خانه / مطالعات و رساله معماری / مطالعات کتابخانه / دانلود مطالعات و رساله باغ کتاب 120 صفحه

دانلود مطالعات و رساله باغ کتاب 120 صفحه

امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات کتابخانه‌ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این مقاله رساله باغ کتاب تلاش‌شده با مطالعه تعدادی از کتابخانه‌های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف‌پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات و رابطه‌ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه‌ها دانلود رساله باغ کتاب مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه‌ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود رساله باغ کتاب

در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت‌ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. رساله معماری باغ کتاب عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت‌های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند‌از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها، طراحی فضا، رنگ، تکنولوژی‌های جدید، دسترسی معلولین، انتخاب مبلمان و میزها، نورپردازی، امنیت، مراکز چند رسانه‌ای کتابخانه، اندازه مجموعه، تعداد کاربران بالقوه، تعداد کاربران بالفعل، مقدار و نوع خدماتی که مطالعات کتابخانه ارائه می‌کند .

دانلود رساله باغ کتاب

تعریف ارتباط

ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی شاید اولین دانشمندی باشد که 2300 سال پیشنخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفتن . او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط می نویسد:
“ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران”
در فرهنگ و بسترcommunication عمل ارتباط برقرار کردن تعریف شده ودر توضیح فارسی آن معادل هایی نظیر رساندن ،بخشیدن، انتقال دادن ، آگاه گردن ،مکالمه و مراوده استفاده شده است.در فرهنگ لغت در مورد لغت فوق اضافه شده که عمل برقرار کردن ارتباط می تواند از طریق کلمات، حروف ، پیام ها ، مکاتبه ها و دیگر راهها انجام گیرد.
به دلیل گسترده بودن دانش ارتباطات و از طرفی تغییر نگاه بشر به مقوله ارتباط در زمان های متفاوت ، تعریف مشخس و ثابتی از آن وجود ندارد و در هر رشته ، متناسب با مبانی شناختی مربوط به آن تعریف میشود.

مطالب مشابه :   رساله طراحی باغ کتاب 75 صفحه (فایل WORD)

ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی

با وجود برداشت های تازه مطالعات ارتباطی، آثار متعلق به دیدگاه قدیمی این مطالعات که ارتباط را به عنوان وسیله انتقال اطلاعات ، مورد نظر قرار می دهد باقی مانده است. در مجموع گرایش عمومی ارتباط گران و کارگزاران اجتماعی ، متخصصان آموزش ، کارشناسان تبلیغات بازرگانی و سیاست گزاران، همچنین برای ارتباط جهشی و انگیزش فکری استوار است.
رساله باغ کتاب در کشورهای جهان سوم این برداشتها از نتایج طبیعی دیدگاه غربی توسعه اجتماعی لست که راه پیشرفت این کشورها سالن مطالعه باغ کتاب تهران را در نوسازی آنها معرفی می کند.
در دو دهه اخیر ، عده زیادی از دانشمندان و متخصصان ارتباطی کشورهای غربی و جهان سوم به باز نگری نظریه ها و الگوهای حاکم غربی در زمینه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و نیز نقش ارتباطات در نوسازی کشورهای عقب مانده پرداخته اند و جنبه های منفی آن را یادآوری کردند.
اصول پنج گانه پائولو فریره برای نظام جدید پیشنهادیش که وی آن را آموش عمومی معرفی می کند عبارتند از :
1. اعتقاد به توانایی افراد برای یادگیری ، دگرگونی و رهایی از شرایط سرکوب کننده جهل و فقر واستثمار.
2. تماس مستقیم فراگیرندگان با واقعیت های خاص زندگی و مسائل مربوط به آن، تجزیه و تحلیل فشارها و محدودیت های تحمیل شده به آنان از سوی ساختار اجتماعی و ایدئولوژی رسمی بر اساس کنش های اجتماعی .
3. طرد تفاوت های موجود بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده.
4. گفت وشنود آزاد.
5. مشارکت در کوشش های رهایی دهنده
تحت تاثیر پژوهش های پائولو فریره و همچنین ایلیچ : نویسنده معروف کتاب آموزش بدون مدرسه عده دیگری از اندیشمندان انتقاد گر معاصر، بسیاری از متخصصان ارتباط ، به این نتیجه رسیده اند که ارتباط را به عنوان فراگردی جدا نشدنی از سایر فراگردهای اجتماعی و سیاسی ضروری برای توسعه و استقلال ملی باید مورد نظر قرار دهد.
این امر به توسعه فضاهای فرهنگی و کتابخانه ها و همچنین ترغیب مردم به کتابخوانی همراه است و تنها بدین شکل آموزش بدون مدرسه ممکن می شود.
اندیشمندان انتقاد گر جهان سوم معتقدند که برای مقابله با عوارز تبعیض آمیز شیوه های نو سازی غربی که فقط به قشر های مرفه اجتماعی توجه دارند و و اکثریت افراد را در شرایط فقر و محرومیت نگاه می دارند ، باید سازماندهی وسیع اجتماعی را به ترتیبی که تمام قشرهای محروم جامعه را در بر گیرد ،گسترش داد و از این طریق برای تسهیل اقدامات دسته جمعی توسعه بخشی ، گروههای قدرتمند پدید آورد .

مطالب مشابه :   مطالعات کتابخانه 70 صفحه

کتابخانه و فرایند ارتباط:
کتابخانه و فرایند ارتباط حاصل ضروریات واقعی تمدن امروزی بوده است که اینک خود به یک واحد ضروری بافت اجتماعی شده است.
فرایند ارتباط از سه بخش : منبع ( در این مرحله ، همه فعالیت های مرتبط با خلق اثر صورت می گیرد.) کنال ارتباطی ( در این مرحله ، فرایند انتقال پیام اتفاق می افتد.) و مقصد ( دریافت کننده) تشکیل می شود.اما جایگاه کتابخانه در فرایند ارتباط ، در کدام بخش معنا می یابد؟ به یک معنا می توانیم کتابخانه را منبع اطلاع بدانیم. بسیاری از کسانی که از کتابخانه ها استفاده می کنند کتابخانه را به همین معنا می گیرند و گفته های این افراد در موقع اشاره به کتابخانه ها گواه همین مطلب است.
یک کتاتبخانه باید انبوح عظیمی منبع و کارمند داشته باشد تا این منابع را سازمان بخشد و نباید از یاد برد که همواره به عوامل بیرون از سازمان خود نظیر صنعت نشر و وضعیت سیاسی ، اجتماعی حاکم بر جامعه (عناصر ایجاد کننده اصطکاک مسیر در فرایند ارتباط ) وابسته است .
کتابخانه مسئول ساختن ، اضافه کردن و نگهداری فهرست خویش است. فهرست کتابخانه اعم از اینکه به شکل برگه باشد یا به شکل پیوسته (کامپیوتری) معرف وجود کتابخانه است و نشان دهنده مایملک آن. امروزه اقدام های زیادی در زمینه بسط و گسترش کتابخانه ها بعنولن منبع اطلاعاتی انجام شده است که نقش این واحد ضروری اجتماعی را در جایگاه منبع اطلاعاتی در فرایند ارتباط افزایش می دهد.
اسفاده از ماهواره های اطلاعاتی به منظور اتصال منابع کتابخانه های جهان به یکدیگر و امکان استفاده دانشپژوهان از منابع کاملتر از جمله این تلاش ها است.

مطالب مشابه :   مطالعات باغ کتاب | دانلود رساله باغ کتاب

 

رساله باغ کتاب 120 صفحه
قیمت : 10000 تومان
جهت خرید کلیک کنید

چکیده: 6

فصل اول رساله باغ کتاب :مطالعات پایه

بخش اول : ارتباط و کتابخانه8
بخش دوم: فرهنگ12
بخش سوم: کتاب16
بخش چهارم : تاریخچه کتابخانه26

فصل دوم رساله باغ کتاب : مطالعات پیرامون طرح

بخش اول : معرفی سایت 33

بخش دوم : مطالعات استان وشهر36
موقعیت استان گلستان36
مساحت و تراكم نسبي شهرهاي استان36
آب و هوا 37
– ناهمواري ها 37
تنوع اقليمي استان گلستان37
– لرزه خيزي 37
جغرافياي انساني استان 38
– تركيب سني و جنسي جمعيت 38
مطالعات تاريخي استان گلستان:41
موقعیت شهر گرگان 41
خصوصیات اقلیمی :43
جدول مربوط به اقلیم های چهارگانه ایران47

فصل سوم رساله باغ کتاب : مطالعات تکمیلی

بخش اول: کتابخانـه49
تعریف کتابخانـه50
انواع کتابخانه ها51

فصل چهارم رساله باغ کتاب : مطالعات تطبیقی

بخش اول : کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید61
بخش دوم : کتابخانه مرکزی سیاتل62

فصل پنجم رساله باغ کتاب : باغ کتاب

معرفی فضاها :68
فضاهای جنبی باغ کتاب :68
فضاهای رفاهی باغ کتاب :68
ویژگی‌ها و امکانات باغ کتاب :69
حوزه ها و بخش های کلی کتابخانه

فصل ششم رساله باغ کتاب

ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی81
استانداردهای طراحی83
1- فضاهای اداری85
2- فضاهای وابسته اصلی87
3- فضاهای رفاهی89
4- فضاهای پشتیبانی :90
5- مشخصات کلی کتابخانه ها و سالن های مطالعه آزاد 91
6- فضاهای گردش92
7- مشخصات کلی سالنهای نمایش :92

فصل هفتم رساله باغ کتاب : معماری منظر و باغ کتاب

معماری منظر و باغ کتاب97
اهداف طراحی 100
برنامه فیزیکی102
نورپردازی فضاهای بیرونی103

فصل هشتم رساله باغ کتاب : سازه و تاسیسات

سازه106
تاسیسات109

فصل نهم : مبانی طراحی معماری و پـروژه

مبانی طراحی115
بیان ضرورت های طراحی116
بیان اهداف طراحی116
روش کلی برنامه ریزی117
انواع خدمات117

فهرست منابع و ماخذ:119

دیدگاهتان را بنویسید