مطالعات خانه معمار 300 صفحه

رساله خانه معمار دانلود مطالعات طراحی خانه معمار, ضوابط و استاندارد طراحی خانه معمار, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه معمار, دانلود رایگان رساله معماری خانه معمار, نمونه موردی و نمونه مشابه رساله خانه معمار , دانلود تحقیق معماری خانه معمار, مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه معمار

رساله خانه معمار

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات خانه معمار 300 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات خانه معمار 300 صفحه
قیمت : 16000 تومان
همراه این مطالعات نقشه های خانه معمار بصورت عکس و رندرها نیز ارسال می شود.
نکته : نقشه های این مطالعات بصورت عکس می باشد و اتوکد نمی باشد.
جهت خرید کلیک کنید

فهرست مطالب مطالعات خانه معمار دانلود رساله معماری خانه معمار

چکیده 1
مقدمه 3
بخش اول 3
بخش اول 4
فصل اول 5
مقدمه 5
1-1-شرح مساله 6
1-2-هنر بودن معماري 6
1-3-تعليم و تربيت معماري 9
1-4-نگرشي به روش آموزش معماري در گذشته و حال 11
1-5-جمع بندي 14
فصل دوم 16
شناخت خصوصيات عمده معماري ايران 16
شناخت خصوصيات عمده معماري ايران 17
2-1- سبك هاي عمده معماري ايراني 18
2-2- ديدگاه هاي نظري و مفهومي در معماري ايران 18
2-2-1- شيوه برخورد تاريخي با معماري ايران 20
2-2-2-شيوه برخورد ايدئولوژيك با معماري ايران 21
2-2-4- شيوه برخورد مردم شناسانه با معماري ايران 23
2-2-5- شيوه برخورد قياسي با معماري ايران 24
2-2-6-شيوه برخورد معرفت شناسانه با معماري ايران 24
2-3- ويژگي هاي عمومي معماري ايران 26
2-3-1- الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران 27
2-3-2-ارتباط هسته هاي شهري با هم 29
2-3-3-چشم اندازها و ديدهاي پي در پي 31
2-3-4-استقلال هسته ها 32
2-3-5-انعكاس 33
2-3-6-ورودي 35
2-3-6-2-فضاهاي ورودي مساجد در معماري سنتي ايران 37
2-3-6-3-اجزاي تشكيل دهنده 39
2-3-7-درون گرايي 41
2-3-9-پيوند با طبيعت 44
2-3-10-هندسه 45
2-3-11-شفافيت و تداوم 50
2-3-12-راز و ابهام 51
2-3-13-تعادل موزوني، توازن احساس 53
2-3-14-چشم دل 57
فصل سوم 63
بررسي تحولات معماري معاصر ايران 63
بررسي تحولات معماري معاصر ايران 65
3-1- معماري دوره قاجار 68
فصل چهارم 103
بررسی نمونه های داخلی و خارجی مرتبط با پروژه 103
4-1-بررسي نمونه هاي داخلي 104
4-1-1-خانه هنرمندان ايران 104
4-1-1-1-امكانات خانه هنرمندان ايران 106
4-1-1-2-فعاليت ها 107
4- 1 -2-جامعه مهندسان معمار ايران 111
4-1-2-1-اساسنامه جامعه مهندسان معمار ايران 111
4-1-3-1- بخش اسناد و مدارك : 117
الف-فعاليت ها و ويژگي ها 125
ب-منبع تامين درآمد 126
4-2-2-ريبا (Riba) انگلستان / لندن 127
الف-فعاليت ها و ويژگي ها 127
ب-منبع تامين درآمد 128
انستيتو معماري هلند (NAI) رتردام : 129
ب-منبع تامين درآمد 131
4-2-8-موزه معماري آلمان/ فرانكفورت 134
الف-فعاليت ها و ويژگي ها 134
4-2-9-مركز معماري كانادا 136
4-2-10-مركز گتي، (GETTY) كاليفورنيا / لس آنجلس 138
فصل پنجم 145
مطالعات تاريخي، جغرافيايي، 145
5-1-تاريخچه شهر تهران 146
5-1-1- سوابق تاريخي و سازمان يابي تهران قبل از احداث برج و بارو 146
5-1-1-1- تهران به عنوان روستايي از آبادي هاي اطراف ري 146
5-1-1-2- ري به عنوان مادر شهر ناحيه اي 147
5-1-2- روند اهميت يافتن تهران از ويراني ري تا روي كار آمدن قاجاريه 150
5-1-2-1-تهران در دوره صفويه 150
فصل ششم 209
مبانی نظری معماری 209
مباني نظري معماري : 210
6-1- طرح نوسازي اراضي عباس آباد 211
6-1-1-محورهاي كلي شكل دهنده معماري ايران 211
6-1-2-معماري مورد نظر 212
6-2-معمار، زيبايي در كمال است . 214
6-2-1-زيبايي چيست؟ 214
« وحدت، کمال، تناسب، وضوح» 216
6-2-2-زيبايي در كمال است. 216
با مطالعه و تفکر در مطالب فوق بر این عقیده استواریم که زیبایی همچون موجودی مقدس آفرید خداوند است تا به گفته فروید تسكين بخش جانها باشد. این موجود همچون تمامی مخلوقات دارای جسمی فانی و روحی باقیست. 216
فصل هفتم 218
تدوین اصول، ضوابط و معیارهای طراحی 218
تدوين اصول، ضوابط و معيارهاي طراحي 219
7-1-1- ضوابط و مقررات مربوط به اراضي كاربري فرهنگي 219
7-1-1-1- ضوابط مربوط به تفكيك زمين 219
7-1-1-2- ضوابط مربوط به احداث ساختمان 220
7-1-2- ضوابط مربوط به به سازي سيماي شهري 221
7-1-3- خلاصه گزارشات 222
طراحي محل كار 231
مساحت كار مفيد 232
توالت ها 232
پلكان ها 232
تجهيزات اساسي 234
7-3-4-تئاترها ، سالن هاي نمايش 235
تماشاگران و تشخيص تقاضا 235
قسمت مخصوص تماشاگران و صحنه / محل بازي 235
ارتفاع صندلي ها 237
محل كنترل 240
محل راهنمايي 240
موضوعات 240
قفسه هاي ستوني كتب 240
كيفيت سطوح و سرويس ها 241
طرح فضاهاي كتابخانه 241
استاندارد فواصل ميزها و صندلي ها و اندازه هاي آنها 241
بلندي ميزهاي مطالعه 242
بلندي صندلي 243
دستشويي ها 243
7-3-6-بوفه و چايخانه 243
تصویر 59. نوعي چيدمان كافه تريا (نویفرت، 2000) 244
7-3-7-رستوران ها 244
استانداردهاي طراحي رستوران 246
– پيشخوان جهت پيش غذا 248
– سرويس كافه 248
– سرويس كافي شاپ 248
7-3-8-سرويس هاي بهداشتي 249
7-3-9-پله ها 250
عرضهاي پيشنهادي براي زواياي مختلف در پاركينگ 252
7-4-1-حوزه ورودي 254
7-4-2-حوزه نمايشگاهها و گالري ها 255
7-4-3-حوزه آموزشي 256
7-4-4-حوزه فرهنگي 257
7-4-5-حوزه اجتماعات و همايشها 258
7-4-6-حوزه رفاهي 259
7-4-7-حوزه اداري 261
7-4-8-حوزه خدمات و پشتيباني 261
7-4-9-حوزه پاركينگ 262
فصل دوم 294
روند شکل گیری طرح بر اساس ایده های اولیه 294
مدارک طرح 312
منابع و مآخذ 325
الف-منابع و مآخذ فارسي 325
ب-منابع و مآخذ لاتين 327
پ-سايت ها 328

مطالب مشابه :   مطالعات پژوهشکده حافظ شناسی 160 صفحه

دانلود مطالعات طراحی خانه معمار

چکیده
رساله خانه معمار خانه معمار ايران عنوان پروژه اي با اهدافي گوناگون است. ايجاد امكاني جهت تقويت ارتباط و شناخت عميق تر مردم از معماري با تكيه بر ابزارهاي آموزشي و پژوهشي، گردهمايي معماران و صاحب نظران، بر پايي نمايشگاه ها و همايش هاي مختلف و … از آن جمله اند.
همچنين تلاش شد تا بناي مجموعه نيز نمونه اي مناسب از معماري معاصر ايران بر پايه مفاهيم و مظاهر معماري درخشان اين سرزمين باشد.
مجموعه مطالعات پروژه ” خانه معمار ايران”، در قالب دو بخش ارائه شده است.
بخش اول خود شامل هفت فصل مي باشد كه به هر يك مختصرااشاره مي شود:

استاندارد طراحی خانه معمار word پروپوزال خانه معمار دانلود رایگان برنامه فیزیکی خانه معمار دانلود رایگان پایان نامه خانه معمار دانلود رایگان رساله خانه معمار دانلود رایگان مطالعات خانه معمار

ضوابط و استاندارد طراحی خانه معمار

رساله خانه معمار فصل اول؛ شامل شرح مساله و بررسي علل و ضرورتهاي انتخاب موضوع و سخني چند در باب معماري و بحث چگونگي آشنايي و آموزش معماري در گذشته و حال بوده كه به همراه
نتيجه گيري ارائه مي شود.
فصل دوم؛ با توجه به تمركز اصلي موضوع پروژه بر معمار و معماري، بر آن شديم تا طي اين فصل و فصل بعدي مطالعاتي متناسب با امكانات و حوصله پروژه در زمينه شناخت خصوصيات عمده معماري ايران و تعمق در مفاهيم آن، بيان نماييم.
فصل سوم؛ در اين فصل و در ادامه مباحث بنيادين معماري، به تحولات و ريشه هاي معماري معاصر ايران و نتايج حاصل از آن مي پردازيم.
فصل چهارم؛ گامي ديگر در برنامه ريزي مجموعه جلوتر مي گذاريم؛ با بررسي نمونه هاي مشابه داخلي و جهاني، اهم از مراكز معماري و موزه هاي معماري، از جهت فضاها و فعاليتهاي آنها و نتايج حاصله به موضوع طرح نزديكتر مي شويم.
فصل پنجم؛ كه خود بر دو قسمت تقسيم مي شود. قسمت نخست، شامل مطالعات تاريخي

دانلود رایگان پایان نامه معماری خانه معمار دانلود رایگان رساله پایان نامه معماری خانه معمار رساله خانه معمار در تهران دانلود رایگان مطالعات خانه معمار رساله خانه معمار با رویکرد معماری پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه معمار

شكلگيري و توسعه شهر تهران به عنوان در بر گيرنده سايت پروژه و در قسمت دوم به مطالعات مرتبط با محيط طبيعي و محيط مصنوع پيرامون سايت پرداخته شده است. شناخت خصوصيات طبيعي سايت از قبيل شرايط اقليمي ( باد، آفتاب، بارش و … )، زمين شناسي، خاك، پوشش گياهي و كاربريهاي پيراموني و شريانهاي اصلي ارتباطي از اهم مباحث است.
فصل ششم؛ در اين فصل، ساختار فكري و تبديل آن به عناصر كالبدي ارائه مي شود. بحث مباني نظري پروژه و اينكه چگونه معمار سعي در ايجاد توازن ميان نظرات خود، الزامات بالادست و نيازهاي مخاطبين دارد.
فصل هفتم؛ كه مجموعه اي است از ضوابط، مقررات، دستورالعملها و استانداردها كه در زمينه هاي گوناگون به طور مستقيم و غير مستقيم در طرح موثر بوده اند. در انتهاي اين فصل برنامه ريزي فيزيكي پروژه كه نتيجه تلاشي چندين هفته اياست، ارائه شده است.
رساله خانه معمار در بخش دوم، بحث طراحي و مداخله با توجه به جميع مطالب و دستاوردهاي پروژه با در نظر گرفتن نكاتي چند در رابطه با موقعيت سايت،نتايج حاصل از مطالعات طرحهاي گذشته كه توسط مشاورين و ارگانهاي دولتي صورت پذيرفته و جزئيات مرتبط ديگر، مد نظر قرار مي گيرد. در پايان اين بخش، گزارشي از روند طراحي و همچنين مدارك طراحي پروژه تقديم مي گردد.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه شهروند | دانلود رساله خانه شهروند


رساله خانه معمار ریز فضاهای خانه معمار ضوابط طراحی خانه معمار مطالعات خانه معمار مطالعات کامل خانه معمار نمونه موردی خانه معمار

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه معمار

مقدمه
رساله خانه معمار آيا گفتگو درباره معماري ارزشي دارد؟ يا در عرصه عمل است كه ارزش معماري معلوم خواهد شد. يعني معماري خواهد توانست بي واسطه منتقدان و هنرسنجان، خود با مردم و قلب و روحشان سخن بگويد؟
تا بنايي بر پا نشود معماري ظهور پيدا نمي كند و گويا روزگاري بوده است كه براي ذكر ارزش آن زياد از الفاظي كوتاه چون زيبا، موزون، با شكوه بر زبان نمي رفته و پيدا است كه اگر روزي طبع
زيبا پرستي از كار باز ايستد از تحليل و استدلال كاري بر نخواهد آمد. اما افزون بر اينكه از روزگار قديم آموزش هنر و از جمله معماري با تعريف هايي همراه بوده موضوعات جديدي براي بحث درباره معماري پيدا شده است. يكي اينكه روزگار ما روزگار سيطره علم تحليلي است و عرصه هنر هم از آن بر كنار نمانده؛ ديگر اينكه معماري در دامان حرفه و حرفه در دامان فرهنگ رشد مي كند و امروز كه حرفه در تكنيك و فرهنگ رشد مي كند و فرهنگ در مردم پذيري داخل شده است، معماري هم بيش از پيش موضوع نقد و تفسير قرار گرفته و آخر آن نقد و تفسير در فضاي مردم پذيري درحد قال نزول يافته، صفاي دريافت بي واسطه را مكدر كرده است .

دانلود مطالعات خانه معمار دانلود رساله معماری خانه معمار ppt ریز فضا و برنامه فیزیکی خانه معمار ضوابط و استاندارد خانه معمار پایان نامه خانه معمار نمونه موردی ایرانی خانه معمار

دانلود رایگان رساله خانه معمار

1-1-شرح مساله
رساله خانه معمار آيا گفتگو درباره معماري ارزشي دارد؟ يا در عرصه عمل است كه ارزش معماري معلوم خواهد شد. يعني معماري خواهد توانست بي واسطه منتقدان و هنرسنجان، خود با مردم و قلب و روحشان سخن بگويد؟
تا بنايي بر پا نشود معماري ظهور پيدا نمي كند و گويا روزگاري بوده است كه براي ذكر ارزش آن زياد از الفاظي كوتاه چون زيبا، موزون، با شكوه بر زبان نمي رفته و پيدا است كه اگر روزي طبع
زيبا پرستي از كار باز ايستد از تحليل و استدلال كاري بر نخواهد آمد. اما افزون بر اينكه از روزگار قديم آموزش هنر و از جمله معماري با تعريف هايي همراه بوده موضوعات جديدي براي بحث درباره معماري پيدا شده است. يكي اينكه روزگار ما روزگار سيطره علم تحليلي است و عرصه هنر هم از آن بر كنار نمانده؛ ديگر اينكه معماري در دامان حرفه و حرفه در دامان فرهنگ رشد مي كند و امروز كه حرفه در تكنيك و فرهنگ رشد مي كند و فرهنگ در مردم پذيري داخل شده است، معماري هم بيش از پيش موضوع نقد و تفسير قرار گرفته و آخر آن نقد و تفسير در فضاي مردم پذيري درحد قال نزول يافته، صفاي دريافت بي واسطه را مكدر كرده است.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه علوم و فناوری 170 صفحه

نمونه موردی خارجی خانه معمار پاورپوینت نمونه موردی خانه معمار داخلی دانلود رایگان نمونه موردی خانه معمار نمونه موردی خانه معمار ایرانی نمونه موردی خانه معمار خارجی نمونه موردی خانه معمار خارجی رایگان

نمونه موردی و نمونه مشابه خانه معمار

1-2-هنر بودن معماري
رساله خانه معمار به يك معني هنر عنصر لازم همه ساختمانهاي متمدن است و به معناي ديگر هنر كيميايي است خاص آفرينشهاي شورانگيز. بر سر هنر بودن با چگونه هنر بودن معماري اختلاف بين يكي از اين دو جنبه بر مي خيزد؛ كدام ابزار و وسيله را مي توان تصور كرد كه در ساختن آن هنر به كار نرفته باشد؟ بحث بر سر ماهيت هنر موجود در يك صدايي و هنر موجود در يك قطعه شعر است.
آيا اگر شعر و موسيقي و نقاشي و مجسمه سازي همه به اندازه اساس و مسكن و اسباب منزل ضرورت پيدا مي كردند همچنان در مقام و منزلت كنوني باقي مي ماندند؟ يا با چه آزموني مي توان ماهيت و مقام معنوي خصوصيات و آفرينشهاي گوناگون را سنجيد؟ كاربرد مهارت و چيره دستي، انگيزش آفرينش و تحسين و تحريك عواطف و احساسات، نشانه يا ملاك يا وسيله آزمون هستند كه هر كس آنها را تجربه كرده است اين نشانه ها را دارد.

دانلود رایگان نمونه موردی خانه معمار خارجی تحلیل نمونه موردی خانه معمار دانلود نمونه موردی خانه معمار رساله خانه معمار pdf رساله خانه معمار رایگان دانلود رایگان رساله خانه معمار

دانلود مطالعات خانه معمار

رساله خانه معمار همه پيشه ها و صنعت ها كه ساختن و آماده كردن كالاها و ابزارهاي مورد احتياج جامعه را بر عهده دارند به مهارت نيازمندند. با مهارت و تسلط است كه ماده خام به وسيله اي، كارساز و شكيل تبديل
مي شود، چه معماري كه كالايي همگاني است و چه موسيقي و نقاشي و مجسمه سازي كه چنان نيستند، در اين ملاك شريك اند.
رساله خانه معمار دومين نشانه، آفرين و تحسيني است كه بي اختيار نثار سازنده و آفريننده آن وسيله كارساز و شكيل ميكنيم.
محرك اين آفرين و تحسين بي اختيار، جز ادراك مهارت هنري مستمر در اثر ساخته شده نيست. بايد ذوق يا حسي در آدمي وجود داشته باشد كه سودمندي توام با زيبايي وسايل و ابزارها را ادراك كند. علاوه بر اين اتحاد سودمندي و زيبايي كه در دوره هايي از تاريخ رو به تكامل داشته و در دوره هايي ديگر به انحطاط گرایيده حاكي از كمال جويي قوه ادراك در سايه تجربه و تربيت است. برگرديم به معماري، معماري هنري است همگاني و ضروري و بايد اصيل و معتدل باشد. اما خصوصيتي يگانه آن را از همه هنرها ممتاز مي كند و آن اينكه معماري خانه و مامن انسان و ادامه و مكمل و در عين حال رقيب طبيعت است.

دیدگاهتان را بنویسید