رساله خانه هنر 140 صفحه

مطالعات طراحی خانه هنر ,برنامه فیزیکی خانه هنر ,ریز فضاهای خانه هنر ,رساله خانه هنر ,ضوابط و استاندارد های طراحی خانه هنر ,نمونه موردی خارجی خانه هنر ,نمونه مشابه ایرانی خانه هنر ,دانلود رایگان رساله خانه هنر ,دانلود رایگان مطالعات خانه هنر ,مطالعات طراحی خانه هنر ,دانلود رساله معماری خانه هنر ,طرح نهایی پایان نامه خانه هنر

رساله خانه هنر 140 صفحه
قیمت : 11000 تومان

چکیده:
خانه هنر پدیده ایست نوظهور که در دوران معاصر نیاز به آن شدت احساس میشود. پس از انقلاب صنعتی و ظهور صنعت و تکنولوژی جای خالی هنر در این عصر ماشین احساس وکم کم جوامع و دولتها به ایجاد مراکز دولتی و فرهنگی برای ارتقاء بخشهای مختلف زندگی و بالا رفتن سطح معرفت عمومی جامع روی آوردند.
از اهداف خانه ی هنرایجاد زمینه ی تحقیقاتی در مبانی نظری هنر و گرد هم آوردن سرمایه های انسانی در این زمینه و مهیا ساختن امکان ارتباط رودر روی هنرمندان و محققان با یکدیگر، ا مطالعه ی شاخص های تو سعه ی هنری ، تاکید بر جایگاه هنر در جامعه و تکریم شخصیتهای برجسته ی هنری، تقویت روح پژوهشی در زمینه ی هنر
ایجاد انگیزه ی مناسب برای بروز خلاقیتها نمونه سازی اثار هنری ، شناخت هویت ملی در هنر و ایجاد زمینه برای تامل و تفکر و گفتگو و طرح پرسش در زمینه ی هنر می باشد .
این پژوهش در بخشهای مختلفی ارائه میشود. ابتدا به تعریف مختصری از هنرو جایگاه ان در زندگی بشر تحولات آن پس ازانقلاب صنعتی و قرن حاضر پرداخته ، سپس به بررسی نمونه های موجود در ایران و جهان میپردازیم و در بخشهای بعدی به مسائل اقلیمی سایت ، استانداردها ، سازه و تاسیسات پروژه پرداخته و در آخر مبانی نظری ایجاد پروژه الترناتیوها و طرح نهایی مورد بررسی قرار میگیرد.
طرح نهایی بر اساس مطالعات انجام شده شامل چند زون اصلی است:
بخش خدماتی ، بخش اطلاع رسانی، بخش آموزشی و اداری.

مطالب مشابه :   مطالعات پردیس فرهنگی هنری 190 صفحه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب رساله خانه هنر 140 صفحه را مشاهده کنید.

رساله خانه هنر 140 صفحه
قیمت : 11000 تومان

جهت خرید کلیک کنید
رساله خانه هنر 140ص
رساله خانه هنر 140ص

فهرست مطالب رساله خانه هنر

پیش در آمد 12
موضوع طراحی: 12
گستره و ابعاد موضوع: 12
سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان: 12
ضرورت انجام موضوع: 13
فصل اول : مبانی نظری 14
پیشگفتار 15
منظور از هنر چيست؟ 16
کاربردهای هنر 19
کاربردهای شخصی هنر 20
کاربردهای اجتماعی هنر: 21
کاربردهای مادی هنر 23
هنرهای معاصر: 25
تصور فضایی جدید 27
کوبیسم: 27
تار و پود پرسپکتیو از هم می گسلد : 28
وسائل هنرمند برای بیان مقاصد خویش: 31
” پوریسم “:  35  رساله خانه هنر
” کنسترکتیوایسم “: 35
“نئو پلاستی سیسم “: 36
” فوتوریسم ” 39
شباهت روشها در نقاشی و ساختمان 43
نتیجه: 49
فصل دوم : نمونه های موجود 50
مطالعات موردی : 51
مرکز هنرهای بصری سا نزبری 51
موزه هنری کیمبل 58  رساله خانه هنر
شکل2-11 پلان موزه هنری کیمبل 59
موزه هنرهای معاصر تهران 60
فصل سوم : برنامه ریزی کالبدی 66
برنامه ریزی کالبدی و استانداردها: 67
استانداردهای معماری: 68
فضاهای نمایش: 68
فضاهای عملیاتی: 68
نمایشگاه 69
برنامه فیزیکی : 90
دیاگرام های ارتباطی: 94
فصل چهارم: اقلیم 97
اقليم‌ تهران‌ 99
مخاطرات‌ طبيعي‌[زلزله‌] 104  رساله خانه هنر
فصل پنجم: مطالعات سایت 105
تاريخچه‌ كالبدي‌ ـ مختصات‌ عمومي‌ شهر تهران‌ 109
ساختار اجتماعي‌ و اقتصادي‌ شهر تهران‌ 110
بررسي‌ خصوصيات‌ اراضي‌ طرح‌ 111
شرايط انتخاب‌ سايت‌ 111
مشخصات‌ اقليمي‌ و طبيعي‌ زمين‌ 113
شبكه‌ دسترسي‌ محدوده‌ 116
شكل‌ زمين‌ و كاربري‌ و موقعيت‌ 118
چشم‌انداز و مناظر دورنما 120
دسترسي‌ سايت‌ 123 رساله خانه هنر
فصل ششم: سازه و تاسیسات 124
سیستم اسکلت تمام فلزی: 126
سیستم باربربتنی: 127
معایب سیستم: 127
نتیجه: 128
پوشش سقف: 128
پوشش تیرچه و بلوک: 129
مهمترین ویژگی های سقف تیرچه بلوک در مقایسه با طاق ضربی و دال بتنی: 129
محدودیت سقف تیرچه بلوک : 129
سیستم وافل: 130
تاسیسات مکانیکی: 130
سیستم چیلر و هواساز: 130
سیستم ایرواشر: 131
سیستم کولر آبی: 131
سیستم های هواساز گرم: 131
سیستم تامین اب گرم: 131
عایق بندی تاسیسات: 132
کانالهی انتقال دهنده هوا: 132
آتش نشانی: 132
طبقه بندی نوع اتش سوزی: 133
کاربرد خاموش کننده ها: 133
انتخاب سیستم خاموش کننده: 133
تاسیات الکتریکی: 133
شدت روشنایی: 133
انواع چراغها: 134
برق اضطراری: 134
سیستم اعلام حریق: 134
سیستم شبکه کامپیوتری: 135
فصل هفتم: روند طراحی 136
ایده یابی: 137
اتودهای اولیه : 138
پلان ها: 143
مقاطع: 147
سایت پلان: 148
پرسپکتیوها: 149
منابع 153

مطالب مشابه :   مطالعات خانه هنر 115 صفحه

فهرست اشکال صفحه

شکل 1-1 خانه ی هنرمندان ایران 12
شکل 1-2 اثری از موهولی ناگی 22
شکل1-3 خانه XI پیتر آیزنمن 24
شکل1-4 آثاری از پیکاسو 28
شکل1-5 مجموعه باغ های ورسای 29
شکل1-6 برج ایفل 30
شکل1-7 اثاری از پیکاسو 31
شکل1-8 اثری از مالویچ 32
شکل1-9 آثاری از براک 33
شکل1-10 اثری از مالویچ 34
شکل1-11 اثری از ناگی 34
شکل1-12 آثاری از کنسترکتیویسم ها 35
شکل1-13 اثری از مالویچ 36
شکل1-14 اثری از موندریان 36
شکل1-15 اثری از موندریان 37
شکل 1- 16 خانه 6 پیتر آیزنمن 38
شکل 1-17 آثاری از موندریان 39
شکل1-18 آثار فوتوریستی 40
شکل1-19 اثری فوتوریستی 41
شکل1-20 اثری فوتوریستی 42
شکل1-21 اثری از سانت الیا 43
شکل1-22 پل آکوداک، اثر مایار 44
شکل1-23 پل ویداک ، اثر مایار 44
شکل 1-24 آثاری از هنری ماتیس 45
شکل1-25 پل تور، اثر مایار 46
شکل1-26 اثری از پیکاسو 47
شکل1-27 مدرسه ی باهاس ، اثر گرپیوس 47
شکل1-28 لوکربوزیه 48
شکل1-29 لوکربوزیه 49
شکل2-1 نمایی از مرکز هنرهای بصری سانزبری 51
شکل2-2 نمایی از مرکز هنرهای بصری سانزبری 52
شکل2-3 مرکز هنرهای بصری سانزبری 52
شکل2-4 مرکز هنرهای بصری سانزبری 53
شکل2-5 موزه ی هنرهای معاصر نا اشیما 53
شکل2-6 موزه ی هنرهای معاصر نا اشیما 54
شکل2-7پلان های موزه ی هنرهای معاصر نا اشیما 55
شکل2-8 موزه هنرهای مدرن فورت ورث 55
شکل2-9 موزه هنرهای مدرن فورت ورث 57
شکل2-10 پلان های موزه هنرهای مدرن فورت ورث 57
شکل2-12 موزه هنری کیمبل 60
شکل2-13 نمایی از موزه هنرهای معاصر تهران که در آن نورگیرهای سقفی به عنوان یک عامل شاخص در فرم بنا دیده میشوند 61
شکل2-14 پلان موزه هنرهای معاصر 62
شکل2-15 نمایی از موزه هنرهای معاصر تهران 63
شکل2-16 نمایی از موزه هنرهای معاصر 64
شکل2-17 نمایی از باغ مجسمه موزه هنر های معاصر تهران 65
شکل3-2 مسیرهای حرکت 70
شکل3-3 نورپردازی 71
شکل3-4 نورپردازی 72
شکل3-5 آکوستیک سالن 75
شکل3-6 شیب سالن نمایش 76
شکل3-7 گالری هنر و تکنولوژی 85
شکل3-8 گالری ادغام هنرهای بصری 85
دیاگرام 3-1 : ارتباط حوزه ها 94
دیاگرام3-2 : ارتباطات طبقه ی همکف 95
دیاگرام3-3 : ارتباطات طبقه ی اول 95
دیاگرام3-4 : ارتباطات طبقه ی دوم 96
دیاگرام3-5 : ارتباطات طبقه ی سوم 96
شکل4-1 جدول زیست- اقلیمی 98
شکل4-2 جدول زیست- اقلیمی ساختمانی 99
شکل4-3 مشخصات اقلیمی تهران 100
شکل4-4 نمودار جهت وسرعت باد 103
شکل5-1 نقشه ی تقسیمات استانی 106
شکل5-2 منطقه ی سایت در مناطق شهر تهران 107
شکل5-3 نقشه ی سایت در محدوده ی منطقه 108
شکل5-4 دسترسی به مراکز مهم شهر 112
شکل5-5 عکس های هوایی سایت 113
شکل5-6 جهت تابش آفتاب، باد مناسب و نور به سایت 114
شکل5-7 جهت تابش آفتاب و بادهای سایت 115
شکل5-8 قرارگیری سایت در میان بزرگراه های اصلی 117
شکل5-9 عکس های سایت 118
شکل5-10 کتابخانه ملی ایران 119
شکل5-11عکس های سایت 120
شکل5-12 عکس های سایت 121
شکل5-13 عکس های سایت 122
شکل5-14 نقشه ی موقعیت سایت از لحاظ دسترسی های شهری 123

مطالب مشابه :   مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند

 

رساله خانه هنر 140 صفحه
قیمت : 11000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید