنگ آبي : 50
1-34-5رنگ نارنجي : 50
1-34-6رنگ سبز : 50
1-34-7رنگ سياه : 51
1-34-8نور : 51
1-35تعريف نقاشي كودك : 51
1-36مراحل نقاشي كودكان : 51
1-36-1مرحله 7-2 سالگي : 52
1-36-2مرحله خط خطي كردن از 2 تا 4 سالگي : 52
1-36-3مرحله طرح ريزي 4 تا 5 سالگي : 53
1-36-4مرحله شكل سازي و تصويرگري 5 تا 7 سالگي : 53
1-37 چرا كودكان نقاشي مي كشند ؟ 53
1-38توجه به نقاشي به صورت گروهي : 54
1-39نحوه ظهور توانايي خط خطي كردن ، نوشتن و نقاشي كردن : 54
1-40نتيجه گيري : 54
1-41كاربرد رنگ در معماري كودكان : 55
1-42معمار و مشاور : 56
1-43فضاهای جالب : 56
1-44فضاهای زشت : 57
1-45فضاهای زيبا : 57
1-46فضاهای مطلوب : 57
1-47مباني ادراك فضا : 57
1-48فرهنگ 57
1-48-1اهميت فرهنگ : 58
1-48-1-1روانشناسي كودك : 59
1-48-1-2روانشناسي رشد : 59
1-49مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد 60
1-49-1تعريف رشد : 60
1-49-2مفهوم پختگي (رسيدگي): 60
1-49-3مفهوم رشد و پرورش : 60
1-49-4گونه هاي تغيير در فرايند رشد : 61
1-19-4-1تغيير در اندازه و مقدار : 61
1-49-5تغيير در نسبت : 61
1-49-6ناپديد شدن برخي از قسمتهاي بدن : 61
1-49-7كسب مشخصات تازه : 61
1-49-8ماهيت و ويژگيهاي رشد در انسان : 61
1-49-9مباني زيستي و محيطي رشد : 64
1-49-10وراثت : 64
1-49-11محيط : 64
1-49-12عوامل محيطي داخلي : 64
1-49-13عوامل محيطي خارجي : 64
1-49-13-1تغذيه : 65
1-49-13-2هواي آزاد و نور خورشيد : 65
1-49-13-3بيماريها و آسيبها : 65
1-49-13-4وضع خانوادگي : 65
1-50ويژگيهاي اجتماعي : 66
1-51ويژگيهاي هيجاني : 66
1-51ويژگيهاي عقلي : 67
1-52شيوه استدلال پيش دبستاني ها : 67
1-53تكامل مهارتهاي ادراكي : 67
1-54نگهداري : 68
1-55خصوصيات تفكر : 68
1-55-1ظاهر و واقعيت : 68
1-55-2افزايش پردازش اطلاعات : 68
1-55-3مهارتهاي حافظه اي : 69
1-55-4روند تكامل شخصيت : 69
1-55-5انگيزه پرخاشگري : 69
1-55-6تمايلات اتكايي و استقلال : 69
1-55-7انگيزه كسب موفقيت : 69
1-55-8ترس و اضطراب : 70
1-56همانند سازي : 70
1-56-1گروه بندي جنسي : 70
1-56-2رشد فراخود (وجدان) : 71
1-57خلاصه و نتيجه بحث روانشناسي : 71
فصل دوم 72
2-1موقعیت مکانی: 73
2-2استانداردهای معماری طراحی مهدکودک: 74
2-2-1درها: 74
2-2-2پنجره: 74
2-2-3توصیه ها: 74
2-2-4پوشش محوطه: 75
2-3اهداف اساسی طراحی برای کودکان : 75
2-4فضاها شامل: 75
2-5کاربریهای سازگار: 76
2-6تناسبات انساني و نقش آن در طراحي فضاهاي كودكان : 76
2-7اندازه بدن كودكان : 76
2-8ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده كودك : 78
2-9اندازه هاي ساختاري بدن كودكان : 79
2-10تجهيزات و وسايل تعمير و نگهداري : 84
2-11حفاظت و حصار : 85
2-12ويژگي های فضاي كودك 85
2-13مقدار فضا: 85
2-14ابزار طراحي فضاي باز ( در رابطه با كودك ): 86
2-15ماسه ، خاك و شن : 86
2-16 ايمني : 88
2-17شرايط ايمني در فضا : 88
2-17-1ايمني در محوطه : 88
2-17-2نرده هاي ايمن : 89
2-17-3ايمني در مسيرهاي حركت : 89
2-17-4ايمني در راهروها : 89
2-17-5ايمني در مسير پله ها : 90
2-17-6شرايط ايمني پوشش كف : 91
2-17-7شرايط ايمني پنجره ها : 91
2-17-8شرايط ايمني در فضاهاي بهداشتي : 92
2-17-9شرايط ايمني تجهيزات : 92
2-17-10شرايط ايمني درها : 92
2-18فضاهاي خدماتي و تاسيساتي : 93
2-18-1انبار : 93
2-18-2موتورخانه : 94
2-18-3شوفاژ ديواري : 94
2-19مشخصات فني فضاي بازي كودكان و سرانه ها : 94
2-19-1زمين بازي ( از نوع ماجراجويي): 94
2-19-2مواد پركننده نرم : 96
2-19-3خرده چوب : 96
2-19-4ماسه : 96
2-19-5شن و سنگريزه با قطر 18-12 ميلي متر : 96
2-19-6كفپوشهاي گياهي مقاوم : 97
2-19-7مواد مصنوعي با خاصيت ارتجاعي : 97
2-20جنسیت وسايل بازي : 97
2-21ارزيابي انواع جنس پوشش سطح محوطه بازي : 98
2-22رنگ در زمين بازي : 99
2-23وسايل بازي و تجهيزات لازم : 99
2-23-1اسباب بازي هاي چرخ دار : 99
2-23-2وسايل نقليه واقعي : 99
2-23-3بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن : 100
2-23-4وسايل بازي براي برقراري تعادل : 100
2-23-5پرتاب كردن و گرفتن چوب و اشياء : 101
2-24برنامه فیزیکی 101
فصل سوم 104
3-1 كودكستان توبين گن Tubingen آرنو ليدرر Arno Lederer 105
3-1-1معماران: 106
3-1-2جاهاي جالب: 109
3-1-3جاهاي زشت: 109
3-1-4چيزهاي قشنگ: 109
3-1-5مدير: 109
3-1-6معماران: 109
3-1-7معماري در نقاشي كودكان: 110
3-1-8فصل معماران: 110
3-1-9كودكان: 110
3-1-10مديريت: 111
3-1-11نظرات معمار: 111
3-2کودکستان برسابه، نخستين کودکستان ايراني در شهر تهران 112
3-3کودکستان بارباپاپا 113
3-3-1زمان و مکان تاسیس 113
3-3-2ویژگی ها 113
فصل چهارم: 115
4-1استان مازندران 116
4-2آب و هوا 117
4-3منابع آب 118
4-4رودها 118
4-5نام مازندران 118
4-6نمادها 120
4-7ویژگی و فرهنگ 120
4-8راه‌های زمینی 120
4-9راه‌های دریایی و هوایی 120
4-10 موقعيت جغرافيايي منطقه اقليمي مازندران: 121
4-10-1 جغرافياي طبيعي منطقه اقليمي مازندران: 121
4-10-2دو جريان بزرگ در آب و هواي مازندران نقش دارد: 122
4-10-3 آب و هواي منطقه اقليمي مازندران با توجه به دما و بارش: 122
4-11معرفي مختصر برخي شهرهاي منطقه اقليمي مازندران: 123
4-11-1رامسر: 123
4-11-2 تنکابن: 123
4-11-3چالوس: 124
4-11-4 نوشهر: 125
4-11-5 نور: 125
4-11-6محمودآباد: 126
4-11-7 آمل: 126
4-11-8بابل: 127
4-11-9 بابلسر: 128
4-11-10جويبار: 128
4-11-11 قائم شهر: 128
4-11-12سوادکوه: 129
4-11-13ساري: 129
4-11-14 نکا: 129
4-11-15 بهشهر: 130
فصل پنجم: 131
5-1سایت مورد نظر: 132
5-2دلایل انتخاب سایت: 132
5-3شناخت سایت: 132
5-4موقعیت سایت 133
5-5دسترسی ها 134
5-6آنالیز سایت: 134
5-7همجواری : 135
5-8دسترسی به سایت : 135
5-9اقتصادی : 135
فصل ششم 137
6-1اصول طراحی 137
6-2در طراحی داخلی : 137
6-3محوطه 138
6-4ملاحظات مربوط به طرح مورد نظر 139
6-4-1 هزینه ساختمان 139
6-4-2پوشش سقف139
6-4-3بررسی سازه 140
6-4-4پی ها 141
6-4-5پوشش طبقات 141
6-4-6تهویه مطبوع 141
6-4-7تاسیسلت الکترونیکی 142
6-4-8انتخاب نوع چراغ 142
6-4-9سیستم توزیع و تامین انرژی 142
6-4-10تاسیسات مکانیکی 143
6-4-11سیستم اعلام حریق 143
6-5اتود اولیه 144
6-6اتود بعدی 145
6-7اتود اصلی 146
منابع 148

مطالب مشابه :   مطالعات خانه کودک 140 صفحه

دانلود مطالعات طراحی خانه کودک

مقدمه :
رساله خانه کودک فرق بين معماري كودكان و بزرگسالان چيست ؟ آيا اين دو نوع معماري با هم فرق دارد؟ آيا معماري يك بنا از سني به سن ديگر تغيير پذير است ؟
بي شك اين تغيير اجباري به نظر مي آيد . بعدهاي يعني براي كودكان امري است كه همگان بدان برخورد كرده ايم . اطاقي كه در طفوليت بزرگ مي شود بعد از گذشت سالها كوچك است . ديوار بلند اينك حصارك كوتاهي است ، اين خود گوياي مسئله سن و مقياس كودك بوده و با در نظر گرفتن اينكه تلاش عملي كودك معيار مي باشد جواب سئوال بالا مثبت است .
اطفال با حركات سريع ، روح سركش ، آزادي سرشت و بازيگوشي و خارج بودن از تيپهاي بزرگسال ساختاري ديگر به طرح مي دهند .
فضاي ساخته شده چه مفهومي براي كودك دارد ؟ درك كودك از فضا با درك ما كاملاً متفاوت است . او تمام تصاوير معمارانه را بر حسب هوش لحظه اي و تخيلش بكار مي برد . كودك دوست دارد فضايي قابل تغيير در اختيار داشته باشد تا بتواند ردپايي از خود در آن بجاي بگذارد و بدين ترتيب نقاط مشابه ويژه خود را بوجود آورد . اينگونه احساس تعلق به محيط دست مي يابد .

مطالب مشابه :   مطالعات خانه کودک 140 صفحه

استاندارد طراحی خانه کودک word پروپوزال خانه کودک دانلود رایگان برنامه فیزیکی خانه کودک دانلود رایگان پایان نامه خانه کودک دانلود رایگان رساله خانه کودک دانلود رایگان مطالعات خانه کودک

ضوابط و استاندارد طراحی خانه کودک

1-1بیان مسئله :
رساله خانه کودک مهد کودک یا کودکستان نوعی آموزشگاه است که برای نگهداری و پرورش کودکان خردسال، و گذار آنها از محیط خانه به مدرسه ایجاد شده است.
منظور از طرح و اجراي محيط مناسب براي كودكان فراهم نمودن بستر و عاملي موثر جهت تحقق قابليتهاي بالقوه وجودي براي شناخت وجوه شناختي و جسمي و تضمين رشد كامل آنهاست .
نقش محيط فيزيكي با توجه به مطالعات گذشته از يك سو به عنوان بستري براي شكل گيري قالبهاي فطري و طرح كلي ايجاد وجودي وي از سوي ديگر عاملي موثر براي پايه ريزي و گسترش داشته هاي ذهني ، محتواي شناخت و مهارتهاي بدني وي در نظر مي گيريم .
جابجايي ، خراب كردن ، ساختن و نظاير آنها ، فعاليتهايي هستند كه به اولويت امكان بوجود آوردن دنيايي در مقياس خودش را مي دهد .
كودك در فضايي احساس تعلق مي كند كه در آن ردپايي از خود بر جاي بگذارد و محيط بايد قابليت تجهيز و نشانه گذاري توسط كودك را داشته باشد .
محيط و بتسر مناسب رشد كودكان شامل آن اماكن و مسيرهاي ارتباطي است كه علاوه در برآورده ساختن مقاصد در نظر گرفته شده براي هر يك پاسخگوي نيازهاي وجودي كودكان در مراحل رشد بوده و با تواناييهاي آن نيز هماهنگ باشد .
كودك قبل از هر چيز به ارضاء عاطفي و احساس پيوند با محيط فيزيكي و اجتماعي خود نيازمند است بنابراين استفاده محيط مناسب ، وجود محركها و انگيزه هاي لازم و منطبق با هر مرحله رشد كودك است .
يكي ديگر از ويژگيهاي محيط مناسب ، انطباق داشتن با توانايي شناختي و ادراكي كودكان است .

رساله خانه کودک ریز فضاهای خانه کودک ضوابط طراحی خانه کودک مطالعات خانه کودک مطالعات کامل خانه کودک نمونه موردی خانه کودک

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه کودک

1-2كودكان و معماري :
رساله خانه کودک يكي از اصلي ترين وظايف هر فضاي معماري آن است كه نيازها و علايق استفاده كنندگانش را به نحوي مطلوب و شايسته پاسخگو باشد .
براي نيل به اين مهم نيز بايد اين استفاده كنندگان شناخته شوند و خواست ها و مطلوبيت هاي آنان مشخص گردد .
پي بردن به اين امر در مورد بزرگسالان و فضاهاي مورد نياز آنان به راحتي صورت مي گيرد ، چرا كه آنان جدا از اختلافات محيطي و فرهنگي و تربيتي در مورد درك فضاهاي معماري تقريباً شبيه هم فكر مي كنند در حالي كه در مورد كودكان و نوجوانان اين چنين نيست زيرا ساختار ذهني آنها و شيوه هاي تعقل و احساس كردن آنان با بزرگسالان ، تفاوت هاي اساسي دارد . لذا لازم است تا طراحي معمار هنگام كار براي اين گروه سني ، با اين تفاوت ها آشنا باشد و به آنها توجه كند .

دانلود رایگان پایان نامه معماری خانه کودک دانلود رایگان رساله پایان نامه معماری خانه کودک رساله خانه کودک در تهران دانلود رایگان مطالعات خانه کودک رساله خانه کودک با رویکرد معماری پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه کودک

1-3معماري براي كودكان :
تاثيرات دو سويه محيط و فرد
محيط يك مجموعه ي آموزشي كودكان
خصوصيات كالبدي فضا
1-4اهداف طراحي براي كودك :
رساله خانه کودک چون كودكان دوراني بحراني و مهمي را پشت سر مي گذارند ، بدون راهنمايي مدبرانه افرادي كه مسئوليت تربيت آنها را به عهده دارند ممكن است به انحراف و نگراني هاي فراوان دچار شوند . به همين علت كمك به آنها براي درك دگرگوني ها و چگونگي رويارويي با آن و نيز شناسايي خود و چيرگي بر نيروهاي دروني همه از وظايفي است كه مراكز آموزشي براي دستيابي به يكي از اهداف خود يعني يك شخص متعادل پرورش دادن ، انجام مي دهند . اين شناسايي مستلزم تقويت توان و تفكر ، توجه به تندرستي و بهداشت كالبدي ، ايجاد عادت به مطالعه و نوشتن ، پرورش چشم و گوش از لحاظ دقت در مشاهده و تشخيص و بهره گيري از هنرها ، سرگرمي ها و تفريحات و بهره برداري به جا از همه اوقات فراغت مي باشد . نوجوان به زودي فردي بالغ مي شود ، لذا بايد با حقوق و وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي خود آشنايي كامل پيدا كند و گرايش او در انجام اين وظايف تقويت مي شود . از طرفي نوجوان مايل است هر چه زودتر از نظر اقتصادي مستقل شود . براي همين مركز پرورش و آموزش بايد فرصت هايي براي او فراهم آورد كه در زمينه هاي كار و پيشه ، چيره دستي هاي حرفه اي و آگاهي هاي شغلي بدست آورد .
به هر حال چنين كانوني كم كم محيطي ويژه مي شود كه هر يك از اعضاء جامعه بايد از آن بگذرد تا آماده خدمات شود و الا نه مي تواند بيشترين خدمات را انجام دهد و نه از امتيازهاي جامعه كاملاً بهره مند شود . فضاي كانون اگر چنانچه محيطي گرم و دلچسب ، مطابق با درك و قدرت فهم كودكان و نوجوانان ايجاد نمايد كه بتواند جاذب براي حضور آنان بوده و همان احساس امنيتي را بوجود آورد كه خانه به آنها مي دهد و حتي در مواردي از آن هم فراتر رفته و مانوس ترين مكان انساني – اجتماعي را پيرامون آنها ايجاد كند ، مي تواند مناسب ترين بستر جهت شكوفايي استعدادهاي دروني و پرورش فكر و ادراك آنها باشد .

مطالب مشابه :   مطالعات خانه کودک 140 صفحه

دانلود مطالعات خانه کودک دانلود رساله معماری خانه کودک ppt ریز فضا و برنامه فیزیکی خانه کودک ضوابط و استاندارد خانه کودک پایان نامه خانه کودک نمونه موردی ایرانی خانه کودک

دانلود رایگان رساله خانه کودک

1-5پیشینه سنتی مهد کودک:
رساله خانه کودک نظر به پيشينه و سنتي كه در كشور ما وجود دارد ، گمان مي رود كه وظيفه اكثر مدارس تنها آموختن سواد و پر كردن حافظه از دانستنيهاست .
كاستي هاي مدارس سنتي عبارتند از :
الف – مدارس با دنياي بيرون از خود پيوندي ندارد و دانش آموزان را بي نياز نمي كند و ايشان را سازگار با آنچه در پيرامونشان است ، پرورش نمي دهد .
ب- مدارس در برابر دگرگوني هاي محيط ايستادگي مي كند و مانع رشد مي شود .
ج- فضاي اغلب مدارس ، محيطهايي بي روح و بي ارتباط با خواستها و نيازهاي ادراكي – بصري دانش آموزان مي باشند و نه تنها در جذب آنان ناتوان هستند بلكه عامل پر قدرتي در ايجاد دلسردي و وازدگي و فرار دانش آموزان از مدارس مي باشند . و در اين شرايط است كه مناسب ترين روش هاي تربيتي و فعالي هم ، در اجزاء و پياده كردن اهداف و مقاصد آموزشي خود با اشكال مواجه خواهند شد .
د- اكثر مدارس حتي امكانات اوليه براي آموزش و تربيت در اختيار ندارند و فقط معدودي از آنها (مانند مدارس تيزهوشان ) از وسايل و امكانات بالا بهره مند هستند . فعاليتهاي فوق برنامه ، روشي است مناسب براي هر چه اجتماعي كردن دانش آموزان مدارس و در ضمن مي توان بدور از زور و اجبار مدارس سنتي ، روحيه كار گروهي را در آنها به خوبي پرورش داد . كافي است تيتر مسائل و تيتر مطالب به دانش آموزان داده شود و خود آنها در پي دريافت جواب برآيند . چرا كه افراد بار آمده در اين اجتماعات هم جستجو گرند و هم سريعتر عمل خواهند كرد .

نمونه موردی خارجی خانه کودک پاورپوینت نمونه موردی خانه کودک داخلی دانلود رایگان نمونه موردی خانه کودک نمونه موردی خانه کودک ایرانی نمونه موردی خانه کودک خارجی نمونه موردی خانه کودک خارجی رایگان

نمونه موردی و نمونه مشابه خانه کودک

رساله خانه کودک پايه كارها و فعاليتهاي فوق برنامه براساس آموزش هاي سمعي – بصري و كار ، و نيز همبستگي مناسب اين عناصر با هم استوار است . آموزش سمعي – بصري پي گيري و كنجكاوري كودكان و نوجوانان را نيز بيدار مي كند و آنان را به دقدت و يادگيري وا مي دارد در ضمن درس براي كودك و نوجوان روشن و معني دار مي شود و وي را به كسب آگاهي بيشتر بر مي انگيزاند . آموزش سمعي – بصري (شنيدن + ديدن ) هنگامي كامل مي شود كه با كار همراه باشد . فراهم بودن امكان تجربه و آزمون شنيده ها بر ديده ها و خوانده ها مي تواند ادراك در آن زمينه را به بالاترين حد ممكن برساند . براي همين ، كار عملي جزئي از اجزاي لازم كارهاي فوق برنامه مدرسه است و ثمرات اين روش اين است كه دريافتي دقيقتر از صرف خواندن و نوشتن درباره موضوع بدست دانش آموزان مي دهد و به اين ترتيب دانش و آگاهي هاي او را در هر زمينه بيشتر مي كند و در ضمن توانايي بي پايان و پر شر و شور نوجواني را در راهي سودمند به مصرف مي رساند و به اين طريق از شكل گيري و يا گسترش ناهنجاري هاي رفتاري آنان جلوگيري به عمل مي آيد .

دانلود رایگان نمونه موردی خانه کودک خارجی تحلیل نمونه موردی خانه کودک دانلود نمونه موردی خانه کودک رساله خانه کودک pdf رساله خانه کودک رایگان دانلود رایگان رساله خانه کودک

دانلود مطالعات خانه کودک

بطور كلي هدف آن است كه كودكان و نوجوانان در جريان كارهايي تفريحي و كمك آموزش با گوشه هايي از علوم و هنرهاي مختلف آشنا شوند . آنچه به نظر مي رسد كه مي تواند دانش آموزان را جوابگويي كند اين است كه فرهنگسراي كودكان و نوجوانان ، در زمينه هاي گوناگون علمي ، هنري ، فرهنگي و تفريحي – ورزشي امكانات و فضاهاي شايسته را داشته باشد .

مطالعات خانه کودک 145 صفحه
قیمت : 11000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید