مطالعات تئاتر شهر 135 صفحه

دانلود رساله طراحی تئاتر شهر

رساله تئاتر شهر یکی از هنرهای اسلامی نمایش ویکی از عناصر معماری سالن تئاتر می باشد. این رساله بر آن شد که طی بیان تاریخچه سالن های تئاتر و نحوه ی پیدایش آنها و همچنین بیان نمایش های سنتی ایرانی و اسلامی توجهی شایان به بحث تئاتر را داشته و با معرفی نمونه های داخلی و خارجی نگاه اسلامی تئاترها که بیشتر برای رواج اسلام و راه امام حسین (ع ) بوده را جلوه گر سازد . امید است این گام کوچک نگاه ویژه ای به بحث تئاتر سنتی ایران عزیزمان را ایجاد کرده و آغاز گر راهی باشد برای حفظ ارزشها و هویت مردم مسلمان جهان.

ضوابط و استاندارد طراحی تئاتر شهر

مقدمه :
رساله تئاتر شهر نمایش یکی از کردارهای انسانی است که در ذهن و جسم با هم به فعالیت می پردازند .کارکرد یا وظیفه اجتماعی آن ، چه آگاه و از روی قصد و چه ناآگاه و عاری از تعمد ذهنی ، چه به قصد خنده انگیزی و چه با هدف تالم آفرینی ، تثبیت یا تغییر بینش ها ، باورها و آرزوها و در نتیجه رفتارهای اجتماعی است . در همه نمایش ها بازیگران با ایفاء نقشی که بر عهده می گیرند ، بینشی ، باوری یا ارزشی را مورد انتقاد و تخریب یا پشتیبانی و تحکیم قرار می دهند و به این ترتیب ، نمایش در ظاهر ، تفریح و سرگرمی ، وظایف چند گانه ای به عهده دارد که بسته به توانایی تنظیم کنندگان ، تهیه کنندگان ، صحنه سازان و بازیکنان کم و بیش با موفقیت یا نارسایی به انجام می رسد . این وظایف و کارکردها عبارتند از :1) تصویر و تجسم بینش ها و رفتارهای اجتماعی که از طریق آن 2) ارزشهای رایج و متداول فرهنگی – اجتماعی نقد و ارزش گذاری تازه می شوند و 3) ارزشهای تازه راه یافته به جامعه پسندیده یا ناپسند جلوه گر می گردند و در نتیجه 4 ) پرورش و آموزش اجتماعی که چیزی جز تغییر یا تثبیت بینش ها و ارزشها و رفتارهای جمعی نیست صورت می گیرد و در ضمن 5 ) زمینه و وسیله برای بروز استعداد ها که می توانند در خدمت وظایف یاد شده باشند ، یعنی استعداد نمایشی تأمین گردد.
رساله تئاتر شهر

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای تئاتر شهر

رساله تئاتر شهر نمایش یعنی نمایش دادن ، بازنمودن و مترادف اصطلاح های تماشا ، تقلید و بازی است . پس هر یک از شکلها و شاخه های گوناگون این هنر جزیی از مفهوم نمایش ست .
نمایش در آغاز از تحول رسمها و نیایش های مذهبی پدید آمد.اصولاً در سرزمینهایی که دین های چند خدایی داشتند ، مانند هند و یونان ، روحیه نمایش پذیری قویتر بود .چرا که خدایان در آنها حالتی انسانی تر داشتند . پرستشگاه های خدایان هندی و اصولاً نیایش مذهبی در کشوری مانند هند ، همانا رقص و موسیقی و نمایش است.اما در ایران تک خدایی (چه زرتشتی و چه اسلامی ) ، از آنجا که قادر مطلق تک است ، صورت ناپذیر نیز هست و برای همین خدای ایرانی ، حتی به هنگام موبدان که مذهب را با تجمل و روشنی آمیخته بودند ، موسیقی و رقص را کار دیوان و جادوگران می دانست و نفی می کرد .

مطالب مشابه :   مطالعات سالن تئاتر 135 صفحه

دانلود رایگان رساله تئاتر شهر

رساله تئاتر شهر موضوع اساطیر مذهبی یونان چند خدایی در آغاز ، همانا روابط و جنگهای خدایان با یکدیگر بود و در مسیر تحول و پس از گذشت چند قرن به جنگ انسان با خدا یعنی تقدیر بدل شد یا از مضامین الهی به مضامین دنیوی رسید.یعنی از نظارت عامل مراجع مذهبی بر آن کاسته شد و عامل تعیین کننده مردم در آن وسعت یافت و به جایی رسید که امروز می بینیم.

رساله تئاتر شهر پایه نمایش در ایران عوام بوده اند و از آنجا که تاریخ ما تاریخی منقطع است که در طول آن قربانیان اصلی بگونه ای همان عوام بوده اند، اطلاعاتی که پژوهشگران نمایشی ما از وجود نمایش در ایران و در دوران پیش از اسلام بدست می دهند بخشا با حس و گمان و با شک و تردید همراه است .

نمونه موردی و نمونه مشابه تئاتر شهر

رساله تئاتر شهر چرا که نمایشگران عامی خواندن و نوشتن نمی دانسته اند و نمایش ها توام با بداهه گویی و آفرینش حضوری بوده است. نمایش هنری نقاد است و از آنجا که تاریخ ما تاریخ سلطه ی استبداد است ، روحیه ی منتقد نمایش برای خود کامگان تحمل پذیر نبوده است و تنها خواهان جنبه های مسخرگی و دلقکی آن بودند.
شاید یکی از روشنترین مدارک قابل استناد در مورد وجود نمایش ((تاریخ بخارا)) باشد که در سال 522 به وسیله ابونصر قبادی به فارسی ترجمه شده که در آن از تعزیه مردم بخارا بر مرگ سیاوش سخن می رود : (( مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست .چنانکه در همه ولایتها معروف است و مطربان آن را سرود ساخته اند و قوالان آن را گریستن مغان خواندند و این سخن ذیادت از سه هزار سال است …))

دانلود مطالعات تئاتر شهر

رساله تئاتر شهر همچنین شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اسکندر همراه سپاه خود تعدادی نمایشگر نیز با خود به همراه آورده است.(حدود 323 قبل از میلاد ) و روایات دیگر حاکی از آن است که در این دوره تماشاخانه هایی در همدان و کرمان وجود داشته است که احتمالا بعدها به دست ساسانیان ویران شده است.
همچنین در روایتهایی از نویسندگان عهد اسلامی ایران سخن از جشنهایی می رود که مایه ی نمایشی داشته اند. یکی از آنها در روایت ابوریحان بیرونی آمده و جشن “بر نشستن کوسه ” نام دارد و پس از اسلام بصورت بازی ” میر نوروزی ” ادامه یافته است و هنوز هم در برخی دهات ایران انجام می شود:” آذر ماه به روزگار خسروان (شاید ساسانیان ) اول بهار بوده است و به نخستین روزی از وی مردی بیامد کوسه ، بر نشسته بر خری ، و بدست کلاغی گرفت و به باد بیزن خویشتن باد همی زدی و زمستان را وداع همی کردی ، و ز مردمان بدان چیزی یافتی …”

مطالب مشابه :   مطالعات سینما 130 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئاتر شهر

فصل اول : تئاتر
1– 1 ) تعریف نمایش
رساله تئاتر شهر نمايش به معنى اعم آن يعنى انجام دادن يک عمل از پيش تعيين ‌شده و عبارت از انجام دادن يا تظاهر به انجام دادن امرى است که خود در هر لحظه واقف بر چگونگى بروز آن هستيم.
نمايش به معنى اخص آن گونه ی ديگرى است. اين هنر هرچند که ابتدا ريشه در مراسمى آيينى دارد و از مذهب نشأت مى‌گيرد؛ اما با گذشتن از مراحل خاص به کيفيتى دست مى‌يابد که آن را از ساير جلوه‌هاى بدون نمايش متمايز مى‌سازد.
به‌گواهى تاريخ ، يونانيان اولين قومى بودند که به ترتيب مراحل مختلف نمايشى را يکى پس از ديگرى پشت سر گذاشتند ؛ از مراسمى آيينى که جهت بزرگداشت رب‌النوع‌ها و نيروهاى ماوراءالطبيعه برپا مى‌شد گذشتند و به تئاترى خالص دست يافتند و از آن در راه آموزش و پرورش، تهذيب اخلاق، تلطيف ذوق، تحکيم مبانى ملى و شفاى بسيارى از بيمارى‌هاى روانى استفاده کردند. گرچه تئاتر در يونان به اوج عظمت رسيد ولى اولين متون دراماتيک در مصر بدست آمده است و مسلم شده است که دست کم هزار سال پيش از شکوفايى تئاتر يونان، در مصر باستان نمايش وجود داشته است .
کلمه ی تئاتر در اصل ريشه‌اى يونانى دارد و مشتق از واژه ی تئاترون است، که تئا به معنى تماشا کردن يا محل تماشا و مشاهد است. و اين به‌دليل آن است که در زمان‌هاى دور تماشاکنان در شيب تپه‌ها مى‌نشستند و مراسم مذهبى را که با تشريفات خاص در پاى همان تپه و اغلب در جوار مقبره ی مردى مقدس و يا معبد يکى از خدايان برپا مى‌‌شد، نظاره مى‌کردند . تئاتر هم به مکانى اطلاق مى‌شود که در آن اين مراسم واقع مى‌شود و هم به فرآيندى ارتباطى که از طريق آن به منظورى خاص و در محلى معين واقعه‌اى توسط گروهى بازسازى مى‌شود و انديشه‌اى از اين گروه به گروهى ديگر انتقال مى‌يابد.
تئاتر هم يکى از قديمى‌ترين و هم يکى از جديدترين هنرهاست. تئاتر وسيله ی ارتباطى است زنده مستقيم و رو در رو. در هر بار طرح شدن تأثير مى‌گيرد و تأثير مى‌گذارد و حتى مى‌تواند وسيله‌اى شود براى تبليغ و ترويج هر نوع انديشه و يا طرح هرگونه سؤال . اين چهره از تئاتر از زمانى مطرح شد که اجراى تئاتر ديگر براى تزکيه نفس و پالايش نبود، بلکه عرصه ی طرح و شرح دردها و مسائل مختلف اجتماع خويش بود .
2- 1 ) تاريخچه نمايش در ايران
رساله تئاتر شهر در نخستين قرن‌هاى تاريخ پيش از اسلام، نظم و اساس و شهرها و قوانين و تشکيلات و دين آن‌طور که لازمه ی استبداد بود، بوجود آمد. اين نظام مستبد تا رسيدن اسلام کم و بيش برجاى ماند . ثروتى که از نقاط مختلف دنياى آن روز به‌ عنوان باج مى‌رسيد، صرف تجمل و تزيين کاخ شاهان و اطرافيان آنها مى‌شد . همه امتيازات در دست طبقات حاکم بود . مثل اثرات، موبدان و سپاهيان . دانش در انحصار موبدان بود و عامه به آن دسترسى نداشتند تا مبادا از آن بى‌نياز شوند و هنرمندان، صنعتگران دست چندمى بودند که پيکر افتخارات را با خرده زيورهاى تازه مى‌آراستند . خط ثابت و مدونى وجود نداشت و نويسندگى کارى عامى و پست بود. حتى اوستا سينه به سينه نقل مى‌شد تا قرن‌ها بعد ثبت شود . فرصت پيشرفت براى استعدادها وجود نداشت . همه چيز انتسابى بود و هرکس براساس اصل و نسبش خوشبخت و يا شوربخت مى‌شد. حکومت در حال جنگ تنها پرورش تن و بازى‌هاى پهلوانى را تشويق مى‌کرد و نه نمايش و پرورش روح و فکر را . روزگارى حکومت به تقليد از ظواهر يونانى پرداخت ، ولى اجازه نداد از آزادانديشى‌هاى آن فرهنگ چيزى در سطوح پايين جامعه نفوذ کند . نه تنها در اين دوره ، بلکه در تمام تاريخ ايران ممنوعيت تنها براى مردم بود . مثلاً هنگامى‌که در آخرين قرن‌هاى پيش از اسلام، موسيقى در دربار رواج داشت، بيرون از دربار مخترع ساز قانون از ترس مجازات خود را مخفى مى‌کرد . در همين قرن‌هاى آخر بود که براى مدتى نويسندگى و ثبت و تدوين برخى آثار باستانى حمايت شد و گروه‌‌هاى نوازنده و رامشگر و بازيگر کولى از هند وارد شدند و شدند تا آنها را سرگرم کنند و در همين عصر است که مزدک سر بر مى‌دارد که زن و مال و امتيازات زيستن آزاد بايد از آن همه باشد و فاصله‌ها برداشته شود . جماعت محروم دور او جمع شدند و عده زيادى فريب و نيرنگ خوردند. در آخرين سال‌هاى اين دوره پايه‌هاى پوسيده ی کاخ‌ها در حال فرو ريختن بودند و مردم دروازه به روي علمداران اسلام گشودند.

مطالب مشابه :   پایان نامه آمفی تئاتر (مطالعات،نقشه،رندر)

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات تئاتر شهر 135 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات تئاتر شهر 135 صفحه
قیمت : 10000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

دیباچه1
مقدمه2

فصل اول : تئاتر4
تعريف نمايش5
تاريخچه ی نمايش در ايران6
نمايش‌هاى پيش از اسلام9
نمايش‌هاى پس از اسلام12
نمايش معاصر14
عناصر نمايش18

فصل دوم : گونه های نمایش سنتی در ایران29
نقل نمایش31
نمایش های عروسکی سنتی33
تخت حوضی (تقلید)35
تقلیدهای زنانه35
بقال بازی36

فصل سوم : انواع تئاتر به لحاظ کاربردی37
تئاترهای اجاره ای38
تئاترهای سفارشی38
مراکز هنرهای نمایشی39
تئاترهای تخصصی39
تئاترهای دانشگاهی40
انجمن های تئاتر40

فصل چهارم : سرگذشت سالن های تئاتر41

فصل پنجم : تیپولوژی ساختمان های تئاتر همرا با نمونه50
صحنه میدانی ( صحنه گرد مرکزی)51
theatron یا صحنه با پیش صحنه53
صحنه های قاب عکسی و طاق پیش صحنه ای55
صحنه فضایی58

فصل ششم : آکوستیک در معماری 61

فصل هفتم : نوآوری و ابداعات در طراحی داخلی فضاهای نمایش74

فصل هشتم نمونه های داخلی : مجموعه تئاتر شهر تهران و تالار وحدت80

فصل نهم نگاهی به یک نمونه خارجی : تئاتر جدید لوکسور92

فصل دهم : استان زنجان98

فصل یازدهم : تحلیل زمین108

فصل دوازدهم : برنامه فیزیکی113

فصل سیزدهم : کانسپت و کلیات طرح120
کانسپت121
نقشه ها124

فهرست منابع138

دیدگاهتان را بنویسید