مطالعات پایانه مسافربری 210 صفحه

دانلود مطالعات پایانه مسافربری دانلود مطالعات طراحی پایانه مسافربری, ضوابط و استاندارد طراحی پایانه مسافربری, جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای پایانه مسافربری, دانلود رایگان رساله معماری پایانه مسافربری, نمونه موردی و نمونه مشابه پایانه مسافربری, دانلود تحقیق معماری پایانه مسافربری, مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایانه مسافربری

دانلود مطالعات پایانه مسافربری 210 صفحه

دانلود مطالعات پایانه مسافربری اصولاً سفرها را چه جمعي باشد و چه فردي ميتوان به سه دسته كلي تقسيم نمود.سفر اجباري، سفر اختياري و نيمه اختياري.در سفر اجباري، انگيزه شخص از مسافرت از بالا بر او تحميل ميگردد و شايد حتي شخص از انجام سفر امتناع نورزد ولي به ميل و رغبت اوليه خود او اين مسافرت انجام نميشود كه از جمله اين مسافرتها سفرهاي سربازي، سفرهاي تبعيدي، سفر افرادي كه به استخدام ديگري درآمدهاند و مجبور به اطاعت امر مافوق هستند و از اين قبيل در سفرهاي اختياري كه همراه با ميل و رغبت مسافر است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایانه مسافربری

دانلود مطالعات پایانه مسافربری شخص مسافر انگيزههايي براي لذت بردن يا برنامههايي براي آينده دارد كه در هر صورت نتيجه سفر براي رضايتبخش است. مانند مسافرتهاي ديداري، زيارتي، سياحتي، تفريحي، دانشجويي و . . . و در مسافرت هاي نيمه اختياري كه چيزي ما بين دو حالت ياد شده قبلي است. شخص مسافر از يك طرف مجبور و از طرف ديگر مختار است مانند سفرهاي كاري تجار و يا مسافرتهاي درماني همراهان بيمار و سفرهاي مأموريتي كه منفعتي مادي براي شخص مأمور و مسافر در پي دارد و از اين قبيل.”

دانلود مطالعات پایانه مسافربری

مسافر:
دانلود مطالعات پایانه مسافربریمسافرت بين شهري در كشورمان از ديرباز متداول بوده و مسافرين با چهار انگيزه اصلي زيارت به اماكن مقدسه ، تجارت يا خريد مايحتاج ، سياحت و ديدار بستگان در طول سال در وقت و آمد بوده اند . در صورتيكه پايانه نقش حمل و نقل را بخوبي انجام دهد ، مي تواند عامل جذب كننده در جهت استفاده مسافرين به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي باشد .

دانلود مطالعات پایانه مسافربری متمركز نمودن شركتهاي مسافربري بين شهري در يك محل معين بدنبال اهداف مشخصي صورت مي گيرد و دستيابي به آنها زماني ميسر است كه اين محل يعني پايانه از امكانات كافي و لازم برخوردار باشد و وظايف زير را بخوبي انجام دهد :”

محلی برای شروع سفر
دانلود مطالعات پایانه مسافربری پیشینه جابجایی مسافر بین شهرهای ایران را می توان از دوره های دور آغاز کرد. آن زمانی که چهار پایان و کالسکه ها و ارابه ها این وظیفه را به عهده داشتند. آثار این سفرها در شاهنامه و دیگر یادگار آن روزگاران به استناد ثبت است و هم در سفر نامه های بسیار لشکر کشی ها، مهاجرت ها، پیام رسانی ها،

دانلود مطالعات طراحی پایانه مسافربری

دانلود مطالعات پایانه مسافربری عزیمت ها، کوچ ها و… همه در روی همین جاده ها بوده است که بعد ها بر روی آنها جاده های مالرو ساخته شده و در قرن اخیر جاده آسفالته شده است.
درباره این راهها چه بسیار نوشته شده است:
رساله های ابودلف، سفرنامه ابن بطوطه یا فرنگیانی که به ماموریتی به ایران آمده اند از آمبروسیوکنتارینی تا ادوارد براون و سرپرستی سایکس و لرد گرزن و دیگران و بیشتر اینها از دورانی
می گویند که هنوز این جاده ها (آسفالت) نشده بودند و برسطح آنها اتوبوسها و کرایه ای ها و اتومبیلهای شخصی در تردد نبودند.

مطالب مشابه :   مطالعات پایانه مسافربری 100 صفحه

ضوابط و استاندارد طراحی پایانه مسافربری

دانلود مطالعات پایانه مسافربری از زمانی که مردم انزلی و رشت به تماشای اسب آهنی مشغول شدند که پس از سفر دوم مظفرالدین شاه به فرنگ برای او رسیده بود، هشتاد سال میگذرد. اما هنوز20 سال از آن تاریخ نگذشته بود که مردم جنوب و شمال کشور نه تنها به آن سواری های سیاه کالسکه ای خو کرده بودند، بلکه اتوبوسهای سیمی(شرکت نفت انگلیس) برای مردم جنوب آشنای پر سرو صدا و گرد و خاک برانگیزی بود. برای مردم تهران که قصد سفر به تجریش و قلهک را داشتند اولین وسیله نقلیه عمومی اتوبوس(مش صفر) بود.

نمونه موردی و نمونه مشابه پایانه مسافربری

دانلود مطالعات پایانه مسافربری این وسیله (اتوب مبیل) یا (اتول مبین) خوانده می شد تا وقتی که حبیب ثابت ثروتمند معروف اولین اتوبوس را در جاده شمیران به کار انداخت و عملاً وسایل نقلیه عمومی برای جابجایی مسافران بین شهری به راه افتاد. در جاده های خاکی اتومبیلهای پارکارد و اولدزمبیل و فورد بسیاری کار جابجایی صاحبان ثروتمند و عموماً فئودال خود را صورت میدادند. اما باید گفت که اولین اتوبوسهای مسافرتی کالسکه های پستی اند که از دوران ناصرالدین شاه در جاده ها به راه افتادند و اصولاً راهها به بهانه و در جهت گسترش آنها توسعه یافت.

دانلود مطالعات پایانه مسافربری

دانلود مطالعات پایانه مسافربری این کالسکه ها آن چنان که در دنیا معمول بود، مسافر حمل می کردند. بیشترین مسافر آنها در راه رشت به تهران بود که تنها راه اتصال مرکز به اروپا به حساب می آمد و از آنجا بیشتر به باکو و روسیه و گاه به عثمانی می رفتند و خود را به غرب می رساندند. راه دیگری نیز از طریق قصر شیرین برای رفتن به عتبات مورد استفاده بود.

جدول برنامه فیزیکی و ریز فضاهای پایانه مسافربری

دانلود مطالعات پایانه مسافربری نخستین اتوبوسها نیز در همین مسیرها به تردد درآمد. هم کالسکه های پستی مسافربر و هم نخستین اتوبوسهایی که در راهها به کار افتادند ابتدا از ناامنی های راهها بیشتر از خرابی آنها صدمه می دیدند. در جنگ جهانی اول نفربر و جیپ های اولیه بود و در جنگ جهانی دوم اتوبوس هم به آنها اضافه شد و قراضه های این وسایل و دیگر اتوبوسهایی که پس از اشغال ایران، آمریکاییها از جنوب به راه انداختند تا سالهای سال توسط تعمیر کاران ایرانی تعمیر و نوسازی می شد.

دانلود رایگان رساله پایانه مسافربری

دانلود مطالعات پایانه مسافربری روزگار پس از جنگ جهانی دوم بود که دیگر سفر با توبوس و کرایه عمومی شد و از انحصار طبقه ای خاص بدر آمد تا آن که تی- بی- تی، اتو عدل، ایران پیما و دهها شرکت مسافر بری دیگر به کار افتادند و جابجایی مسافر بین شهری در آمار، جهش ها گرفت و هر سال فزونی یافت. این روند تا پس از سقوط رژیم پادشاهی که از ادغام هر چند تای آنها تعاونی ها پدید آمد ادامه یافت. در تهران مسافران از شمس العماره و ناصر خسرو در ترمینالهای جنوب و شرق و غرب جمع شدند.

مطالب مشابه :   مطالعات پایانه مسافربری 120 صفحه

در این بخش از سایت سایه 66 شما عزیزان می توانید فهرست مطالب مطالعات پایانه مسافربری 210 صفحه را مشاهده کنید.

مطالعات پایانه مسافربری 210 صفحه
قیمت : 12000 تومان

جهت خرید کلیک کنید

 

 

فهرست

عنوان صفحه
فصل اول: مبانی نظری طرح
اهمیت سفر (سفر از دیدگاه دینی و بزرگان ) 1
انواع سفر 2
سفر اجباري، سفر اختياري و نيمه اختياري 2
مسافر 2
محلی برای شروع سفر 3
سفر در گذشته 4
تعريف كاروانسرا 5
ویژگی های کاروانسراهای ایران 6
نمونه هایی از کاروانسراهای ایران 7
سفر در امروز 9
تعریف پایانه 9
انواع پایانه 10
پایانه بار بری 12
پایانه مسافر بری 13
ارتباط پایانه با عوامل بیرونی 13
ترافیک و ارتباط آن با پایانه 16
فرم عملکرد 16
عناصر عملکردی 17
ظرفیت و اندازه پایانه ها 18
تعاوني‌ها و مسافرين 20
مديريت مركزي ترمينال 20
خدمات رفاهي 21
تأسيسات و خدمات جانبي 21
انتظامات 21
مشكلات و مسائل 22
اصول برنامه ریزی پایانه مسافربری 22
وظایف پایانه 24
ارائه خدمات ضروری به مسافرین (خروجی و ورودی) 25
1)سیستم عملکرد پایانه 25
1-1) روش طراحی پایانه 25
سیستم های کلاسیک ترمینال 26
1-سیستم خطی 26
2.سیستم انگشتی 27
3. ترمینال های تفکیک شده 28
4. ترمینال های ماهواره ای 29
نتیجه گیری از طرح های کلاسیک 30
ترکیب عملکردهای اصلی 30
1-بخش مسافر گيري 31
2- بخش تخليه مسافر 31
1- ترکیب خطی 32
2- ترکیب شاخه ای 33
3 – ترکیب مدور 33
4- نوع ترکیبی 33
عوامل موثر در سیستم عملکرد پایانه 39
1-مسافر 39
2-بار 40
3-اتوبوس 40
ارتباط عناصر متحرک و انواع حرکت 41
خدمات 44
اداره و کنترل 45
نمونه های خارجی 46
مرکز اتوبوس رانی شهر نیویورک (عملکرد مجموعه) 52
پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک 53
دروازه خوش نمای نروی nevis gilded gateeway 54
توضیح عملکردهای فضاها 55
نمونه های داخلی 57
الف) موقعيت 57
ب)امكانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی 57
ترمينال تبريز 67
ترمینال کاوه اصفهان 74
مشخصات ویژه ترمینال مسافربری کاوه 77
تصاویری از ترمینال کاوه اصفهان 80
فصل دوم: شناخت بستر پروژه
موقعيت خوزستان 82
موقعيت شهرستان 83
ساختار کالبدی شهر اهواز 84
گسترش شهر اهواز 84
شبكه كاربري دسترسي به اراضي(( بافت شناسي)) 85
ویژگیهای معماری بومی 88
مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر اهواز 88
مطالعات جغرافيايي 91
زمين‌شناسي 91
مطالعات جمعيتي 92
مطالعات آماري 95
ميزان مسافر 99
تعداد تعاوني ها 99
ساعت كار روزانه پايانه 102
درصد مسافر روزانه در ساعات مختلف روز 103
افق طراحي اين پروژه 103
تصاویری از پایانه فعلی شهرستان اهواز 105
مطالعات اقلیمی 106
تابش آفتاب 106
دما 108
رطوبت نسبي 109
باد 110
بادهاي غالب 111
بارندگي 111
بارشهاي جوي 111
درجـه حـرارت 112
روزهاي يخبندان 113
شبكه‌هاي حمل و نقل در كشور 114
فصل سوم: تحلیل سایت مورد نظر برای طراحی
مکان مناسب برای احداث ترمینال 115
زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي طرح پايانه‌ها 117
ارتباط پایانه با خارج شهر 119
موقعیت کلی سایت در شهر اهواز 119
همجواریهای سایت و بررسی علل اقلیمی 120
همجواریهای سایت 122
بررسی سایت به لحاظ دید ،آلودگی و غیره 124
اصول شكل گيري طرح ارائه شده 126
توجهات اقليمي 126
فصل چهارم: استانداردها و سرانه فضاها
جاده ها و ابعاد و استانداردهای وسیله های عبوری 128
محدوده دسترس آزاد راهها 128
بزرگراههای شریانی 128
جاده های اختصاصی 128
جمع کننده ها (کلکتورها) 131
چیدمان اتوبوس ها نسبت به راه عبوری 133
سکوی موازی 133
سکو با زاویه قائمه 134
سکوی دندانه ای شعاعی 134
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری 136
ابعاد خودروی طرح 141
هندسه اتوبوس 141
شيبهاي جاده 143
انواع پايانه ها 145
سکوی موازی 145
سکو با زاویه قائمه 146
سکوی دندانه ای شعاعی 146
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری 148
فضاهای مورد نیاز ترمینال 148
در تعیین ابعاد سالن فروش بلیط نیاز به تهیه اطلاعات زیر می باشد 148
باجه های اطلاعات و فروش بلیط 149
فضاهای انتظار 149
مدیریت و کارکنان 150
بخش های تجاری 150
راه های دسترسی 150
ورودی 151
فضای عبور و مرور خارجی 152
فضای عبور و مرور داخلی 153
امکان دستیابی به خدمات برای افراد ناتوان 154
اقامتگاه رانندگان 155
علائم اطلاع رسانی 155
تأمین حفاظت و ایمنی عمومی 156
تسهیلات برای مسافران 157
تسهیلات پارکینگ 158
تسهیلات لازم برای ترافیک خیابانی 158
فضا يابي 161
تركيب عرضي يك واحدي 162
تركيب طولي يك واحدي 162
تركيب شماره 1 163
تركيب شماره 2 164
تركيب عرضي دو واحدي 164
مشخصات 165
تركيب طولي دو 165
بخش اداري 166
عملكرد هاي اصلي پايانه 167
سالن عزيمت مسافر (مسافر گيري) 167
سالن رسيد مسافر (تخليه مسافر) 168
باشگاه رانندگان 169
گروه اول 169
گروه دوم 169
گروه سوم 171
تعيين ظرفيت پايانه 173
كنترل و مقايسه 173
پايانه هاي تهران و جابجايي 5/41 ميليون مسافر 173
محاسبات زيربنا 174
مجموعه خروجي 174
تعداد سكوهاي مسافر گيري 174
سالن مسافر گيري (بخش عزيمت مسافر) 174
مجموعه ورودي 175
سالن تخليه مسافر ( بخش رسيد مسافر ) 175
خدمات اتوبوس 176
فصل پنجم : معرفی سیستم سازه و تأسیسات
سازه 181
کابل ها 182
سقف کابلی 183
خرپاها 185
رفتار غشائی 186
انحنا های اصلی و تنشهای اصلی غشایی 186
چادرها و بالن ها 186
طرح تأسيسات ساختمان ترمينال 188
سيستمهاي تهويه 188
تهوية مطبوع ساختمان 189
مزاياي تهويه مطبوع 189
انتخاب سیستم تأسيسات مناسب 190
فصل ششم: سیر تکوین ایده
علت تحقيق و طراحي 192
روش تحقيق و طراحي 192
توضیح طرح 195
منابع و منأخذ 205

دیدگاهتان را بنویسید