خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات مجتمع نگهداری کودکان و سالمندان / مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط 95 صفحه

مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط 95 صفحه

رساله خانه سالمندان مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط دانلود مطالعات طراحی خانه سالمندان, ضوابط و استاندارد طراحی خانه سالمندان, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه سالمندان, دانلود رایگان رساله معماری خانه سالمندان, نمونه موردی و نمونه مشابه خانه سالمندان, دانلود تحقیق معماری خانه سالمندان, مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه سالمندان

دانلود مطالعات طراحی خانه سالمندان

رساله خانه سالمندان با توجه به رشد روز افزون افراد سالمند در جامعه و عدم توجه خانواده ها به این قشر، این امر را ضروری می-سازد تا فضایی متناسب با شرایط خاص آن ها طراحی شود تا در صورت ضرورت سالمند بتواند زندگی توام با آرامش را در آنجا سپری کند. همچنین با توجه به تکنولوژی معماری هر روز شاهد بوجود آمدن سبک ها و موج های جدیدی در معماری هستیم که به صورت فرم های متفاوت و عجیب خود را مطرح می کنند. اما به راستی سوال اینجاست که کدام اثر معماری را می توان پایدار معرفی کرد؟
پژوهش حاضر به بررسی اصول معماری خانه سالمندان می پردازد و با توجه به این اصول و بررسی روانشناسی محیط بدلیل ایجاد فضایی متناسب با روح و روان مصرف کنندگان، به طراحی خانه سالمندان در دو بخش اقامت موقت و دائم در شهر اصفهان می پردازد.
استاندارد طراحی خانه سالمندان پروپوزال خانه سالمندان دانلود رایگان برنامه فیزیکی خانه سالمندان
رساله خانه سالمندان

دانلود رایگان پایان نامه خانه سالمندان دانلود رایگان رساله خانه سالمندان دانلود رایگان مطالعات خانه سالمندان

ضوابط و استاندارد طراحی خانه سالمندان

مقدمه
رساله خانه سالمندان پدیده ی سالمندی سیری طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی ویژه ای در بدن رخ می دهد. چشم ها، گوش ها، استخوان ها و عضلات دستخوش تغییرات هماهنگ می شوند که روند پیری خوانده می شود. در این مرحله مناسبات اجتماعی سالمندان دگرگون شده و نیاز های جدیدی نمایان می گردد. دوره سالمندی چون دیگر مراحل عمر بخشی از زندگی است که به اندازه دوران جوانی مستلزم پشت سر نهادن است چگونگی گذراندن این دوران مهم است نه به انتها رسیدن در آن.
افزایش تعداد افراد سالمند به عنوان نسبتی از کل جمعیت جهان توجه خاص به مشکلات سنین پیری و پیری شناسی را ضروری می سازد.

مطالب مشابه :   مطالعات خانه کودکان کار - دانلود رساله معماری کودکان کار

نمونه موردی خانه سالمندان ایرانی نمونه موردی خانه سالمندان خارجی نمونه موردی خانه سالمندان خارجی رایگان
رساله خانه سالمندان ریز فضاهای خانه سالمندان ضوابط طراحی خانه سالمندان

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای خانه سالمندان

رساله خانه سالمندان در ایران به طور معمول، سن 65 سالگی را شروع پیری در نظر می گیرند و جمعیت سالمندان در دهه ی 75-1365 از 3درصد به 3/4درصد افزایش یافته است با این روند صعودی رشد تعداد سالمندان در ایران، توجه به نحوه زندگی آنان و ایجاد شرایط زیستی و روانی از ضروریات به شمار می-آید. سالمندان به دلیل موقعیت سنی و اجتماعی و برخورد از فراغت بیشتر و بخصوص لزوم فعالیت های جسمانی منظم و مداوم زمان بیشتری از اوقات خود را در فضای باز محل سکونتشان سپری می کنند.

دانلود رایگان نمونه موردی خانه سالمندان خارجی تحلیل نمونه موردی خانه سالمندان دانلود نمونه موردی خانه سالمندان
مطالعات خانه سالمندان مطالعات کامل خانه سالمندان نمونه موردی خانه سالمندان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانه سالمندان

بنابراین طراحی محیطی مطابق با شرایط خاصی که از نظر جسمانی، حسی، اجتماعی و فیزیولوژیکی پشتیبان سالمند باشد، در رفع نیازهای ویژه آنان تاثیر مثبت داشته باشد و این امکان فراهم آید که دوران سالمندی آنان در محیطی که شایستگی آن را دارند طی شود ضروری است.

رساله خانه سالمندان pdf رساله خانه سالمندان رایگان دانلود رایگان رساله خانه سالمندان
دانلود مطالعات خانه سالمندان دانلود رساله معماری خانه سالمندان ریز فضا و برنامه فیزیکی خانه سالمندان

دانلود رایگان رساله خانه سالمندان

تعریف مساله
1. تعریف سالمندی
2. اصول و مبانی طراحی فضا برای پاسخگویی به نیازهای روحی ،جسمی و عملکردی بهره برداران سالمند چیست؟
3. تعریف پایداری
4. چگونگی شکل گیری معماری پایدار
5. چگونگی تاثیر اصول معماری پایدار و معماری سبز بر طراحی معماری؟
6. همچنین تعریف روانشناسی محیط و چگونگی تاثیر گذاری آن در طراحی، طرح مورد نظر؟

مطالب مشابه :   مطالعات سرای سالمندان 135 صفحه

دانلود رایگان مطالعات خانه سالمندان رساله خانه سالمندان با رویکرد معماری پایدار
ضوابط و استاندارد خانه سالمندان پایان نامه خانه سالمندان نمونه موردی ایرانی خانه سالمندان

نمونه موردی و نمونه مشابه خانه سالمندان

اهمیت و دلایل ضرورت انجام طرح
1. با توجه به آن که اثر خانه های سالمندان در ایران بصورت تغییر کاربری هستند نتایج حاصله می تواند در ساخت خانه های سالمندان بسیار موثر باشد.
2. با توجه به آن که سالمندی از جمله مسائلی است که در جامعه گریزی از آن نیست، نتیجه این تحقیق می تواند به صورت راهبردهایی در زمینه طراحی فضاهای خاص سالمندان بیان شود.
3. نتایج چنین مطالعاتی می تواند روش های تازه ای در آموزش معماری دز دانشکده های معماری را مطرح سازد، به طوری که دانشجویان هنگام تمرین موضوع های مختلف معماری به تمام جنبه های معماری پایدار و رفتار محیط توجه داشته باشند.

دانلود رایگان پایان نامه معماری خانه سالمندان دانلود رایگان رساله پایان نامه معماری خانه سالمندان رساله خانه سالمندان در تهران
نمونه موردی خارجی خانه سالمندان نمونه موردی خانه سالمندان داخلی دانلود رایگان نمونه موردی خانه سالمندان

دانلود مطالعات خانه سالمندان

اهداف طرح
1. طراحی محیطی مطابق با شرایط خاص سالمندان.
2. طراحی مطابق با ضوابط بهینه سازی انرژی.
3. ایجاد فضایی با نور و تهویه مناسب.
4. ایجاد فضایی متناسب با روان سالمندان.
5. طراحی مطابق با مفهوم واقعی معماری پایدار.

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط  95 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط 95 صفحه
قیمت : 9000 تومان
همراه این مطالعات نقشه و عکس های سه بعدی نیز ارسال می شود.
جهت خرید کلیک کنید

(1)فصل اول کلیات پژوهش: 5
1-1 چکیده 6
1-2 مقدمه 7
1-3تعریف مساله 8
1-4اهمیت و دلایل ضرورت انجام طرح 8
1-5اهداف طرح 9
(2)فصل دوم پیشینه تحقیق: 10
2-1بخش اول اصفهان: 11
2-1-1رشد تاریخی شهر اصفهان 12
2-1-2اصفهان در سالهای قبل از اسلام: 14
2-2بخش دوم سالمندان: 17
2-2-1تعریف سالمندی 18
2-2-2پیدایش خانه های سالمندان در جهان 19
2-2-3مراکز خدماتی روزانه جهان 19
2-2-4خانه های سالمندان در ایران 23
2-2-5لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران 25
2-2-6ویژگی های جسمانی 29
2-2-7نیازهای جسمانی سالمندان 29
2-2-8ویژگیهای روحی و روانی سالمندان 31
2-2-9مطالعات موردی 33
2-3بخش سوم رفتار محیط: 36
2-3-1مقدمه 37
2-3-2روانشناسی محیط 38
2-3-3روانشناسی و معماری 41
2-3-4ثبت الگوهای رفتاری 44
2-3-5شخصيت 45
2-3-6تفاوت فردی در رفتار 45
2-3-7شخصيت برون نگر در برابر شخصيت درون نگر 45
2-3-8پنج ارتباط بين محيط و شخصيت 46
2-3-9حريم خصوصی (نهان خواهی) 47
2-3-10تعريف قرارگاه رفتاری 48
2-3-11قرارگاه هاي رفتاري 49
2-3-12حريم قرارگاه ها يا مكان هاي رفتاري 51
2-3-13اثر قرارگاه هاي رفتاري بر رفتار افراد 51
2-3-14معماری، محیط، استرس 51
2-3-15استرسزاهاي محيطي 53
2-3-16محيط هاي استرس زا 55
2-3-17ادراک محيط 55
(3)فصل سوم روش تحقیق: 58
3-1بخش اول روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات: 59
3-1-1مقدمه 60
3-1-2معنای اصطلاحی تحقيق: 61
3-1-3تفاوت سؤال با مسأله: 61
3-1-4روش تحقیق و مراحل انجام کار 63
3-2بخش دوم شناخت جغرافیایی و اقلیم اصفهان : 64
3-2-1مقدمه 65
3-2-2جغرافیای استان اصفهان 66
3-2-3مساحت استان اصفهان: 67
3-2-4تقسيمات استان اصفهان: 67
3-2-5جمعيت استان اصفهان: 67
3-2-6آب و هواي استان اصفهان 69
(4)فصل چهارم مبانی و چهارچوب نظری : 73
4-1-1بخش اول نتیجه گیری مطالعات : 74
4-2-1بخش دوم استانداردها و توصیه های طراحی خانه سالمندان : 77
4-2-2کلیات 78
4-2-3مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان 79
4-2-4فضاهای مورد نیاز در خانه های سالمندان و توصیه های طراحی آنها 80
(5)فصل پنجم طراحی : 93
نتیجه گیری : 94
(6)منابع 96

دیدگاهتان را بنویسید